Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS US-4 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15252022</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[miejsceUrodzenia]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[KodPocztowy]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13>
       <p14>[NIP]</p14>
       <p15>[REGON]</p15>
       <p17>[nazwaPelna]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodKraju]</p23>
       <p24_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_1>
       <p24_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_2>
       <p24_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_3>
       <p24_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_4>
       <p24_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_5>
       <p24_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_6>
       <p24_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_7>
       <p24_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_8>
       <p24_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_9>
       <p24_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_10>
       <p24_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_11>
       <p24_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_12>
       <p24_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_13>
       <p24_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_14>
       <p24_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_16>
       <p24_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_17>
       <p24_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_18>
       <p24_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_19>
       <p24_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_20>
       <p24_21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_21>
       <p24_22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_22>
       <p25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25>
       <p26>[NIP]</p26>
       <p27>[REGON]</p27>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p30>[Ulica]</p30>
       <p31>[NrDomu]</p31>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[KodPocztowy]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodKraju]</p36>
       <p37_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_1>
       <p37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_2>
       <p37_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_3>
       <p37_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_4>
       <p37_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_5>
       <p37_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_6>
       <p37_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_7>
       <p37_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_8>
       <p37_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_9>
       <p37_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_10>
       <p37_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_11>
       <p37_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_12>
       <p37_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_13>
       <p37_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_14>
       <p37_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_15>
       <p37_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_16>
       <p37_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_17>
       <p37_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_18>
       <p37_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_19>
       <p37_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_20>
       <p37_21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_21>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p41>[nazwaPelna]</p41>
       <p42>[Ulica]</p42>
       <p43>[NrDomu]</p43>
       <p44>[NrLokalu]</p44>
       <p45>[KodPocztowy]</p45>
       <p46>[Miejscowosc]</p46>
       <p47>[KodKraju]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51>[nazwaPelna]</p51>
       <p52>[Ulica]</p52>
       <p55>[NrDomu]</p55>
       <p56>[NrLokalu]</p56>
       <p57>[KodPocztowy]</p57>
       <p58>[Miejscowosc]</p58>
       <p59>[KodKraju]</p59>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61_>[Wartość wyboru w polu p61. Dostępne wartości: 1 2 ]</p61_>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <pA_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_1>
       <pB_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_1>
       <pC_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_1>
       <pD_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_1>
       <pA_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_2>
       <pB_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_2>
       <pC_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_2>
       <pD_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_2>
       <pA_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_3>
       <pB_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_3>
       <pC_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_3>
       <pD_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_3>
       <pA_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_4>
       <pB_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_4>
       <pC_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_4>
       <pD_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_4>
       <pA_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_5>
       <pB_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_5>
       <pC_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_5>
       <pD_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_5>
       <pA_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_6>
       <pB_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_6>
       <pC_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_6>
       <pD_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_6>
       <pA_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_7>
       <pB_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_7>
       <pC_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_7>
       <pD_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_7>
       <pA_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_9>
       <pB_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_9>
       <pC_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_9>
       <pD_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_9>
       <pA_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_10>
       <pB_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_10>
       <pC_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_10>
       <pD_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_10>
       <pA_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_11>
       <pB_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_11>
       <pC_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_11>
       <pD_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_11>
       <pA_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_12>
       <pB_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_12>
       <pC_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_12>
       <pD_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12>
       <pA_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_13>
       <pB_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_13>
       <pC_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_13>
       <pD_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13>
       <pA_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_14>
       <pB_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_14>
       <pC_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_14>
       <pD_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14>
       <pA_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_15>
       <pB_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_15>
       <pC_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_15>
       <pD_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15>
       <pA_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_16>
       <pB_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_16>
       <pC_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_16>
       <pD_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16>
       <pA_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_17>
       <pB_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_17>
       <pC_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_17>
       <pD_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_17>
       <p67>[data]</p67>
       <p68>[data]</p68>
       <p69>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p70_>
       <p64_7>[Pole tekstowe]</p64_7>
       <p74>[Data wypełnienia]</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-4</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15252022</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>8875155741</p14>
       <p15>773461194</p15>
       <p17>Pełna nazwa testowa</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>PL</p23>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p24_3>1</p24_3>
       <p24_4>1</p24_4>
       <p24_5>1</p24_5>
       <p24_6>1</p24_6>
       <p24_7>1</p24_7>
       <p24_8>1</p24_8>
       <p24_9>1</p24_9>
       <p24_10>1</p24_10>
       <p24_11>1</p24_11>
       <p24_12>1</p24_12>
       <p24_13>1</p24_13>
       <p24_14>1</p24_14>
       <p24_16>1</p24_16>
       <p24_17>1</p24_17>
       <p24_18>1</p24_18>
       <p24_19>1</p24_19>
       <p24_20>1</p24_20>
       <p24_21>1</p24_21>
       <p24_22>1</p24_22>
       <p25>10</p25>
       <p26>8875155741</p26>
       <p27>773461194</p27>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p30>Strzelecka</p30>
       <p31>1</p31>
       <p33>1</p33>
       <p34>61-155</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>PL</p36>
       <p37_1>1</p37_1>
       <p37_2>1</p37_2>
       <p37_3>1</p37_3>
       <p37_4>1</p37_4>
       <p37_5>1</p37_5>
       <p37_6>1</p37_6>
       <p37_7>1</p37_7>
       <p37_8>1</p37_8>
       <p37_9>1</p37_9>
       <p37_10>1</p37_10>
       <p37_11>1</p37_11>
       <p37_12>1</p37_12>
       <p37_13>1</p37_13>
       <p37_14>1</p37_14>
       <p37_15>1</p37_15>
       <p37_16>1</p37_16>
       <p37_17>1</p37_17>
       <p37_18>1</p37_18>
       <p37_19>1</p37_19>
       <p37_20>1</p37_20>
       <p37_21>1</p37_21>
       <p38>10</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p41>Pełna nazwa testowa</p41>
       <p42>Strzelecka</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>61-155</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>PL</p47>
       <p48>1</p48>
       <p50_>1</p50_>
       <p51>Pełna nazwa testowa</p51>
       <p52>Strzelecka</p52>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>61-155</p57>
       <p58>Poznań</p58>
       <p59>PL</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61_>1</p61_>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <pA_1>10</pA_1>
       <pB_1>10</pB_1>
       <pC_1>10</pC_1>
       <pD_1>10</pD_1>
       <pA_2>10</pA_2>
       <pB_2>10</pB_2>
       <pC_2>10</pC_2>
       <pD_2>10</pD_2>
       <pA_3>10</pA_3>
       <pB_3>10</pB_3>
       <pC_3>10</pC_3>
       <pD_3>10</pD_3>
       <pA_4>10</pA_4>
       <pB_4>10</pB_4>
       <pC_4>10</pC_4>
       <pD_4>10</pD_4>
       <pA_5>10</pA_5>
       <pB_5>10</pB_5>
       <pC_5>10</pC_5>
       <pD_5>10</pD_5>
       <pA_6>10</pA_6>
       <pB_6>10</pB_6>
       <pC_6>10</pC_6>
       <pD_6>10</pD_6>
       <pA_7>10</pA_7>
       <pB_7>10</pB_7>
       <pC_7>10</pC_7>
       <pD_7>10</pD_7>
       <pA_9>10</pA_9>
       <pB_9>10</pB_9>
       <pC_9>10</pC_9>
       <pD_9>10</pD_9>
       <pA_10>10</pA_10>
       <pB_10>10</pB_10>
       <pC_10>10</pC_10>
       <pD_10>10</pD_10>
       <pA_11>10</pA_11>
       <pB_11>10</pB_11>
       <pC_11>10</pC_11>
       <pD_11>10</pD_11>
       <pA_12>10</pA_12>
       <pB_12>10</pB_12>
       <pC_12>10</pC_12>
       <pD_12>10</pD_12>
       <pA_13>10</pA_13>
       <pB_13>10</pB_13>
       <pC_13>10</pC_13>
       <pD_13>10</pD_13>
       <pA_14>10</pA_14>
       <pB_14>10</pB_14>
       <pC_14>10</pC_14>
       <pD_14>10</pD_14>
       <pA_15>10</pA_15>
       <pB_15>10</pB_15>
       <pC_15>10</pC_15>
       <pD_15>10</pD_15>
       <pA_16>10</pA_16>
       <pB_16>10</pB_16>
       <pC_16>10</pC_16>
       <pD_16>10</pD_16>
       <pA_17>10</pA_17>
       <pB_17>10</pB_17>
       <pC_17>10</pC_17>
       <pD_17>10</pD_17>
       <p67>30-10-1990</p67>
       <p68>30-10-1990</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70_>1</p70_>
       <p64_7>test pola tekstowego</p64_7>
       <p74>30-10-2014</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>