Pola formularza

Formularz: WH-WOZ (1) (archiwalny) Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnieniaImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/21/6511/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14940095</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <VATREF>[Pole tekstowe]</VATREF>
       <p1>2019* / 2020 / </p1>
       <p16a_>[Wartość wyboru w polu p16a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16a_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p3_subfield_0>
       <p18_9_4>[NIP]</p18_9_4>
       <p18_9>[nazwaPelna]</p18_9>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 2 1 ]</p16_>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 2 1 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_4>[nazwa pełna]</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_2>[nazwisko]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>[imię]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_3>[data urodzenia]</p18_subfield_3>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p6A>[Pole tekstowe]</p6A>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <lp2>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp2>
       <p89> / pdf:application/pdf / jpeg:image/jpeg / tiff:image/tiff</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <rect9351>[Pole powtarzalne (z plikami)]</rect9351>
       <rect510>[Pole podziału sekcji]</rect510>
       <rect511>[Koniec strony]</rect511>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WH-WOZ (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14940095</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <VATREF>test pola tekstowego</VATREF>
       <p1>2019</p1>
       <p16a_>1</p16a_>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_subfield_0>3022</p3_subfield_0>
       <p18_9_4>8875155741</p18_9_4>
       <p18_9>Pełna nazwa testowa</p18_9>
       <p16_>1</p16_>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_2>Kowalski</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>Jan</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_3>30-10-1985</p18_subfield_3>
       <p19>1</p19>
       <p6A>test pola tekstowego</p6A>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <lp2>10</lp2>
       <p89></p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <rect9351></rect9351>
       <rect510></rect510>
       <rect511></rect511>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>