Pola formularza

Formularz: CIT-NZ (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zyskówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14890081</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[miesiac]</p4>
       <p5>[rok]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[krajIdPodatnikaZagr]</p15>
       <p16_1>1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p16_1>
       <p16_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p16_2>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Wojewodztwo]</p21>
       <p22>[Powiat]</p22>
       <p23>[Gmina]</p23>
       <p24>[KodPocztowy]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p32_subfield_0>[telefon]</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>[e-mail]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_0>[imię]</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>[nazwisko]</p33_subfield_1>
       <p36>[Data wypełnienia]</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-NZ (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14890081</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5></p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15></p15>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_2></p16_2>
       <p17>PL</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>wielkopolskie</p21>
       <p22>poznański</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>61-155</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p30>10</p30>
       <p32_subfield_0>500600400</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>test@test.pl</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_0>Jan</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>Kowalski</p33_subfield_1>
       <p36>30-10-2014</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>