Pola formularza

Formularz: ZUS US-9 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe - wersja papierowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15010281</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_4>[pierwszeImie]</pI_4>
       <pI_5>[nazwisko]</pI_5>
       <p2_7>[UlicaKor]</p2_7>
       <p2_8>[NrDomuKor]</p2_8>
       <p2_9>[NrLokaluKor]</p2_9>
       <p2_10>[KodPocztowyKor]</p2_10>
       <p2_11>[MiejscowoscKor]</p2_11>
       <p2_12>[kraj]</p2_12>
       <p2_13>[Telefon]</p2_13>
       <p3_1>[NIP]</p3_1>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5>[Data wypełnienia]</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-9</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15010281</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_4>Jan</pI_4>
       <pI_5>Kowalski</pI_5>
       <p2_7>Półwiejska</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_10>61-155</p2_10>
       <p2_11>Poznań</p2_11>
       <p2_12>PL</p2_12>
       <p2_13>500600400</p2_13>
       <p3_1>8875155741</p3_1>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>30-10-2014</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>