Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3a (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15251083</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[NIP]</pI_1>
       <pI_2>[REGON]</pI_2>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_4_2>
       <pI_5>[nazwaPelna]</pI_5>
       <pI_6>[Ulica]</pI_6>
       <pI_7>[NrDomu]</pI_7>
       <pI_8>[NrLokalu]</pI_8>
       <pI_9>[KodPocztowy]</pI_9>
       <pI_10>[Miejscowosc]</pI_10>
       <pI_11>[kraj]</pI_11>
       <pI_12>[PESEL]</pI_12>
       <pI_13_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_13_1>
       <pI_13_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_13_2>
       <pI_14>[pierwszeImie]</pI_14>
       <pI_15>[nazwisko]</pI_15>
       <pI_16>[Ulica]</pI_16>
       <pI_17>[NrDomu]</pI_17>
       <pI_18>[NrLokalu]</pI_18>
       <pI_19>[KodPocztowy]</pI_19>
       <pII_20>[Miejscowosc]</pII_20>
       <pII_21>[kraj]</pII_21>
       <pI_22_>[Wartość wyboru w polu pI_22. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pI_22_>
       <pI_23>[pole wielowierszowe]</pI_23>
       <pI_28>[data]</pI_28>
       <pI_24_>[Wartość wyboru w polu pI_24. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_24_>
       <pI_25>[pole wielowierszowe]</pI_25>
       <pI_26_>[Wartość wyboru w polu pI_26. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_26_>
       <pI_27>[pole wielowierszowe]</pI_27>
       <pI_31_>[Wartość wyboru w polu pI_31. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_31_>
       <pI_32_>[Wartość wyboru w polu pI_32. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_32_>
       <pI_33_>[Wartość wyboru w polu pI_33. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</pI_33_>
       <pII_1>[Pole tekstowe]</pII_1>
       <pII_2>[Pole tekstowe]</pII_2>
       <pII_3_>[Wartość wyboru w polu pII_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_3_>
       <pII_4>[data]</pII_4>
       <pII_5_>[Wartość wyboru w polu pII_5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_5_>
       <pII_6_>[Wartość wyboru w polu pII_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_6_>
       <pII_7>[pole wielowierszowe]</pII_7>
       <pII_8_>[Wartość wyboru w polu pII_8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pII_8_>
       <pII_9_>[Wartość wyboru w polu pII_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_9_>
       <pII_10>[pole wielowierszowe]</pII_10>
       <pII_11_>[Wartość wyboru w polu pII_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_11_>
       <pII_12>[pole wielowierszowe]</pII_12>
       <pII_13_>[Wartość wyboru w polu pII_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_13_>
       <pII_14>[pole wielowierszowe]</pII_14>
       <pII_15_>[Wartość wyboru w polu pII_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_15_>
       <pII_16>[pole wielowierszowe]</pII_16>
       <pII_17_>[Wartość wyboru w polu pII_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_17_>
       <pII_18>[pole wielowierszowe]</pII_18>
       <pII_19_>[Wartość wyboru w polu pII_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_19_>
       <pIII_1_1>[rok]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[Pole tekstowe]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_1_4>
       <pIII_1_6>[Pole kwoty]</pIII_1_6>
       <pIII_2_1>[rok]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[Pole tekstowe]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_2_4>
       <pIII_2_6>[Pole kwoty]</pIII_2_6>
       <pIII_3_1>[rok]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[Pole tekstowe]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_3_4>
       <pIII_3_6>[Pole kwoty]</pIII_3_6>
       <pIII_4_1>[rok]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_4_4>
       <pIII_4_6>[Pole kwoty]</pIII_4_6>
       <pIII_5_1>[rok]</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>[Pole tekstowe]</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_5_4>
       <pIII_5_6>[Pole kwoty]</pIII_5_6>
       <pIII_6_1>[rok]</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>[Pole tekstowe]</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_6_4>
       <pIII_6_6>[Pole kwoty]</pIII_6_6>
       <pIII_7_1>[rok]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[Pole tekstowe]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_7_4>
       <pIII_7_6>[Pole kwoty]</pIII_7_6>
       <pIII_8_1>[rok]</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>[Pole tekstowe]</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_8_4>
       <pIII_8_6>[Pole kwoty]</pIII_8_6>
       <pIII_9_1>[rok]</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>[Pole tekstowe]</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_9_4>
       <pIII_9_6>[Pole kwoty]</pIII_9_6>
       <pIII_10_1>[rok]</pIII_10_1>
       <pIII_10_2>[Pole tekstowe]</pIII_10_2>
       <pIII_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_10_3>
       <pIII_10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_10_4>
       <pIII_10_6>[Pole kwoty]</pIII_10_6>
       <pIII_11_1>[rok]</pIII_11_1>
       <pIII_11_2>[Pole tekstowe]</pIII_11_2>
       <pIII_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_11_3>
       <pIII_11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_11_4>
       <pIII_11_6>[Pole kwoty]</pIII_11_6>
       <pIII_12_1>[rok]</pIII_12_1>
       <pIII_12_2>[Pole tekstowe]</pIII_12_2>
       <pIII_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_12_3>
       <pIII_12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_12_4>
       <pIII_12_6>[Pole kwoty]</pIII_12_6>
       <pII_210>[pole wielowierszowe]</pII_210>
       <pV_1>[Rachunek]</pV_1>
       <pV_2>[Data wypełnienia]</pV_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3a</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15251083</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>8875155741</pI_1>
       <pI_2>773461194</pI_2>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_4_1>1</pI_4_1>
       <pI_4_2>NR-4321</pI_4_2>
       <pI_5>Pełna nazwa testowa</pI_5>
       <pI_6>Strzelecka</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>1</pI_8>
       <pI_9>61-155</pI_9>
       <pI_10>Poznań</pI_10>
       <pI_11>PL</pI_11>
       <pI_12>23050608219</pI_12>
       <pI_13_1>1</pI_13_1>
       <pI_13_2>NR-4321</pI_13_2>
       <pI_14>Jan</pI_14>
       <pI_15>Kowalski</pI_15>
       <pI_16>Strzelecka</pI_16>
       <pI_17>1</pI_17>
       <pI_18>1</pI_18>
       <pI_19>61-155</pI_19>
       <pII_20>Poznań</pII_20>
       <pII_21>PL</pII_21>
       <pI_22_>1</pI_22_>
       <pI_23>to jest pole wielowierszowe</pI_23>
       <pI_28>30-10-1990</pI_28>
       <pI_24_>1</pI_24_>
       <pI_25>to jest pole wielowierszowe</pI_25>
       <pI_26_>1</pI_26_>
       <pI_27>to jest pole wielowierszowe</pI_27>
       <pI_31_>1</pI_31_>
       <pI_32_>1</pI_32_>
       <pI_33_>1</pI_33_>
       <pII_1>test pola tekstowego</pII_1>
       <pII_2>test pola tekstowego</pII_2>
       <pII_3_>1</pII_3_>
       <pII_4>30-10-1990</pII_4>
       <pII_5_>1</pII_5_>
       <pII_6_>1</pII_6_>
       <pII_7>to jest pole wielowierszowe</pII_7>
       <pII_8_>1</pII_8_>
       <pII_9_>1</pII_9_>
       <pII_10>to jest pole wielowierszowe</pII_10>
       <pII_11_>1</pII_11_>
       <pII_12>to jest pole wielowierszowe</pII_12>
       <pII_13_>1</pII_13_>
       <pII_14>to jest pole wielowierszowe</pII_14>
       <pII_15_>1</pII_15_>
       <pII_16>to jest pole wielowierszowe</pII_16>
       <pII_17_>1</pII_17_>
       <pII_18>to jest pole wielowierszowe</pII_18>
       <pII_19_>1</pII_19_>
       <pIII_1_1></pIII_1_1>
       <pIII_1_2>test pola tekstowego</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>10</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>10</pIII_1_4>
       <pIII_1_6>10</pIII_1_6>
       <pIII_2_1></pIII_2_1>
       <pIII_2_2>test pola tekstowego</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>10</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>10</pIII_2_4>
       <pIII_2_6>10</pIII_2_6>
       <pIII_3_1></pIII_3_1>
       <pIII_3_2>test pola tekstowego</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>10</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>10</pIII_3_4>
       <pIII_3_6>10</pIII_3_6>
       <pIII_4_1></pIII_4_1>
       <pIII_4_2>test pola tekstowego</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>10</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>10</pIII_4_4>
       <pIII_4_6>10</pIII_4_6>
       <pIII_5_1></pIII_5_1>
       <pIII_5_2>test pola tekstowego</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>10</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>10</pIII_5_4>
       <pIII_5_6>10</pIII_5_6>
       <pIII_6_1></pIII_6_1>
       <pIII_6_2>test pola tekstowego</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>10</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>10</pIII_6_4>
       <pIII_6_6>10</pIII_6_6>
       <pIII_7_1></pIII_7_1>
       <pIII_7_2>test pola tekstowego</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>10</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>10</pIII_7_4>
       <pIII_7_6>10</pIII_7_6>
       <pIII_8_1></pIII_8_1>
       <pIII_8_2>test pola tekstowego</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>10</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>10</pIII_8_4>
       <pIII_8_6>10</pIII_8_6>
       <pIII_9_1></pIII_9_1>
       <pIII_9_2>test pola tekstowego</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>10</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>10</pIII_9_4>
       <pIII_9_6>10</pIII_9_6>
       <pIII_10_1></pIII_10_1>
       <pIII_10_2>test pola tekstowego</pIII_10_2>
       <pIII_10_3>10</pIII_10_3>
       <pIII_10_4>10</pIII_10_4>
       <pIII_10_6>10</pIII_10_6>
       <pIII_11_1></pIII_11_1>
       <pIII_11_2>test pola tekstowego</pIII_11_2>
       <pIII_11_3>10</pIII_11_3>
       <pIII_11_4>10</pIII_11_4>
       <pIII_11_6>10</pIII_11_6>
       <pIII_12_1></pIII_12_1>
       <pIII_12_2>test pola tekstowego</pIII_12_2>
       <pIII_12_3>10</pIII_12_3>
       <pIII_12_4>10</pIII_12_4>
       <pIII_12_6>10</pIII_12_6>
       <pII_210>to jest pole wielowierszowe</pII_210>
       <pV_1>453054504926965134154839080720</pV_1>
       <pV_2>30-10-2014</pV_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>