Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS PNT-01 (archiwalny) (2018) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2018 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14994695</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[pkd1]</p5>
       <p6>[Mail]</p6>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 6 7 8 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[miejscowość]</p12>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p14_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_3>
       <p14_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_4>
       <p14_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_5>
       <p14_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_7>
       <p14_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_8>
       <p14_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_9>
       <p14_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_10>
       <p14_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_11>
       <p14_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_12>
       <p14_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_13>
       <p14_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_14>
       <p14_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_17>
       <p14_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_18>
       <p14_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_19>
       <p14_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_20>
       <p14_21>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_21>
       <p14_22>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_22>
       <p14_23>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_23>
       <p14_24>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_24>
       <p14_25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_25>
       <p14_27>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_27>
       <p14_28>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_28>
       <p14_29>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_29>
       <p14_30>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_30>
       <p14_31>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_31>
       <p14_32>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_32>
       <p14_33>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_33>
       <p14_34>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_34>
       <p14_35>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_35>
       <p14_36>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_36>
       <p14_37>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_37>
       <p14_38>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_38>
       <p14_39>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_39>
       <p16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_1>
       <p16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_2>
       <p16_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_3>
       <p15_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_1>
       <p15_3_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_3_1>
       <p15_3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_3_2>
       <p15_4_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_4_1>
       <p15_4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_4_2>
       <p15_5_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_5_1>
       <p15_5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_5_2>
       <p15_6_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_6_1>
       <p15_6_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_6_2>
       <p15_7_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_7_1>
       <p15_7_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_7_2>
       <p15_8_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_8_1>
       <p15_8_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_8_2>
       <p15_9_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_9_1>
       <p15_9_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_9_2>
       <p15_10_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_10_1>
       <p15_10_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_10_2>
       <p15_11_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_11_1>
       <p15_11_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_11_2>
       <p15_12_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_12_1>
       <p15_12_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_12_2>
       <p15_14_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_14_1>
       <p15_14_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_14_2>
       <p15_15_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_15_1>
       <p15_15_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_15_2>
       <p15_16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_16_1>
       <p15_16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_16_2>
       <p15_17_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_17_1>
       <p15_17_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_17_2>
       <p15_18_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_18_1>
       <p15_18_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_18_2>
       <p15_19_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_19_1>
       <p15_19_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_19_2>
       <p16_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_1>
       <p16_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_2>
       <p16_2_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_0>
       <p16_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_3>
       <p16_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_4>
       <p16_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_5>
       <p16_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_6>
       <p16_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_1>
       <p16_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_2>
       <p16_3_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_0>
       <p16_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_3>
       <p16_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_4>
       <p16_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_5>
       <p16_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_6>
       <p16_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_1>
       <p16_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_2>
       <p16_4_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_0>
       <p16_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_3>
       <p16_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_4>
       <p16_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_5>
       <p16_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_6>
       <p16_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_1>
       <p16_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_2>
       <p16_5_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_0>
       <p16_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_3>
       <p16_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_4>
       <p16_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_5>
       <p16_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_6>
       <p16_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_1>
       <p16_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_2>
       <p16_6_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_0>
       <p16_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_3>
       <p16_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_4>
       <p16_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_5>
       <p16_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_6>
       <p16_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_1>
       <p16_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_2>
       <p16_7_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_0>
       <p16_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_3>
       <p16_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_4>
       <p16_7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_5>
       <p16_7_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_6>
       <p16_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8_1>
       <p16_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8_2>
       <p16_8_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8_0>
       <p16_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8_3>
       <p16_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8_4>
       <p16_8_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8_5>
       <p16_8_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8_6>
       <p17_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_1>
       <p17_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_2>
       <p17_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_3>
       <p17_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_4>
       <p17_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_5>
       <p17_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_6>
       <p17_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_7>
       <p17_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_8>
       <p17_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_1>
       <p17_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_2>
       <p17_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_3>
       <p17_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_4>
       <p18_1_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_1>
       <p18_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_2>
       <p18_1_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_3>
       <p18_1_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_4>
       <p18_1_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_5>
       <p18_1_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_6>
       <p18_1_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_7>
       <p18_1_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_8>
       <p18_2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_1>
       <p18_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_2>
       <p18_2_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_3>
       <p18_2_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_4>
       <p19_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_1>
       <p19_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_2>
       <p19_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_3>
       <p19_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_4>
       <p19_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_5>
       <p19_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_6>
       <p19_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_7>
       <p19_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_8>
       <p19_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_9>
       <p19_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_1>
       <p19_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_2>
       <p19_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_3>
       <p19_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_4>
       <p19_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_5>
       <p19_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_6>
       <p19_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_7>
       <p19_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_8>
       <p19_2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_9>
       <p19_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_1>
       <p19_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_2>
       <p19_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_3>
       <p19_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_4>
       <p19_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_5>
       <p19_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_6>
       <p19_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_7>
       <p19_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_1>
       <p19_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_2>
       <p19_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_3>
       <p19_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_4>
       <p19_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_5>
       <p19_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_6>
       <p19_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_7>
       <p19_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_1>
       <p19_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_2>
       <p19_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_3>
       <p19_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_4>
       <p19_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_5>
       <p19_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_6>
       <p19_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_1>
       <p19_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_2>
       <p19_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_3>
       <p19_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_4>
       <p19_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_5>
       <p19_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_6>
       <p19_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_1>
       <p19_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_2>
       <p19_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_3>
       <p19_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_4>
       <p19_7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_5>
       <p19_7_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_6>
       <p20_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_1>
       <p20_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_2>
       <p20_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_3>
       <p20_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_4>
       <p20_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_5>
       <p20_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_6>
       <p20_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_7>
       <p20_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_8>
       <p20_1_9_>[Wartość wyboru w polu p20_1_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_9_>
       <p20_1_10_>[Wartość wyboru w polu p20_1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_10_>
       <p20_1_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1_11>
       <p20_1_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1_12>
       <p20_1_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1_13>
       <p20_1_14_>[Wartość wyboru w polu p20_1_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_14_>
       <p20_1_15_>[Wartość wyboru w polu p20_1_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_15_>
       <p20_1_16>[kraj]</p20_1_16>
       <p20_1_17_>[Wartość wyboru w polu p20_1_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_17_>
       <p20_1_18_>[Wartość wyboru w polu p20_1_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_18_>
       <p20_1_19_>[Wartość wyboru w polu p20_1_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_19_>
       <p20_1_20_>[Wartość wyboru w polu p20_1_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_20_>
       <p21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_1>
       <p21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_2>
       <p22>[Mail]</p22>
       <p23>[Telefon]</p23>
       <p24>[miejscowość]</p24>
       <p25>[Data wypełnienia]</p25>
       <p26_1a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1a>
       <p26_1b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1b>
       <p26_1c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1c>
       <p26_1d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1d>
       <p26_1e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1e>
       <p26_1f>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1f>
       <p26_1g>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1g>
       <p26_2a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2a>
       <p26_2b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2b>
       <p26_2c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2c>
       <p26_2d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2d>
       <p26_2e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2e>
       <p26_2f>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2f>
       <p26_2g>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2g>
       <p26_2h>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2h>
       <p26_2i>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2i>
       <p26_2j>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2j>
       <p26_2k>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2k>
       <p26_3a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_3a>
       <p26_3b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_3b>
       <p26_3c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_3c>
       <p26_3d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_3d>
       <p26_3e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_3e>
       <p26_4a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_4a>
       <p26_4b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_4b>
       <p26_4c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_4c>
       <p26_4d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_4d>
       <p26_4e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_4e>
       <p26_5a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5a>
       <p26_5b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5b>
       <p26_5c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5c>
       <p26_5d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5d>
       <p26_5e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5e>
       <p26_5f>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5f>
       <p26_5g>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5g>
       <p26_5h>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5h>
       <p26_5i>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_5i>
       <p26_6a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_6a>
       <p26_6b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_6b>
       <p26_6c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_6c>
       <p26_6d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_6d>
       <p26_6e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_6e>
       <p27_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_1>
       <p27_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_2>
       <p27_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_3>
       <p27_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_4>
       <p27_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_5>
       <p27_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_6>
       <p27_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_7>
       <p27_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_8>
       <p27_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_9>
       <p27_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_10>
       <p27_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_11>
       <p27_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_12>
       <p27_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_13>
       <p27_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_14>
       <p27_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_15>
       <p27_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_16>
       <p27_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_17>
       <p27_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_18>
       <p27_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_19>
       <p27_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_20>
       <p27_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_21>
       <p27_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_22>
       <p27_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_23>
       <p27_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_24>
       <p27_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_25>
       <p27_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_26>
       <p27_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_27>
       <p27_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_28>
       <p27_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_29>
       <p27_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_30>
       <p27_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_31>
       <p27_32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_32>
       <p27_33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_33>
       <p27_34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_34>
       <p27_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_35>
       <p27_36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_36>
       <p27_37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_37>
       <p27_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_38>
       <p27_39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_39>
       <p27_40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_40>
       <p27_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_41>
       <p27_42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_42>
       <p27_43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_43>
       <p27_44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_44>
       <p27_45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_45>
       <p27_46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_46>
       <p27_47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_47>
       <p27_48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_48>
       <p27_49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_49>
       <p27_50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_50>
       <p27_51>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_51>
       <p27_52>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_52>
       <p27_53>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_53>
       <p27_54>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_54>
       <p27_55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_55>
       <p27_56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_56>
       <p27_57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_57>
       <p27_58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_58>
       <p27_59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_59>
       <p27_60>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_60>
       <p27_61>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_61>
       <p27_62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_62>
       <p27_63>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_63>
       <p27_64>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_64>
       <p27_65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_65>
       <p27_66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_66>
       <p27_67>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_67>
       <p27_68>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_68>
       <p27_69>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_69>
       <p27_70>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_70>
       <p27_71>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_71>
       <p27_72>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_72>
       <p28_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_1>
       <p28_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_2>
       <p28_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_3>
       <p28_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_4>
       <p28_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_5>
       <p28_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_6>
       <p28_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_7>
       <p28_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_8>
       <p28_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_9>
       <p28_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_10>
       <p28_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_11>
       <p28_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_12>
       <p28_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS PNT-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14994695</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>01.11.Z</p5>
       <p6>test@test.pl</p6>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p14_13>10</p14_13>
       <p14_14>10</p14_14>
       <p14_17>10</p14_17>
       <p14_18>10</p14_18>
       <p14_19>10</p14_19>
       <p14_20>10</p14_20>
       <p14_21>10</p14_21>
       <p14_22>10</p14_22>
       <p14_23>10</p14_23>
       <p14_24>10</p14_24>
       <p14_25>10</p14_25>
       <p14_27>10</p14_27>
       <p14_28>10</p14_28>
       <p14_29>10</p14_29>
       <p14_30>10</p14_30>
       <p14_31>10</p14_31>
       <p14_32>10</p14_32>
       <p14_33>10</p14_33>
       <p14_34>10</p14_34>
       <p14_35>10</p14_35>
       <p14_36>10</p14_36>
       <p14_37>10</p14_37>
       <p14_38>10</p14_38>
       <p14_39>10</p14_39>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_3_1>10</p15_3_1>
       <p15_3_2>10</p15_3_2>
       <p15_4_1>10</p15_4_1>
       <p15_4_2>10</p15_4_2>
       <p15_5_1>10</p15_5_1>
       <p15_5_2>10</p15_5_2>
       <p15_6_1>10</p15_6_1>
       <p15_6_2>10</p15_6_2>
       <p15_7_1>10</p15_7_1>
       <p15_7_2>10</p15_7_2>
       <p15_8_1>10</p15_8_1>
       <p15_8_2>10</p15_8_2>
       <p15_9_1>10</p15_9_1>
       <p15_9_2>10</p15_9_2>
       <p15_10_1>10</p15_10_1>
       <p15_10_2>10</p15_10_2>
       <p15_11_1>10</p15_11_1>
       <p15_11_2>10</p15_11_2>
       <p15_12_1>10</p15_12_1>
       <p15_12_2>10</p15_12_2>
       <p15_14_1>10</p15_14_1>
       <p15_14_2>10</p15_14_2>
       <p15_15_1>10</p15_15_1>
       <p15_15_2>10</p15_15_2>
       <p15_16_1>10</p15_16_1>
       <p15_16_2>10</p15_16_2>
       <p15_17_1>10</p15_17_1>
       <p15_17_2>10</p15_17_2>
       <p15_18_1>10</p15_18_1>
       <p15_18_2>10</p15_18_2>
       <p15_19_1>10</p15_19_1>
       <p15_19_2>10</p15_19_2>
       <p16_2_1>10</p16_2_1>
       <p16_2_2>10</p16_2_2>
       <p16_2_0>10</p16_2_0>
       <p16_2_3>10</p16_2_3>
       <p16_2_4>10</p16_2_4>
       <p16_2_5>10</p16_2_5>
       <p16_2_6>10</p16_2_6>
       <p16_3_1>10</p16_3_1>
       <p16_3_2>10</p16_3_2>
       <p16_3_0>10</p16_3_0>
       <p16_3_3>10</p16_3_3>
       <p16_3_4>10</p16_3_4>
       <p16_3_5>10</p16_3_5>
       <p16_3_6>10</p16_3_6>
       <p16_4_1>10</p16_4_1>
       <p16_4_2>10</p16_4_2>
       <p16_4_0>10</p16_4_0>
       <p16_4_3>10</p16_4_3>
       <p16_4_4>10</p16_4_4>
       <p16_4_5>10</p16_4_5>
       <p16_4_6>10</p16_4_6>
       <p16_5_1>10</p16_5_1>
       <p16_5_2>10</p16_5_2>
       <p16_5_0>10</p16_5_0>
       <p16_5_3>10</p16_5_3>
       <p16_5_4>10</p16_5_4>
       <p16_5_5>10</p16_5_5>
       <p16_5_6>10</p16_5_6>
       <p16_6_1>10</p16_6_1>
       <p16_6_2>10</p16_6_2>
       <p16_6_0>10</p16_6_0>
       <p16_6_3>10</p16_6_3>
       <p16_6_4>10</p16_6_4>
       <p16_6_5>10</p16_6_5>
       <p16_6_6>10</p16_6_6>
       <p16_7_1>10</p16_7_1>
       <p16_7_2>10</p16_7_2>
       <p16_7_0>10</p16_7_0>
       <p16_7_3>10</p16_7_3>
       <p16_7_4>10</p16_7_4>
       <p16_7_5>10</p16_7_5>
       <p16_7_6>10</p16_7_6>
       <p16_8_1>10</p16_8_1>
       <p16_8_2>10</p16_8_2>
       <p16_8_0>10</p16_8_0>
       <p16_8_3>10</p16_8_3>
       <p16_8_4>10</p16_8_4>
       <p16_8_5>10</p16_8_5>
       <p16_8_6>10</p16_8_6>
       <p17_1_1>10</p17_1_1>
       <p17_1_2>10</p17_1_2>
       <p17_1_3>10</p17_1_3>
       <p17_1_4>10</p17_1_4>
       <p17_1_5>10</p17_1_5>
       <p17_1_6>10</p17_1_6>
       <p17_1_7>10</p17_1_7>
       <p17_1_8>10</p17_1_8>
       <p17_2_1>10</p17_2_1>
       <p17_2_2>10</p17_2_2>
       <p17_2_3>10</p17_2_3>
       <p17_2_4>10</p17_2_4>
       <p18_1_1>10</p18_1_1>
       <p18_1_2>10</p18_1_2>
       <p18_1_3>10</p18_1_3>
       <p18_1_4>10</p18_1_4>
       <p18_1_5>10</p18_1_5>
       <p18_1_6>10</p18_1_6>
       <p18_1_7>10</p18_1_7>
       <p18_1_8>10</p18_1_8>
       <p18_2_1>10</p18_2_1>
       <p18_2_2>10</p18_2_2>
       <p18_2_3>10</p18_2_3>
       <p18_2_4>10</p18_2_4>
       <p19_1_1>10</p19_1_1>
       <p19_1_2>10</p19_1_2>
       <p19_1_3>10</p19_1_3>
       <p19_1_4>10</p19_1_4>
       <p19_1_5>10</p19_1_5>
       <p19_1_6>10</p19_1_6>
       <p19_1_7>10</p19_1_7>
       <p19_1_8>10</p19_1_8>
       <p19_1_9>10</p19_1_9>
       <p19_2_1>10</p19_2_1>
       <p19_2_2>10</p19_2_2>
       <p19_2_3>10</p19_2_3>
       <p19_2_4>10</p19_2_4>
       <p19_2_5>10</p19_2_5>
       <p19_2_6>10</p19_2_6>
       <p19_2_7>10</p19_2_7>
       <p19_2_8>10</p19_2_8>
       <p19_2_9>10</p19_2_9>
       <p19_3_1>10</p19_3_1>
       <p19_3_2>10</p19_3_2>
       <p19_3_3>10</p19_3_3>
       <p19_3_4>10</p19_3_4>
       <p19_3_5>10</p19_3_5>
       <p19_3_6>10</p19_3_6>
       <p19_3_7>10</p19_3_7>
       <p19_4_1>10</p19_4_1>
       <p19_4_2>10</p19_4_2>
       <p19_4_3>10</p19_4_3>
       <p19_4_4>10</p19_4_4>
       <p19_4_5>10</p19_4_5>
       <p19_4_6>10</p19_4_6>
       <p19_4_7>10</p19_4_7>
       <p19_5_1>10</p19_5_1>
       <p19_5_2>10</p19_5_2>
       <p19_5_3>10</p19_5_3>
       <p19_5_4>10</p19_5_4>
       <p19_5_5>10</p19_5_5>
       <p19_5_6>10</p19_5_6>
       <p19_6_1>10</p19_6_1>
       <p19_6_2>10</p19_6_2>
       <p19_6_3>10</p19_6_3>
       <p19_6_4>10</p19_6_4>
       <p19_6_5>10</p19_6_5>
       <p19_6_6>10</p19_6_6>
       <p19_7_1>10</p19_7_1>
       <p19_7_2>10</p19_7_2>
       <p19_7_3>10</p19_7_3>
       <p19_7_4>10</p19_7_4>
       <p19_7_5>10</p19_7_5>
       <p19_7_6>10</p19_7_6>
       <p20_1_1>10</p20_1_1>
       <p20_1_2>10</p20_1_2>
       <p20_1_3>10</p20_1_3>
       <p20_1_4>10</p20_1_4>
       <p20_1_5>10</p20_1_5>
       <p20_1_6>10</p20_1_6>
       <p20_1_7>10</p20_1_7>
       <p20_1_8>10</p20_1_8>
       <p20_1_9_>1</p20_1_9_>
       <p20_1_10_>1</p20_1_10_>
       <p20_1_11>10</p20_1_11>
       <p20_1_12>10</p20_1_12>
       <p20_1_13>10</p20_1_13>
       <p20_1_14_>1</p20_1_14_>
       <p20_1_15_>1</p20_1_15_>
       <p20_1_16>PL</p20_1_16>
       <p20_1_17_>1</p20_1_17_>
       <p20_1_18_>1</p20_1_18_>
       <p20_1_19_>1</p20_1_19_>
       <p20_1_20_>1</p20_1_20_>
       <p21_1>10</p21_1>
       <p21_2>10</p21_2>
       <p22>test@test.pl</p22>
       <p23>500600400</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>30-10-2014</p25>
       <p26_1a>10</p26_1a>
       <p26_1b>10</p26_1b>
       <p26_1c>10</p26_1c>
       <p26_1d>10</p26_1d>
       <p26_1e>10</p26_1e>
       <p26_1f>10</p26_1f>
       <p26_1g>10</p26_1g>
       <p26_2a>10</p26_2a>
       <p26_2b>10</p26_2b>
       <p26_2c>10</p26_2c>
       <p26_2d>10</p26_2d>
       <p26_2e>10</p26_2e>
       <p26_2f>10</p26_2f>
       <p26_2g>10</p26_2g>
       <p26_2h>10</p26_2h>
       <p26_2i>10</p26_2i>
       <p26_2j>10</p26_2j>
       <p26_2k>10</p26_2k>
       <p26_3a>10</p26_3a>
       <p26_3b>10</p26_3b>
       <p26_3c>10</p26_3c>
       <p26_3d>10</p26_3d>
       <p26_3e>10</p26_3e>
       <p26_4a>10</p26_4a>
       <p26_4b>10</p26_4b>
       <p26_4c>10</p26_4c>
       <p26_4d>10</p26_4d>
       <p26_4e>10</p26_4e>
       <p26_5a>10</p26_5a>
       <p26_5b>10</p26_5b>
       <p26_5c>10</p26_5c>
       <p26_5d>10</p26_5d>
       <p26_5e>10</p26_5e>
       <p26_5f>10</p26_5f>
       <p26_5g>10</p26_5g>
       <p26_5h>10</p26_5h>
       <p26_5i>10</p26_5i>
       <p26_6a>10</p26_6a>
       <p26_6b>10</p26_6b>
       <p26_6c>10</p26_6c>
       <p26_6d>10</p26_6d>
       <p26_6e>10</p26_6e>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p27_3>10</p27_3>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p27_5>10</p27_5>
       <p27_6>10</p27_6>
       <p27_7>10</p27_7>
       <p27_8>10</p27_8>
       <p27_9>10</p27_9>
       <p27_10>10</p27_10>
       <p27_11>10</p27_11>
       <p27_12>10</p27_12>
       <p27_13>10</p27_13>
       <p27_14>10</p27_14>
       <p27_15>10</p27_15>
       <p27_16>10</p27_16>
       <p27_17>10</p27_17>
       <p27_18>10</p27_18>
       <p27_19>10</p27_19>
       <p27_20>10</p27_20>
       <p27_21>10</p27_21>
       <p27_22>10</p27_22>
       <p27_23>10</p27_23>
       <p27_24>10</p27_24>
       <p27_25>10</p27_25>
       <p27_26>10</p27_26>
       <p27_27>10</p27_27>
       <p27_28>10</p27_28>
       <p27_29>10</p27_29>
       <p27_30>10</p27_30>
       <p27_31>10</p27_31>
       <p27_32>10</p27_32>
       <p27_33>10</p27_33>
       <p27_34>10</p27_34>
       <p27_35>10</p27_35>
       <p27_36>10</p27_36>
       <p27_37>10</p27_37>
       <p27_38>10</p27_38>
       <p27_39>10</p27_39>
       <p27_40>10</p27_40>
       <p27_41>10</p27_41>
       <p27_42>10</p27_42>
       <p27_43>10</p27_43>
       <p27_44>10</p27_44>
       <p27_45>10</p27_45>
       <p27_46>10</p27_46>
       <p27_47>10</p27_47>
       <p27_48>10</p27_48>
       <p27_49>10</p27_49>
       <p27_50>10</p27_50>
       <p27_51>10</p27_51>
       <p27_52>10</p27_52>
       <p27_53>10</p27_53>
       <p27_54>10</p27_54>
       <p27_55>10</p27_55>
       <p27_56>10</p27_56>
       <p27_57>10</p27_57>
       <p27_58>10</p27_58>
       <p27_59>10</p27_59>
       <p27_60>10</p27_60>
       <p27_61>10</p27_61>
       <p27_62>10</p27_62>
       <p27_63>10</p27_63>
       <p27_64>10</p27_64>
       <p27_65>10</p27_65>
       <p27_66>10</p27_66>
       <p27_67>10</p27_67>
       <p27_68>10</p27_68>
       <p27_69>10</p27_69>
       <p27_70>10</p27_70>
       <p27_71>10</p27_71>
       <p27_72>10</p27_72>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p28_5>10</p28_5>
       <p28_6>10</p28_6>
       <p28_7>10</p28_7>
       <p28_8>10</p28_8>
       <p28_9>10</p28_9>
       <p28_10>10</p28_10>
       <p28_11>10</p28_11>
       <p28_12>10</p28_12>
       <p28_13>10</p28_13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>