Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SFJGK Info (archiwalny) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla grup kapitałowych - z wysyłką JPK_SF (1)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15050727</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect8089>[Nagłówek]</rect8089>
       <pBilans>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pBilans>
       <pRZiS>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRZiS>
       <nip>[NIP]</nip>
       <pRZiS_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRZiS_1>
       <krs>[KRS]</krs>
       <pZZKP>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pZZKP>
       <pRPP>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP>
       <pRPP_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1>
       <pRPP_1_4_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1_4_4>
       <p1a>[nazwaPelna]</p1a>
       <KodKraju>[KodKraju]</KodKraju>
       <Wojewodztwo>[Wojewodztwo]</Wojewodztwo>
       <Powiat>[Powiat]</Powiat>
       <Gmina>[Gmina]</Gmina>
       <Ulica>[Ulica]</Ulica>
       <NrDomu>[NrDomu]</NrDomu>
       <NrLokalu>[NrLokalu]</NrLokalu>
       <Miejscowosc>[Miejscowosc]</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>[KodPocztowy]</KodPocztowy>
       <Poczta>[Poczta]</Poczta>
       <pkd1>[pole wielowierszowe]</pkd1>
       <lp2>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp2>
       <p2powt>[Pole powtarzalne]</p2powt>
       <p2a>[pole wielowierszowe]</p2a>
       <p2b>[pole wielowierszowe]</p2b>
       <p2c>[Pole kwoty]</p2c>
       <p2d>[Pole kwoty]</p2d>
       <p2e>[pole wielowierszowe]</p2e>
       <p2sekcjae>[Pole podziału sekcji]</p2sekcjae>
       <rect375434>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect375434>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p3powt>[Pole powtarzalne]</p3powt>
       <p3sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p3sekcjaa>
       <lp4>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp4>
       <p4powt>[Pole powtarzalne]</p4powt>
       <p4a>[pole wielowierszowe]</p4a>
       <p4b>[pole wielowierszowe]</p4b>
       <p4c>[pole wielowierszowe]</p4c>
       <p4d>[Pole kwoty]</p4d>
       <p4e>[Pole kwoty]</p4e>
       <p4sekcjae>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjae>
       <lp5>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp5>
       <p5powt>[Pole powtarzalne]</p5powt>
       <p5a>[pole wielowierszowe]</p5a>
       <p5b>[pole wielowierszowe]</p5b>
       <p5c>[Pole kwoty]</p5c>
       <p5d>[pole wielowierszowe]</p5d>
       <p5sekcja>[Pole podziału sekcji]</p5sekcja>
       <lp6>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp6>
       <p6powt>[Pole powtarzalne]</p6powt>
       <p6a>[pole wielowierszowe]</p6a>
       <p6bod>[data]</p6bod>
       <p6bdo>[data]</p6bdo>
       <p6b_3>[pole wielowierszowe]</p6b_3>
       <p6sekcja>[Pole podziału sekcji]</p6sekcja>
       <lp7>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp7>
       <p7powt>[Pole powtarzalne]</p7powt>
       <p7od>[data]</p7od>
       <p7do>[data]</p7do>
       <p7a>[pole wielowierszowe]</p7a>
       <p7bod>[data]</p7bod>
       <p7bdo>[data]</p7bdo>
       <p7sekcja>[Pole podziału sekcji]</p7sekcja>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p4sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjaa>
       <p9a_>[Wartość wyboru w polu p9a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9a_>
       <p9b_>[Wartość wyboru w polu p9b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9b_>
       <rect37543>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37543>
       <p4sekcjab>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjab>
       <p9c>[pole wielowierszowe]</p9c>
       <p9cpowt>[Pole powtarzalne]</p9cpowt>
       <p4sekcjac>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjac>
       <p10powt>[Pole powtarzalne]</p10powt>
       <lp10>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp10>
       <p10a_>[Wartość wyboru w polu p10a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10a_>
       <p10b>[pole wielowierszowe]</p10b>
       <p4sekcjac_6>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjac_6>
       <rect3752>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752>
       <p11a>[pole wielowierszowe]</p11a>
       <p11apowt>[Pole powtarzalne]</p11apowt>
       <rect37522>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37522>
       <rect54112>[Pole podziału sekcji]</rect54112>
       <p11b>[pole wielowierszowe]</p11b>
       <p11bpowt>[Pole powtarzalne]</p11bpowt>
       <rect37522_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37522_1>
       <rect541125>[Pole podziału sekcji]</rect541125>
       <p11c>[pole wielowierszowe]</p11c>
       <p11cpowt>[Pole powtarzalne]</p11cpowt>
       <rect37522_1_6>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37522_1_6>
       <rect541123>[Pole podziału sekcji]</rect541123>
       <p11d>[pole wielowierszowe]</p11d>
       <p11dpowt>[Pole powtarzalne]</p11dpowt>
       <rect375227>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect375227>
       <rect5414>[Pole podziału sekcji]</rect5414>
       <p11e>[pole wielowierszowe]</p11e>
       <p11epowt>[Pole powtarzalne]</p11epowt>
       <rect3752278>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752278>
       <rect54141>[Pole podziału sekcji]</rect54141>
       <p11f>[pole wielowierszowe]</p11f>
       <p11fpowt>[Pole powtarzalne]</p11fpowt>
       <rect541422>[Pole podziału sekcji]</rect541422>
       <rect3754334>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3754334>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p12powt>[Pole powtarzalne]</p12powt>
       <rect541422_3>[Pole podziału sekcji]</rect541422_3>
       <rect3754334_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3754334_1>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p13powt>[Pole powtarzalne]</p13powt>
       <rect541422_3_7>[Pole podziału sekcji]</rect541422_3_7>
       <p8apowt>[Pole powtarzalne]</p8apowt>
       <lp8>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp8>
       <p8a>[pole wielowierszowe]</p8a>
       <p8b>[pole wielowierszowe]</p8b>
       <rect54116>[Pole podziału sekcji]</rect54116>
       <podp1>[Pole tekstowe]</podp1>
       <podp3>[Pole tekstowe]</podp3>
       <podp4>[data]</podp4>
       <podp5>[Pole tekstowe]</podp5>
       <podp6>[data]</podp6>
       <podp2>[data]</podp2>
       <podp7>[Pole tekstowe]</podp7>
       <podp8>[data]</podp8>
       <podp9>[Pole tekstowe]</podp9>
       <podp10>[data]</podp10>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>
       <rect5411>[Koniec strony]</rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJGK Info</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15050727</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect8089></rect8089>
       <pBilans></pBilans>
       <pRZiS></pRZiS>
       <nip>8875155741</nip>
       <pRZiS_1></pRZiS_1>
       <krs>12345</krs>
       <pZZKP></pZZKP>
       <pRPP></pRPP>
       <pRPP_1></pRPP_1>
       <pRPP_1_4_4></pRPP_1_4_4>
       <p1a>Pełna nazwa testowa</p1a>
       <KodKraju>PL</KodKraju>
       <Wojewodztwo>wielkopolskie</Wojewodztwo>
       <Powiat>poznański</Powiat>
       <Gmina>Poznań</Gmina>
       <Ulica>Strzelecka</Ulica>
       <NrDomu>1</NrDomu>
       <NrLokalu>1</NrLokalu>
       <Miejscowosc>Poznań</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>61-155</KodPocztowy>
       <Poczta>Poznań</Poczta>
       <pkd1>to jest pole wielowierszowe</pkd1>
       <lp2>10</lp2>
       <p2powt></p2powt>
       <p2a>to jest pole wielowierszowe</p2a>
       <p2b>to jest pole wielowierszowe</p2b>
       <p2c>10</p2c>
       <p2d>10</p2d>
       <p2e>to jest pole wielowierszowe</p2e>
       <p2sekcjae></p2sekcjae>
       <rect375434></rect375434>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p3powt></p3powt>
       <p3sekcjaa></p3sekcjaa>
       <lp4>10</lp4>
       <p4powt></p4powt>
       <p4a>to jest pole wielowierszowe</p4a>
       <p4b>to jest pole wielowierszowe</p4b>
       <p4c>to jest pole wielowierszowe</p4c>
       <p4d>10</p4d>
       <p4e>10</p4e>
       <p4sekcjae></p4sekcjae>
       <lp5>10</lp5>
       <p5powt></p5powt>
       <p5a>to jest pole wielowierszowe</p5a>
       <p5b>to jest pole wielowierszowe</p5b>
       <p5c>10</p5c>
       <p5d>to jest pole wielowierszowe</p5d>
       <p5sekcja></p5sekcja>
       <lp6>10</lp6>
       <p6powt></p6powt>
       <p6a>to jest pole wielowierszowe</p6a>
       <p6bod>30-10-1990</p6bod>
       <p6bdo>30-10-1990</p6bdo>
       <p6b_3>to jest pole wielowierszowe</p6b_3>
       <p6sekcja></p6sekcja>
       <lp7>10</lp7>
       <p7powt></p7powt>
       <p7od>30-10-1990</p7od>
       <p7do>30-10-1990</p7do>
       <p7a>to jest pole wielowierszowe</p7a>
       <p7bod>30-10-1990</p7bod>
       <p7bdo>30-10-1990</p7bdo>
       <p7sekcja></p7sekcja>
       <p8_>1</p8_>
       <p4sekcjaa></p4sekcjaa>
       <p9a_>1</p9a_>
       <p9b_>1</p9b_>
       <rect37543></rect37543>
       <p4sekcjab></p4sekcjab>
       <p9c>to jest pole wielowierszowe</p9c>
       <p9cpowt></p9cpowt>
       <p4sekcjac></p4sekcjac>
       <p10powt></p10powt>
       <lp10>10</lp10>
       <p10a_>1</p10a_>
       <p10b>to jest pole wielowierszowe</p10b>
       <p4sekcjac_6></p4sekcjac_6>
       <rect3752></rect3752>
       <p11a>to jest pole wielowierszowe</p11a>
       <p11apowt></p11apowt>
       <rect37522></rect37522>
       <rect54112></rect54112>
       <p11b>to jest pole wielowierszowe</p11b>
       <p11bpowt></p11bpowt>
       <rect37522_1></rect37522_1>
       <rect541125></rect541125>
       <p11c>to jest pole wielowierszowe</p11c>
       <p11cpowt></p11cpowt>
       <rect37522_1_6></rect37522_1_6>
       <rect541123></rect541123>
       <p11d>to jest pole wielowierszowe</p11d>
       <p11dpowt></p11dpowt>
       <rect375227></rect375227>
       <rect5414></rect5414>
       <p11e>to jest pole wielowierszowe</p11e>
       <p11epowt></p11epowt>
       <rect3752278></rect3752278>
       <rect54141></rect54141>
       <p11f>to jest pole wielowierszowe</p11f>
       <p11fpowt></p11fpowt>
       <rect541422></rect541422>
       <rect3754334></rect3754334>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p12powt></p12powt>
       <rect541422_3></rect541422_3>
       <rect3754334_1></rect3754334_1>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p13powt></p13powt>
       <rect541422_3_7></rect541422_3_7>
       <p8apowt></p8apowt>
       <lp8>10</lp8>
       <p8a>to jest pole wielowierszowe</p8a>
       <p8b>to jest pole wielowierszowe</p8b>
       <rect54116></rect54116>
       <podp1>test pola tekstowego</podp1>
       <podp3>test pola tekstowego</podp3>
       <podp4>30-10-1990</podp4>
       <podp5>test pola tekstowego</podp5>
       <podp6>30-10-1990</podp6>
       <podp2>30-10-1990</podp2>
       <podp7>test pola tekstowego</podp7>
       <podp8>30-10-1990</podp8>
       <podp9>test pola tekstowego</podp9>
       <podp10>30-10-1990</podp10>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>
       <rect5411></rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>