Pola formularza

Formularz: VAT-13 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15549370</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <pCb1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb1_subfield_>
       <pCb1_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb1_subfield_3>
       <pCb1_subfield_2>[nazwisko]</pCb1_subfield_2>
       <pCb1_subfield_1>[imię]</pCb1_subfield_1>
       <pCc1>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc1>
       <pCd1>[kraj]</pCd1>
       <pCe1>[Pole tekstowe]</pCe1>
       <pCf1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf1>
       <pCb2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb2_subfield_>
       <pCb2_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb2_subfield_3>
       <pCb2_subfield_2>[nazwisko]</pCb2_subfield_2>
       <pCb2_subfield_1>[imię]</pCb2_subfield_1>
       <pCc2>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc2>
       <pCd2>[kraj]</pCd2>
       <pCe2>[Pole tekstowe]</pCe2>
       <pCf2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf2>
       <pCb3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb3_subfield_>
       <pCb3_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb3_subfield_3>
       <pCb3_subfield_2>[nazwisko]</pCb3_subfield_2>
       <pCb3_subfield_1>[imię]</pCb3_subfield_1>
       <pCc3>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc3>
       <pCd3>[kraj]</pCd3>
       <pCe3>[Pole tekstowe]</pCe3>
       <pCf3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf3>
       <pCb4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb4_subfield_>
       <pCb4_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb4_subfield_3>
       <pCb4_subfield_2>[nazwisko]</pCb4_subfield_2>
       <pCb4_subfield_1>[imię]</pCb4_subfield_1>
       <pCc4>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc4>
       <pCd4>[kraj]</pCd4>
       <pCe4>[Pole tekstowe]</pCe4>
       <pCf4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf4>
       <pCb5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb5_subfield_>
       <pCb5_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb5_subfield_3>
       <pCb5_subfield_2>[nazwisko]</pCb5_subfield_2>
       <pCb5_subfield_1>[imię]</pCb5_subfield_1>
       <pCc5>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc5>
       <pCd5>[kraj]</pCd5>
       <pCe5>[Pole tekstowe]</pCe5>
       <pCf5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf5>
       <pCb6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb6_subfield_>
       <pCb6_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb6_subfield_3>
       <pCb6_subfield_2>[nazwisko]</pCb6_subfield_2>
       <pCb6_subfield_1>[imię]</pCb6_subfield_1>
       <pCc6>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc6>
       <pCd6>[kraj]</pCd6>
       <pCe6>[Pole tekstowe]</pCe6>
       <pCf6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf6>
       <pCb7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb7_subfield_>
       <pCb7_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb7_subfield_3>
       <pCb7_subfield_2>[nazwisko]</pCb7_subfield_2>
       <pCb7_subfield_1>[imię]</pCb7_subfield_1>
       <pCc7>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc7>
       <pCd7>[kraj]</pCd7>
       <pCe7>[Pole tekstowe]</pCe7>
       <pCf7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf7>
       <pCb8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb8_subfield_>
       <pCb8_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb8_subfield_3>
       <pCb8_subfield_2>[nazwisko]</pCb8_subfield_2>
       <pCb8_subfield_1>[imię]</pCb8_subfield_1>
       <pCc8>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc8>
       <pCd8>[kraj]</pCd8>
       <pCe8>[Pole tekstowe]</pCe8>
       <pCf8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf8>
       <pCb9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb9_subfield_>
       <pCb9_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb9_subfield_3>
       <pCb9_subfield_2>[nazwisko]</pCb9_subfield_2>
       <pCb9_subfield_1>[imię]</pCb9_subfield_1>
       <pCc9>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc9>
       <pCd9>[kraj]</pCd9>
       <pCe9>[Pole tekstowe]</pCe9>
       <pCf9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf9>
       <pCb10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb10_subfield_>
       <pCb10_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb10_subfield_3>
       <pCb10_subfield_2>[nazwisko]</pCb10_subfield_2>
       <pCb10_subfield_1>[imię]</pCb10_subfield_1>
       <pCc10>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc10>
       <pCd10>[kraj]</pCd10>
       <pCe10>[Pole tekstowe]</pCe10>
       <pCf10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf10>
       <pCb11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb11_subfield_>
       <pCb11_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb11_subfield_3>
       <pCb11_subfield_2>[nazwisko]</pCb11_subfield_2>
       <pCb11_subfield_1>[imię]</pCb11_subfield_1>
       <pCc11>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc11>
       <pCd11>[kraj]</pCd11>
       <pCe11>[Pole tekstowe]</pCe11>
       <pCf11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf11>
       <pCb12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb12_subfield_>
       <pCb12_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb12_subfield_3>
       <pCb12_subfield_2>[nazwisko]</pCb12_subfield_2>
       <pCb12_subfield_1>[imię]</pCb12_subfield_1>
       <pCc12>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc12>
       <pCd12>[kraj]</pCd12>
       <pCe12>[Pole tekstowe]</pCe12>
       <pCf12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf12>
       <pCb13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb13_subfield_>
       <pCb13_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb13_subfield_3>
       <pCb13_subfield_2>[nazwisko]</pCb13_subfield_2>
       <pCb13_subfield_1>[imię]</pCb13_subfield_1>
       <pCc13>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc13>
       <pCd13>[kraj]</pCd13>
       <pCe13>[Pole tekstowe]</pCe13>
       <pCf13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf13>
       <pCb14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb14_subfield_>
       <pCb14_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb14_subfield_3>
       <pCb14_subfield_2>[nazwisko]</pCb14_subfield_2>
       <pCb14_subfield_1>[imię]</pCb14_subfield_1>
       <pCc14>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc14>
       <pCd14>[kraj]</pCd14>
       <pCe14>[Pole tekstowe]</pCe14>
       <pCf14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf14>
       <pCb15_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb15_subfield_>
       <pCb15_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb15_subfield_3>
       <pCb15_subfield_2>[nazwisko]</pCb15_subfield_2>
       <pCb15_subfield_1>[imię]</pCb15_subfield_1>
       <pCc15>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc15>
       <pCd15>[kraj]</pCd15>
       <pCe15>[Pole tekstowe]</pCe15>
       <pCf15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf15>
       <pCb16_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb16_subfield_>
       <pCb16_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb16_subfield_3>
       <pCb16_subfield_2>[nazwisko]</pCb16_subfield_2>
       <pCb16_subfield_1>[imię]</pCb16_subfield_1>
       <pCc16>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc16>
       <pCd16>[kraj]</pCd16>
       <pCe16>[Pole tekstowe]</pCe16>
       <pCf16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf16>
       <pCb17_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb17_subfield_>
       <pCb17_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb17_subfield_3>
       <pCb17_subfield_2>[nazwisko]</pCb17_subfield_2>
       <pCb17_subfield_1>[imię]</pCb17_subfield_1>
       <pCc17>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc17>
       <pCd17>[kraj]</pCd17>
       <pCe17>[Pole tekstowe]</pCe17>
       <pCf17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf17>
       <pCb18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb18_subfield_>
       <pCb18_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb18_subfield_3>
       <pCb18_subfield_2>[nazwisko]</pCb18_subfield_2>
       <pCb18_subfield_1>[imię]</pCb18_subfield_1>
       <pCc18>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc18>
       <pCd18>[kraj]</pCd18>
       <pCe18>[Pole tekstowe]</pCe18>
       <pCf18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf18>
       <pCb19_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb19_subfield_>
       <pCb19_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb19_subfield_3>
       <pCb19_subfield_2>[nazwisko]</pCb19_subfield_2>
       <pCb19_subfield_1>[imię]</pCb19_subfield_1>
       <pCc19>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc19>
       <pCd19>[kraj]</pCd19>
       <pCe19>[Pole tekstowe]</pCe19>
       <pCf19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf19>
       <pCb20_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb20_subfield_>
       <pCb20_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb20_subfield_3>
       <pCb20_subfield_2>[nazwisko]</pCb20_subfield_2>
       <pCb20_subfield_1>[imię]</pCb20_subfield_1>
       <pCc20>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc20>
       <pCd20>[kraj]</pCd20>
       <pCe20>[Pole tekstowe]</pCe20>
       <pCf20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf20>
       <pCb21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb21_subfield_>
       <pCb21_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb21_subfield_3>
       <pCb21_subfield_2>[nazwisko]</pCb21_subfield_2>
       <pCb21_subfield_1>[imię]</pCb21_subfield_1>
       <pCc21>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc21>
       <pCd21>[kraj]</pCd21>
       <pCe21>[Pole tekstowe]</pCe21>
       <pCf21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf21>
       <pCb22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb22_subfield_>
       <pCb22_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb22_subfield_3>
       <pCb22_subfield_2>[nazwisko]</pCb22_subfield_2>
       <pCb22_subfield_1>[imię]</pCb22_subfield_1>
       <pCc22>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc22>
       <pCd22>[kraj]</pCd22>
       <pCe22>[Pole tekstowe]</pCe22>
       <pCf22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf22>
       <pCb23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb23_subfield_>
       <pCb23_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb23_subfield_3>
       <pCb23_subfield_2>[nazwisko]</pCb23_subfield_2>
       <pCb23_subfield_1>[imię]</pCb23_subfield_1>
       <pCc23>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc23>
       <pCd23>[kraj]</pCd23>
       <pCe23>[Pole tekstowe]</pCe23>
       <pCf23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf23>
       <pCb24_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb24_subfield_>
       <pCb24_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb24_subfield_3>
       <pCb24_subfield_2>[nazwisko]</pCb24_subfield_2>
       <pCb24_subfield_1>[imię]</pCb24_subfield_1>
       <pCc24>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc24>
       <pCd24>[kraj]</pCd24>
       <pCe24>[Pole tekstowe]</pCe24>
       <pCf24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf24>
       <pCb25_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb25_subfield_>
       <pCb25_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb25_subfield_3>
       <pCb25_subfield_2>[nazwisko]</pCb25_subfield_2>
       <pCb25_subfield_1>[imię]</pCb25_subfield_1>
       <pCc25>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc25>
       <pCd25>[kraj]</pCd25>
       <pCe25>[Pole tekstowe]</pCe25>
       <pCf25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf25>
       <pCb26_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb26_subfield_>
       <pCb26_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb26_subfield_3>
       <pCb26_subfield_2>[nazwisko]</pCb26_subfield_2>
       <pCb26_subfield_1>[imię]</pCb26_subfield_1>
       <pCc26>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc26>
       <pCd26>[kraj]</pCd26>
       <pCe26>[Pole tekstowe]</pCe26>
       <pCf26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf26>
       <pCb27_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb27_subfield_>
       <pCb27_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb27_subfield_3>
       <pCb27_subfield_2>[nazwisko]</pCb27_subfield_2>
       <pCb27_subfield_1>[imię]</pCb27_subfield_1>
       <pCc27>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc27>
       <pCd27>[kraj]</pCd27>
       <pCe27>[Pole tekstowe]</pCe27>
       <pCf27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf27>
       <pCb28_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb28_subfield_>
       <pCb28_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb28_subfield_3>
       <pCb28_subfield_2>[nazwisko]</pCb28_subfield_2>
       <pCb28_subfield_1>[imię]</pCb28_subfield_1>
       <pCc28>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc28>
       <pCd28>[kraj]</pCd28>
       <pCe28>[Pole tekstowe]</pCe28>
       <pCf28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf28>
       <pCb29_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb29_subfield_>
       <pCb29_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb29_subfield_3>
       <pCb29_subfield_2>[nazwisko]</pCb29_subfield_2>
       <pCb29_subfield_1>[imię]</pCb29_subfield_1>
       <pCc29>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc29>
       <pCd29>[kraj]</pCd29>
       <pCe29>[Pole tekstowe]</pCe29>
       <pCf29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf29>
       <pCb30_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb30_subfield_>
       <pCb30_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb30_subfield_3>
       <pCb30_subfield_2>[nazwisko]</pCb30_subfield_2>
       <pCb30_subfield_1>[imię]</pCb30_subfield_1>
       <pCc30>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc30>
       <pCd30>[kraj]</pCd30>
       <pCe30>[Pole tekstowe]</pCe30>
       <pCf30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf30>
       <pCb31_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb31_subfield_>
       <pCb31_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb31_subfield_3>
       <pCb31_subfield_2>[nazwisko]</pCb31_subfield_2>
       <pCb31_subfield_1>[imię]</pCb31_subfield_1>
       <pCc31>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc31>
       <pCd31>[kraj]</pCd31>
       <pCe31>[Pole tekstowe]</pCe31>
       <pCf31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf31>
       <pCb32_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb32_subfield_>
       <pCb32_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb32_subfield_3>
       <pCb32_subfield_2>[nazwisko]</pCb32_subfield_2>
       <pCb32_subfield_1>[imię]</pCb32_subfield_1>
       <pCc32>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc32>
       <pCd32>[kraj]</pCd32>
       <pCe32>[Pole tekstowe]</pCe32>
       <pCf32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf32>
       <pCb33_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb33_subfield_>
       <pCb33_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb33_subfield_3>
       <pCb33_subfield_2>[nazwisko]</pCb33_subfield_2>
       <pCb33_subfield_1>[imię]</pCb33_subfield_1>
       <pCc33>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc33>
       <pCd33>[kraj]</pCd33>
       <pCe33>[Pole tekstowe]</pCe33>
       <pCf33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf33>
       <pCb34_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pCb34_subfield_>
       <pCb34_subfield_3>[nazwa pełna]</pCb34_subfield_3>
       <pCb34_subfield_2>[nazwisko]</pCb34_subfield_2>
       <pCb34_subfield_1>[imię]</pCb34_subfield_1>
       <pCc34>[nrIdPodatnikaZagr]</pCc34>
       <pCd34>[kraj]</pCd34>
       <pCe34>[Pole tekstowe]</pCe34>
       <pCf34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pCf34>
       <p11>[pierwszeImiePrzedst]</p11>
       <p12>[nazwiskoPrzedst]</p12>
       <p14>[telefonPrzedst]</p14>
       <p15>[Data wypełnienia]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-13 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15549370</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <pCb1_subfield_>2</pCb1_subfield_>
       <pCb1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb1_subfield_3>
       <pCb1_subfield_2>Kowalski</pCb1_subfield_2>
       <pCb1_subfield_1>Jan</pCb1_subfield_1>
       <pCc1></pCc1>
       <pCd1>PL</pCd1>
       <pCe1>test pola tekstowego</pCe1>
       <pCf1>2</pCf1>
       <pCb2_subfield_>2</pCb2_subfield_>
       <pCb2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb2_subfield_3>
       <pCb2_subfield_2>Kowalski</pCb2_subfield_2>
       <pCb2_subfield_1>Jan</pCb2_subfield_1>
       <pCc2></pCc2>
       <pCd2>PL</pCd2>
       <pCe2>test pola tekstowego</pCe2>
       <pCf2>2</pCf2>
       <pCb3_subfield_>2</pCb3_subfield_>
       <pCb3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb3_subfield_3>
       <pCb3_subfield_2>Kowalski</pCb3_subfield_2>
       <pCb3_subfield_1>Jan</pCb3_subfield_1>
       <pCc3></pCc3>
       <pCd3>PL</pCd3>
       <pCe3>test pola tekstowego</pCe3>
       <pCf3>2</pCf3>
       <pCb4_subfield_>2</pCb4_subfield_>
       <pCb4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb4_subfield_3>
       <pCb4_subfield_2>Kowalski</pCb4_subfield_2>
       <pCb4_subfield_1>Jan</pCb4_subfield_1>
       <pCc4></pCc4>
       <pCd4>PL</pCd4>
       <pCe4>test pola tekstowego</pCe4>
       <pCf4>2</pCf4>
       <pCb5_subfield_>2</pCb5_subfield_>
       <pCb5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb5_subfield_3>
       <pCb5_subfield_2>Kowalski</pCb5_subfield_2>
       <pCb5_subfield_1>Jan</pCb5_subfield_1>
       <pCc5></pCc5>
       <pCd5>PL</pCd5>
       <pCe5>test pola tekstowego</pCe5>
       <pCf5>2</pCf5>
       <pCb6_subfield_>2</pCb6_subfield_>
       <pCb6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb6_subfield_3>
       <pCb6_subfield_2>Kowalski</pCb6_subfield_2>
       <pCb6_subfield_1>Jan</pCb6_subfield_1>
       <pCc6></pCc6>
       <pCd6>PL</pCd6>
       <pCe6>test pola tekstowego</pCe6>
       <pCf6>2</pCf6>
       <pCb7_subfield_>2</pCb7_subfield_>
       <pCb7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb7_subfield_3>
       <pCb7_subfield_2>Kowalski</pCb7_subfield_2>
       <pCb7_subfield_1>Jan</pCb7_subfield_1>
       <pCc7></pCc7>
       <pCd7>PL</pCd7>
       <pCe7>test pola tekstowego</pCe7>
       <pCf7>2</pCf7>
       <pCb8_subfield_>2</pCb8_subfield_>
       <pCb8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb8_subfield_3>
       <pCb8_subfield_2>Kowalski</pCb8_subfield_2>
       <pCb8_subfield_1>Jan</pCb8_subfield_1>
       <pCc8></pCc8>
       <pCd8>PL</pCd8>
       <pCe8>test pola tekstowego</pCe8>
       <pCf8>2</pCf8>
       <pCb9_subfield_>2</pCb9_subfield_>
       <pCb9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb9_subfield_3>
       <pCb9_subfield_2>Kowalski</pCb9_subfield_2>
       <pCb9_subfield_1>Jan</pCb9_subfield_1>
       <pCc9></pCc9>
       <pCd9>PL</pCd9>
       <pCe9>test pola tekstowego</pCe9>
       <pCf9>2</pCf9>
       <pCb10_subfield_>2</pCb10_subfield_>
       <pCb10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb10_subfield_3>
       <pCb10_subfield_2>Kowalski</pCb10_subfield_2>
       <pCb10_subfield_1>Jan</pCb10_subfield_1>
       <pCc10></pCc10>
       <pCd10>PL</pCd10>
       <pCe10>test pola tekstowego</pCe10>
       <pCf10>2</pCf10>
       <pCb11_subfield_>2</pCb11_subfield_>
       <pCb11_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb11_subfield_3>
       <pCb11_subfield_2>Kowalski</pCb11_subfield_2>
       <pCb11_subfield_1>Jan</pCb11_subfield_1>
       <pCc11></pCc11>
       <pCd11>PL</pCd11>
       <pCe11>test pola tekstowego</pCe11>
       <pCf11>2</pCf11>
       <pCb12_subfield_>2</pCb12_subfield_>
       <pCb12_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb12_subfield_3>
       <pCb12_subfield_2>Kowalski</pCb12_subfield_2>
       <pCb12_subfield_1>Jan</pCb12_subfield_1>
       <pCc12></pCc12>
       <pCd12>PL</pCd12>
       <pCe12>test pola tekstowego</pCe12>
       <pCf12>2</pCf12>
       <pCb13_subfield_>2</pCb13_subfield_>
       <pCb13_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb13_subfield_3>
       <pCb13_subfield_2>Kowalski</pCb13_subfield_2>
       <pCb13_subfield_1>Jan</pCb13_subfield_1>
       <pCc13></pCc13>
       <pCd13>PL</pCd13>
       <pCe13>test pola tekstowego</pCe13>
       <pCf13>2</pCf13>
       <pCb14_subfield_>2</pCb14_subfield_>
       <pCb14_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb14_subfield_3>
       <pCb14_subfield_2>Kowalski</pCb14_subfield_2>
       <pCb14_subfield_1>Jan</pCb14_subfield_1>
       <pCc14></pCc14>
       <pCd14>PL</pCd14>
       <pCe14>test pola tekstowego</pCe14>
       <pCf14>2</pCf14>
       <pCb15_subfield_>2</pCb15_subfield_>
       <pCb15_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb15_subfield_3>
       <pCb15_subfield_2>Kowalski</pCb15_subfield_2>
       <pCb15_subfield_1>Jan</pCb15_subfield_1>
       <pCc15></pCc15>
       <pCd15>PL</pCd15>
       <pCe15>test pola tekstowego</pCe15>
       <pCf15>2</pCf15>
       <pCb16_subfield_>2</pCb16_subfield_>
       <pCb16_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb16_subfield_3>
       <pCb16_subfield_2>Kowalski</pCb16_subfield_2>
       <pCb16_subfield_1>Jan</pCb16_subfield_1>
       <pCc16></pCc16>
       <pCd16>PL</pCd16>
       <pCe16>test pola tekstowego</pCe16>
       <pCf16>2</pCf16>
       <pCb17_subfield_>2</pCb17_subfield_>
       <pCb17_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb17_subfield_3>
       <pCb17_subfield_2>Kowalski</pCb17_subfield_2>
       <pCb17_subfield_1>Jan</pCb17_subfield_1>
       <pCc17></pCc17>
       <pCd17>PL</pCd17>
       <pCe17>test pola tekstowego</pCe17>
       <pCf17>2</pCf17>
       <pCb18_subfield_>2</pCb18_subfield_>
       <pCb18_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb18_subfield_3>
       <pCb18_subfield_2>Kowalski</pCb18_subfield_2>
       <pCb18_subfield_1>Jan</pCb18_subfield_1>
       <pCc18></pCc18>
       <pCd18>PL</pCd18>
       <pCe18>test pola tekstowego</pCe18>
       <pCf18>2</pCf18>
       <pCb19_subfield_>2</pCb19_subfield_>
       <pCb19_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb19_subfield_3>
       <pCb19_subfield_2>Kowalski</pCb19_subfield_2>
       <pCb19_subfield_1>Jan</pCb19_subfield_1>
       <pCc19></pCc19>
       <pCd19>PL</pCd19>
       <pCe19>test pola tekstowego</pCe19>
       <pCf19>2</pCf19>
       <pCb20_subfield_>2</pCb20_subfield_>
       <pCb20_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb20_subfield_3>
       <pCb20_subfield_2>Kowalski</pCb20_subfield_2>
       <pCb20_subfield_1>Jan</pCb20_subfield_1>
       <pCc20></pCc20>
       <pCd20>PL</pCd20>
       <pCe20>test pola tekstowego</pCe20>
       <pCf20>2</pCf20>
       <pCb21_subfield_>2</pCb21_subfield_>
       <pCb21_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb21_subfield_3>
       <pCb21_subfield_2>Kowalski</pCb21_subfield_2>
       <pCb21_subfield_1>Jan</pCb21_subfield_1>
       <pCc21></pCc21>
       <pCd21>PL</pCd21>
       <pCe21>test pola tekstowego</pCe21>
       <pCf21>2</pCf21>
       <pCb22_subfield_>2</pCb22_subfield_>
       <pCb22_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb22_subfield_3>
       <pCb22_subfield_2>Kowalski</pCb22_subfield_2>
       <pCb22_subfield_1>Jan</pCb22_subfield_1>
       <pCc22></pCc22>
       <pCd22>PL</pCd22>
       <pCe22>test pola tekstowego</pCe22>
       <pCf22>2</pCf22>
       <pCb23_subfield_>2</pCb23_subfield_>
       <pCb23_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb23_subfield_3>
       <pCb23_subfield_2>Kowalski</pCb23_subfield_2>
       <pCb23_subfield_1>Jan</pCb23_subfield_1>
       <pCc23></pCc23>
       <pCd23>PL</pCd23>
       <pCe23>test pola tekstowego</pCe23>
       <pCf23>2</pCf23>
       <pCb24_subfield_>2</pCb24_subfield_>
       <pCb24_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb24_subfield_3>
       <pCb24_subfield_2>Kowalski</pCb24_subfield_2>
       <pCb24_subfield_1>Jan</pCb24_subfield_1>
       <pCc24></pCc24>
       <pCd24>PL</pCd24>
       <pCe24>test pola tekstowego</pCe24>
       <pCf24>2</pCf24>
       <pCb25_subfield_>2</pCb25_subfield_>
       <pCb25_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb25_subfield_3>
       <pCb25_subfield_2>Kowalski</pCb25_subfield_2>
       <pCb25_subfield_1>Jan</pCb25_subfield_1>
       <pCc25></pCc25>
       <pCd25>PL</pCd25>
       <pCe25>test pola tekstowego</pCe25>
       <pCf25>2</pCf25>
       <pCb26_subfield_>2</pCb26_subfield_>
       <pCb26_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb26_subfield_3>
       <pCb26_subfield_2>Kowalski</pCb26_subfield_2>
       <pCb26_subfield_1>Jan</pCb26_subfield_1>
       <pCc26></pCc26>
       <pCd26>PL</pCd26>
       <pCe26>test pola tekstowego</pCe26>
       <pCf26>2</pCf26>
       <pCb27_subfield_>2</pCb27_subfield_>
       <pCb27_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb27_subfield_3>
       <pCb27_subfield_2>Kowalski</pCb27_subfield_2>
       <pCb27_subfield_1>Jan</pCb27_subfield_1>
       <pCc27></pCc27>
       <pCd27>PL</pCd27>
       <pCe27>test pola tekstowego</pCe27>
       <pCf27>2</pCf27>
       <pCb28_subfield_>2</pCb28_subfield_>
       <pCb28_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb28_subfield_3>
       <pCb28_subfield_2>Kowalski</pCb28_subfield_2>
       <pCb28_subfield_1>Jan</pCb28_subfield_1>
       <pCc28></pCc28>
       <pCd28>PL</pCd28>
       <pCe28>test pola tekstowego</pCe28>
       <pCf28>2</pCf28>
       <pCb29_subfield_>2</pCb29_subfield_>
       <pCb29_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb29_subfield_3>
       <pCb29_subfield_2>Kowalski</pCb29_subfield_2>
       <pCb29_subfield_1>Jan</pCb29_subfield_1>
       <pCc29></pCc29>
       <pCd29>PL</pCd29>
       <pCe29>test pola tekstowego</pCe29>
       <pCf29>2</pCf29>
       <pCb30_subfield_>2</pCb30_subfield_>
       <pCb30_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb30_subfield_3>
       <pCb30_subfield_2>Kowalski</pCb30_subfield_2>
       <pCb30_subfield_1>Jan</pCb30_subfield_1>
       <pCc30></pCc30>
       <pCd30>PL</pCd30>
       <pCe30>test pola tekstowego</pCe30>
       <pCf30>2</pCf30>
       <pCb31_subfield_>2</pCb31_subfield_>
       <pCb31_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb31_subfield_3>
       <pCb31_subfield_2>Kowalski</pCb31_subfield_2>
       <pCb31_subfield_1>Jan</pCb31_subfield_1>
       <pCc31></pCc31>
       <pCd31>PL</pCd31>
       <pCe31>test pola tekstowego</pCe31>
       <pCf31>2</pCf31>
       <pCb32_subfield_>2</pCb32_subfield_>
       <pCb32_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb32_subfield_3>
       <pCb32_subfield_2>Kowalski</pCb32_subfield_2>
       <pCb32_subfield_1>Jan</pCb32_subfield_1>
       <pCc32></pCc32>
       <pCd32>PL</pCd32>
       <pCe32>test pola tekstowego</pCe32>
       <pCf32>2</pCf32>
       <pCb33_subfield_>2</pCb33_subfield_>
       <pCb33_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb33_subfield_3>
       <pCb33_subfield_2>Kowalski</pCb33_subfield_2>
       <pCb33_subfield_1>Jan</pCb33_subfield_1>
       <pCc33></pCc33>
       <pCd33>PL</pCd33>
       <pCe33>test pola tekstowego</pCe33>
       <pCf33>2</pCf33>
       <pCb34_subfield_>2</pCb34_subfield_>
       <pCb34_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pCb34_subfield_3>
       <pCb34_subfield_2>Kowalski</pCb34_subfield_2>
       <pCb34_subfield_1>Jan</pCb34_subfield_1>
       <pCc34></pCc34>
       <pCd34>PL</pCd34>
       <pCe34>test pola tekstowego</pCe34>
       <pCf34>2</pCf34>
       <p11>Krzysztof</p11>
       <p12>Kowalczyk</p12>
       <p14>500600888</p14>
       <p15>30-10-2014</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>