Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-ZS (1.8.8) (archiwalny) Zarządca sukcesyjnyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15258710</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[pierwszeImie]</p1_1>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p1_3>[PESEL]</p1_3>
       <p1_4>[NIP]</p1_4>
       <p1_5>[REGON]</p1_5>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1>
       <p5_1_1>[pierwszeImie]</p5_1_1>
       <p5_1_2>[nazwisko]</p5_1_2>
       <p5_1_3>[imieOjca]</p5_1_3>
       <p5_1_4>[imieMatki]</p5_1_4>
       <p5_1_5_1>[PESEL]</p5_1_5_1>
       <p5_1_6>[dataUrodzenia]</p5_1_6>
       <p5_1_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_5_2>
       <p5_1_7_1>[NIP]</p5_1_7_1>
       <p5_1_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_7_2>
       <p5_1_8>[obywatelstwo]</p5_1_8>
       <p5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2>
       <p5_2_1>[KrajKor]</p5_2_1>
       <p5_2_2>[WojewodztwoKor]</p5_2_2>
       <p5_2_3>[PowiatKor]</p5_2_3>
       <p5_2_4>[GminaKor]</p5_2_4>
       <p5_2_5>[MiejscowoscKor]</p5_2_5>
       <p5_2_6>[UlicaKor]</p5_2_6>
       <p5_2_7>[NrDomuKor]</p5_2_7>
       <p5_2_8>[NrLokaluKor]</p5_2_8>
       <p5_2_9>[KodPocztowyKor]</p5_2_9>
       <p5_2_10>[PocztaKor]</p5_2_10>
       <p5_2_11>[SkrytkaKor]</p5_2_11>
       <p5_2_12>[Mail]</p5_2_12>
       <p5_2_13>[WWW]</p5_2_13>
       <p5_2_14>[Telefon]</p5_2_14>
       <rect1521>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</rect1521>
       <p6_1>[miejscowość]</p6_1>
       <p6_2>[Data wypełnienia]</p6_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-ZS (1.8.8)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15258710</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Jan</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>23050608219</p1_3>
       <p1_4>8875155741</p1_4>
       <p1_5>773461194</p1_5>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_1_1>Jan</p5_1_1>
       <p5_1_2>Kowalski</p5_1_2>
       <p5_1_3>Stefan</p5_1_3>
       <p5_1_4>Danuta</p5_1_4>
       <p5_1_5_1>23050608219</p5_1_5_1>
       <p5_1_6>30-10-1985</p5_1_6>
       <p5_1_5_2>1</p5_1_5_2>
       <p5_1_7_1>8875155741</p5_1_7_1>
       <p5_1_7_2>1</p5_1_7_2>
       <p5_1_8>polskie</p5_1_8>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_2_1>PL</p5_2_1>
       <p5_2_2>wielkopolskie</p5_2_2>
       <p5_2_3>poznański</p5_2_3>
       <p5_2_4>Poznań</p5_2_4>
       <p5_2_5>Poznań</p5_2_5>
       <p5_2_6>Półwiejska</p5_2_6>
       <p5_2_7>1</p5_2_7>
       <p5_2_8>1</p5_2_8>
       <p5_2_9>61-155</p5_2_9>
       <p5_2_10>Poznań</p5_2_10>
       <p5_2_11>111</p5_2_11>
       <p5_2_12>test@test.pl</p5_2_12>
       <p5_2_13></p5_2_13>
       <p5_2_14>500600400</p5_2_14>
       <rect1521>1</rect1521>
       <p6_1>Poznań</p6_1>
       <p6_2>30-10-2014</p6_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>