Pola formularza

Formularz: ZUS RD-2 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwiePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15009962</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5_1>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p5_1>
       <p5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_2>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[nazwisko]</p9>
       <p10>[UlicaKor]</p10>
       <p11>[NrDomuKor]</p11>
       <p12>[NrLokaluKor]</p12>
       <p13>[KodPocztowyKor]</p13>
       <p14>[MiejscowoscKor]</p14>
       <p15>[GminaKor]</p15>
       <p16>[KrajKor]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[Mail]</p18>
       <p19_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_1>
       <p19_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_2>
       <p20>[Data wypełnienia]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RD-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15009962</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_2>nr-test</p5_2>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p10>Półwiejska</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>PL</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18>test@test.pl</p18>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p19_2>1</p19_2>
       <p20>30-10-2014</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>