Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS US-31 (archiwalny) Informacja w celu wydania zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15582176</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[miejsceUrodzenia]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[KodPocztowy]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13>
       <p14>[NIP]</p14>
       <p15>[REGON]</p15>
       <p16>[nazwaPelna]</p16>
       <p17_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_1>
       <p17_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_2>
       <p17_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_3>
       <p17_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_4>
       <p17_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_5>
       <p17_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_6>
       <p17_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_7>
       <p17_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_8>
       <p17_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_9>
       <p17_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_10>
       <p17_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_11>
       <p17_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_12>
       <p17_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_13>
       <p17_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_14>
       <p17_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_15>
       <p17_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_16>
       <p17_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_17>
       <p17_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_18>
       <p17_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_19>
       <p17_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_20>
       <p17_21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_21>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[nazwaPelna]</p20>
       <p21>[Ulica]</p21>
       <p22>[NrDomu]</p22>
       <p23>[NrLokalu]</p23>
       <p24>[KodPocztowy]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodKraju]</p26>
       <p27_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_1>
       <p27_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_2>
       <p28_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_1>
       <p28_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_2>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p32_>
       <p33_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p33_subfield_0>
       <p34>[Data wypełnienia]</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-31</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15582176</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>8875155741</p14>
       <p15>773461194</p15>
       <p16>Pełna nazwa testowa</p16>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p17_2>1</p17_2>
       <p17_3>1</p17_3>
       <p17_4>1</p17_4>
       <p17_5>1</p17_5>
       <p17_6>1</p17_6>
       <p17_7>1</p17_7>
       <p17_8>1</p17_8>
       <p17_9>1</p17_9>
       <p17_10>1</p17_10>
       <p17_11>1</p17_11>
       <p17_12>1</p17_12>
       <p17_13>1</p17_13>
       <p17_14>1</p17_14>
       <p17_15>1</p17_15>
       <p17_16>1</p17_16>
       <p17_17>1</p17_17>
       <p17_18>1</p17_18>
       <p17_19>1</p17_19>
       <p17_20>1</p17_20>
       <p17_21>1</p17_21>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>Pełna nazwa testowa</p20>
       <p21>Strzelecka</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>61-155</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_subfield_0>26</p33_subfield_0>
       <p34>30-10-2014</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>