Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-12 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15009987</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[pierwszeImie]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5_>[Wartość wyboru w polu pI_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_5_>
       <pI_6_>[Wartość wyboru w polu pI_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_6_>
       <pI_7>[pole wielowierszowe]</pI_7>
       <pI_8_>[Wartość wyboru w polu pI_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_8_>
       <pI_8_9>[pole wielowierszowe]</pI_8_9>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_2_2>
       <pI__3>[pierwszeImie]</pI__3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[Ulica]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomu]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokalu]</pII_7>
       <pII_8>[KodPocztowy]</pII_8>
       <pII_9>[Miejscowosc]</pII_9>
       <pII_10>[KodKraju]</pII_10>
       <pII_11>[Telefon]</pII_11>
       <pII_5_5>[UlicaKor]</pII_5_5>
       <pII_6_1>[NrDomuKor]</pII_6_1>
       <pII_7_1>[NrLokaluKor]</pII_7_1>
       <pII_8_7>[KodPocztowyKor]</pII_8_7>
       <pII_9_5>[MiejscowoscKor]</pII_9_5>
       <pII_10_1>[KrajKor]</pII_10_1>
       <pIII_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</pIII_1_>
       <pIII_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_>
       <pIII_3>[pole wielowierszowe]</pIII_3>
       <pIII_4>[NIP]</pIII_4>
       <pIII_5>[REGON]</pIII_5>
       <pIII_6>[pole wielowierszowe]</pIII_6>
       <pIII_7>[Ulica]</pIII_7>
       <pIII_8>[NrDomu]</pIII_8>
       <pIII_9>[NrLokalu]</pIII_9>
       <pIII_10>[KodPocztowy]</pIII_10>
       <pIII_11>[Miejscowosc]</pIII_11>
       <pIII_12>[KodKraju]</pIII_12>
       <pIII_13>[Telefon]</pIII_13>
       <pIII_14_>[Wartość wyboru w polu pIII_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_14_>
       <pIII_15_>[Wartość wyboru w polu pIII_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_15_>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_1_>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pIV_2_>[Wartość wyboru w polu pIV_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_2_>
       <pIV_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_4>
       <pIV_5>[Data wypełnienia]</pIV_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-12</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15009987</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>Jan</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5_>1</pI_5_>
       <pI_6_>1</pI_6_>
       <pI_7>to jest pole wielowierszowe</pI_7>
       <pI_8_>1</pI_8_>
       <pI_8_9>to jest pole wielowierszowe</pI_8_9>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2_1>1</pII_2_1>
       <pII_2_2>NR-4321</pII_2_2>
       <pI__3>Jan</pI__3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Strzelecka</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>61-155</pII_8>
       <pII_9>Poznań</pII_9>
       <pII_10>PL</pII_10>
       <pII_11>500600400</pII_11>
       <pII_5_5>Półwiejska</pII_5_5>
       <pII_6_1>1</pII_6_1>
       <pII_7_1>1</pII_7_1>
       <pII_8_7>61-155</pII_8_7>
       <pII_9_5>Poznań</pII_9_5>
       <pII_10_1>PL</pII_10_1>
       <pIII_1_>1</pIII_1_>
       <pIII_2_>1</pIII_2_>
       <pIII_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_3>
       <pIII_4>8875155741</pIII_4>
       <pIII_5>773461194</pIII_5>
       <pIII_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_6>
       <pIII_7>Strzelecka</pIII_7>
       <pIII_8>1</pIII_8>
       <pIII_9>1</pIII_9>
       <pIII_10>61-155</pIII_10>
       <pIII_11>Poznań</pIII_11>
       <pIII_12>PL</pIII_12>
       <pIII_13>500600400</pIII_13>
       <pIII_14_>1</pIII_14_>
       <pIII_15_>1</pIII_15_>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pIV_2_>1</pIV_2_>
       <pIV_4>10</pIV_4>
       <pIV_5>30-10-2014</pIV_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>