Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RSR (archiwalny) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15398585</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[NIP]</pI_1>
       <pI_2>[REGON]</pI_2>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_4>[pole wielowierszowe]</pI_4>
       <pI_5>[UlicaKor]</pI_5>
       <pI_6>[NrDomuKor]</pI_6>
       <pI_7>[NrLokaluKor]</pI_7>
       <pI_8>[KodPocztowyKor]</pI_8>
       <pI_9>[MiejscowoscKor]</pI_9>
       <pI_10>[KrajKor]</pI_10>
       <pI_11>[Telefon]</pI_11>
       <pII_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pII_1_>
       <pII_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_2_>
       <pII_3_>[Wartość wyboru w polu pII_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_3_>
       <pII_5_0>[Pole kwoty]</pII_5_0>
       <pII_5_1>[Pole tekstowe]</pII_5_1>
       <pII_5_2>[Pole kwoty]</pII_5_2>
       <pII_4_>[Wartość wyboru w polu pII_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pII_4_>
       <pII_5_3>[Pole kwoty]</pII_5_3>
       <pII_5_4>[Pole tekstowe]</pII_5_4>
       <pII_5_5>[Pole kwoty]</pII_5_5>
       <pII_5_6>[Pole tekstowe]</pII_5_6>
       <pII_5_7>[Pole kwoty]</pII_5_7>
       <pII_5_8>[Pole tekstowe]</pII_5_8>
       <pII_5_9>[Pole kwoty]</pII_5_9>
       <pII_5_10>[Pole tekstowe]</pII_5_10>
       <pII_5_11>[Pole tekstowe]</pII_5_11>
       <pII_5_12>[data]</pII_5_12>
       <pII_5_13>[Pole tekstowe]</pII_5_13>
       <pII_5_14>[data]</pII_5_14>
       <pII_5_15>[data]</pII_5_15>
       <pII_5_16>[Pole tekstowe]</pII_5_16>
       <pIII_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIII_1>
       <pIII_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIII_2>
       <pIII_3>[Pole kwoty]</pIII_3>
       <pIII_4>[pole wielowierszowe]</pIII_4>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_1_>
       <pIV_2_1>[rok]</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>[rok]</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>[rok]</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>[rok]</pIV_2_4>
       <pIV_3_>[Wartość wyboru w polu pIV_3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pIV_3_>
       <pIV_4_>[Wartość wyboru w polu pIV_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pIV_4_>
       <pIV_5_>[Wartość wyboru w polu pIV_5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 6 7 ]</pIV_5_>
       <pIV_6_>[Wartość wyboru w polu pIV_6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pIV_6_>
       <pIV_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_7_1>
       <pIV_8_>[Wartość wyboru w polu pIV_8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_8_>
       <pIV_9>[Data wypełnienia]</pIV_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RSR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15398585</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>8875155741</pI_1>
       <pI_2>773461194</pI_2>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_4>to jest pole wielowierszowe</pI_4>
       <pI_5>Półwiejska</pI_5>
       <pI_6>1</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>61-155</pI_8>
       <pI_9>Poznań</pI_9>
       <pI_10>PL</pI_10>
       <pI_11>500600400</pI_11>
       <pII_1_>1</pII_1_>
       <pII_2_>1</pII_2_>
       <pII_3_>1</pII_3_>
       <pII_5_0>10</pII_5_0>
       <pII_5_1>test pola tekstowego</pII_5_1>
       <pII_5_2>10</pII_5_2>
       <pII_4_>1</pII_4_>
       <pII_5_3>10</pII_5_3>
       <pII_5_4>test pola tekstowego</pII_5_4>
       <pII_5_5>10</pII_5_5>
       <pII_5_6>test pola tekstowego</pII_5_6>
       <pII_5_7>10</pII_5_7>
       <pII_5_8>test pola tekstowego</pII_5_8>
       <pII_5_9>10</pII_5_9>
       <pII_5_10>test pola tekstowego</pII_5_10>
       <pII_5_11>test pola tekstowego</pII_5_11>
       <pII_5_12>30-10-1990</pII_5_12>
       <pII_5_13>test pola tekstowego</pII_5_13>
       <pII_5_14>30-10-1990</pII_5_14>
       <pII_5_15>30-10-1990</pII_5_15>
       <pII_5_16>test pola tekstowego</pII_5_16>
       <pIII_1>10</pIII_1>
       <pIII_2>10</pIII_2>
       <pIII_3>10</pIII_3>
       <pIII_4>to jest pole wielowierszowe</pIII_4>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_2_1></pIV_2_1>
       <pIV_2_2></pIV_2_2>
       <pIV_2_3></pIV_2_3>
       <pIV_2_4></pIV_2_4>
       <pIV_3_>1</pIV_3_>
       <pIV_4_>1</pIV_4_>
       <pIV_5_>1</pIV_5_>
       <pIV_6_>1</pIV_6_>
       <pIV_7_1>10</pIV_7_1>
       <pIV_8_>1</pIV_8_>
       <pIV_9>30-10-2014</pIV_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>