Pola formularza

Formularz: SFJOPZ (1) (archiwalny) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OPP), zgodnie z ZałącPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14998568</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pMala>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pMala>
       <pInna>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pInna>
       <pMikro>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pMikro>
       <nip>[NIP]</nip>
       <ekrs_>1:Rodzaj wysyłki - wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorstwa wpisane do KRS)* / 2:Rodzaj wysyłki - wysyłka do systemu KAS (podatnicy PIT) / 3:Rodzaj wysyłki - wysyłka do US w PDF (pozostałe)</ekrs_>
       <krs>[KRS]</krs>
       <savePDFButton>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</savePDFButton>
       <pWyslij>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pWyslij>
       <plink>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</plink>
       <pPrzenies>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pPrzenies>
       <dataOd>[data]</dataOd>
       <dataDo>[data]</dataDo>
       <p1a>[nazwaPelna]</p1a>
       <KodKraju>[KodKraju]</KodKraju>
       <Wojewodztwo>[Wojewodztwo]</Wojewodztwo>
       <Powiat>[Powiat]</Powiat>
       <Gmina>[Gmina]</Gmina>
       <Ulica>[Ulica]</Ulica>
       <NrDomu>[NrDomu]</NrDomu>
       <NrLokalu>[NrLokalu]</NrLokalu>
       <Miejscowosc>[Miejscowosc]</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>[KodPocztowy]</KodPocztowy>
       <Poczta>[Poczta]</Poczta>
       <pWyslij_6>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pWyslij_6>
       <dataSporzadzenia>[data]</dataSporzadzenia>
       <podp1>[Pole tekstowe]</podp1>
       <podp3>[Pole tekstowe]</podp3>
       <podp4>[data]</podp4>
       <podp5>[Pole tekstowe]</podp5>
       <podp6>[data]</podp6>
       <podp2>[data]</podp2>
       <podp7>[Pole tekstowe]</podp7>
       <podp8>[data]</podp8>
       <podp9>[Pole tekstowe]</podp9>
       <podp10>[data]</podp10>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJOPZ (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14998568</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pMala></pMala>
       <pInna></pInna>
       <pMikro></pMikro>
       <nip>8875155741</nip>
       <ekrs_>1</ekrs_>
       <krs>12345</krs>
       <savePDFButton></savePDFButton>
       <pWyslij></pWyslij>
       <plink></plink>
       <pPrzenies></pPrzenies>
       <dataOd>30-10-1990</dataOd>
       <dataDo>30-10-1990</dataDo>
       <p1a>Pełna nazwa testowa</p1a>
       <KodKraju>PL</KodKraju>
       <Wojewodztwo>wielkopolskie</Wojewodztwo>
       <Powiat>poznański</Powiat>
       <Gmina>Poznań</Gmina>
       <Ulica>Strzelecka</Ulica>
       <NrDomu>1</NrDomu>
       <NrLokalu>1</NrLokalu>
       <Miejscowosc>Poznań</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>61-155</KodPocztowy>
       <Poczta>Poznań</Poczta>
       <pWyslij_6></pWyslij_6>
       <dataSporzadzenia>30-10-1990</dataSporzadzenia>
       <podp1>test pola tekstowego</podp1>
       <podp3>test pola tekstowego</podp3>
       <podp4>30-10-1990</podp4>
       <podp5>test pola tekstowego</podp5>
       <podp6>30-10-1990</podp6>
       <podp2>30-10-1990</podp2>
       <podp7>test pola tekstowego</podp7>
       <podp8>30-10-1990</podp8>
       <podp9>test pola tekstowego</podp9>
       <podp10>30-10-1990</podp10>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>