Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: W-1/04 (archiwalny) Wniosek o wpis do ewidencji producentówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15583737</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI>[Pole tekstowe]</pI>
       <pI_>[Wartość wyboru w polu pI. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_>
       <pII>[Pole tekstowe]</pII>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p2_>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2_>[Wartość wyboru w polu p3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2_>
       <p3_3_>[Wartość wyboru w polu p3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_3_>
       <p3_4_>[Wartość wyboru w polu p3_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4_>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[nazwa skrócona]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p6>[drugieImie]</p6>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[obywatelstwo]</p8>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p11>[NIP]</p11>
       <p12_1>[kraj]</p12_1>
       <p12_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p12_2>
       <p12_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12_3>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Telefon]</p22>
       <p23>[Faks]</p23>
       <p24>[Mail]</p24>
       <pVI_>[Wartość wyboru w polu pVI. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVI_>
       <p24_4>[pole wielowierszowe]</p24_4>
       <p25>[WojewodztwoKor]</p25>
       <p26>[PowiatKor]</p26>
       <p27>[GminaKor]</p27>
       <p28>[KodPocztowyKor]</p28>
       <p29>[PocztaKor]</p29>
       <p30>[MiejscowoscKor]</p30>
       <p31>[UlicaKor]</p31>
       <p32>[NrDomuKor]</p32>
       <p33>[NrLokaluKor]</p33>
       <p34>[Telefon]</p34>
       <p35>[Faks]</p35>
       <p36>[Mail]</p36>
       <pVII_>[Wartość wyboru w polu pVII. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_>
       <p37>[nazwisko]</p37>
       <p38>[pierwszeImie]</p38>
       <p39>[drugieImie]</p39>
       <p40>[obywatelstwo]</p40>
       <p41>[PESEL]</p41>
       <p42>[NIP]</p42>
       <p43_1>[kraj]</p43_1>
       <p43_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p43_2>
       <p43_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p43_3>
       <p45>[Wojewodztwo]</p45>
       <p46>[Powiat]</p46>
       <p47>[Gmina]</p47>
       <p48>[KodPocztowy]</p48>
       <p49>[Poczta]</p49>
       <p50>[Miejscowosc]</p50>
       <p51>[Ulica]</p51>
       <p52>[NrDomu]</p52>
       <p53>[NrLokalu]</p53>
       <p54>[Telefon]</p54>
       <p55>[Faks]</p55>
       <p56>[Mail]</p56>
       <p57>[pole wielowierszowe]</p57>
       <p58_1>[kraj]</p58_1>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p59>[Rachunek]</p59>
       <p60_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_1>
       <p60_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_2>
       <p60_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_3>
       <p60_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_4>
       <p60_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_5>
       <p60_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_6>
       <p60_7>[pole wielowierszowe]</p60_7>
       <p61_1>[data]</p61_1>
       <p61_2>[data]</p61_2>
       <p61_3>[data]</p61_3>
       <p61_4>[data]</p61_4>
       <p61_5>[data]</p61_5>
       <p61_6>[data]</p61_6>
       <p63_1>[nazwisko]</p63_1>
       <p63_2>[pierwszeImie]</p63_2>
       <p63_3>[PESEL]</p63_3>
       <p63_4>[kraj]</p63_4>
       <p63_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p63_5>
       <p63_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p63_6>
       <pXV_>[Wartość wyboru w polu pXV. Dostępne wartości: 1 2 ]</pXV_>
       <p65_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p65_1_1_subfield_>
       <p65_1_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p65_1_1_subfield_2>
       <p65_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p65_1_1_subfield_1>
       <p65_1_2>[pierwszeImie]</p65_1_2>
       <p65_1_3>[PESEL]</p65_1_3>
       <p65_1_4>[kraj]</p65_1_4>
       <p65_1_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p65_1_5>
       <p65_1_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p65_1_6>
       <p65_1_7>[REGON]</p65_1_7>
       <p65_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p65_2_1_subfield_>
       <p65_2_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p65_2_1_subfield_2>
       <p65_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p65_2_1_subfield_1>
       <p65_2_2>[pierwszeImie]</p65_2_2>
       <p65_2_3>[PESEL]</p65_2_3>
       <p65_2_4>[kraj]</p65_2_4>
       <p65_2_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p65_2_5>
       <p65_2_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p65_2_6>
       <p65_2_7>[REGON]</p65_2_7>
       <p65_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p65_3_1_subfield_>
       <p65_3_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p65_3_1_subfield_2>
       <p65_3_1_subfield_1>[nazwisko]</p65_3_1_subfield_1>
       <p65_3_2>[pierwszeImie]</p65_3_2>
       <p65_3_3>[PESEL]</p65_3_3>
       <p65_3_4>[kraj]</p65_3_4>
       <p65_3_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p65_3_5>
       <p65_3_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p65_3_6>
       <p65_3_7>[REGON]</p65_3_7>
       <p67_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67_1>
       <p67_2>[data]</p67_2>
       <p68>[data]</p68>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>W-1/04</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15583737</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI>test pola tekstowego</pI>
       <pI_>1</pI_>
       <pII>test pola tekstowego</pII>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_>1</p3_2_>
       <p3_3_>1</p3_3_>
       <p3_4_>1</p3_4_>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>nazwa testowa</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>polskie</p8>
       <p9>23050608219</p9>
       <p10>773461194</p10>
       <p11>8875155741</p11>
       <p12_1>PL</p12_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p12_3>NR-4321</p12_3>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>500600400</p22>
       <p23></p23>
       <p24>test@test.pl</p24>
       <pVI_>1</pVI_>
       <p24_4>to jest pole wielowierszowe</p24_4>
       <p25>wielkopolskie</p25>
       <p26>poznański</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Półwiejska</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>500600400</p34>
       <p35></p35>
       <p36>test@test.pl</p36>
       <pVII_>1</pVII_>
       <p37>Kowalski</p37>
       <p38>Jan</p38>
       <p39>Stefan</p39>
       <p40>polskie</p40>
       <p41>23050608219</p41>
       <p42>8875155741</p42>
       <p43_1>PL</p43_1>
       <p43_2>1</p43_2>
       <p43_3>NR-4321</p43_3>
       <p45>wielkopolskie</p45>
       <p46>poznański</p46>
       <p47>Poznań</p47>
       <p48>61-155</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>Poznań</p50>
       <p51>Strzelecka</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>500600400</p54>
       <p55></p55>
       <p56>test@test.pl</p56>
       <p57>to jest pole wielowierszowe</p57>
       <p58_1>PL</p58_1>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p59>453054504926965134154839080720</p59>
       <p60_1>1</p60_1>
       <p60_2>1</p60_2>
       <p60_3>1</p60_3>
       <p60_4>1</p60_4>
       <p60_5>1</p60_5>
       <p60_6>1</p60_6>
       <p60_7>to jest pole wielowierszowe</p60_7>
       <p61_1>30-10-1990</p61_1>
       <p61_2>30-10-1990</p61_2>
       <p61_3>30-10-1990</p61_3>
       <p61_4>30-10-1990</p61_4>
       <p61_5>30-10-1990</p61_5>
       <p61_6>30-10-1990</p61_6>
       <p63_1>Kowalski</p63_1>
       <p63_2>Jan</p63_2>
       <p63_3>23050608219</p63_3>
       <p63_4>PL</p63_4>
       <p63_5>1</p63_5>
       <p63_6>NR-4321</p63_6>
       <pXV_>1</pXV_>
       <p65_1_1_subfield_>2</p65_1_1_subfield_>
       <p65_1_1_subfield_2>nazwa testowa</p65_1_1_subfield_2>
       <p65_1_1_subfield_1>Kowalski</p65_1_1_subfield_1>
       <p65_1_2>Jan</p65_1_2>
       <p65_1_3>23050608219</p65_1_3>
       <p65_1_4>PL</p65_1_4>
       <p65_1_5>1</p65_1_5>
       <p65_1_6>NR-4321</p65_1_6>
       <p65_1_7>773461194</p65_1_7>
       <p65_2_1_subfield_>2</p65_2_1_subfield_>
       <p65_2_1_subfield_2>nazwa testowa</p65_2_1_subfield_2>
       <p65_2_1_subfield_1>Kowalski</p65_2_1_subfield_1>
       <p65_2_2>Jan</p65_2_2>
       <p65_2_3>23050608219</p65_2_3>
       <p65_2_4>PL</p65_2_4>
       <p65_2_5>1</p65_2_5>
       <p65_2_6>NR-4321</p65_2_6>
       <p65_2_7>773461194</p65_2_7>
       <p65_3_1_subfield_>2</p65_3_1_subfield_>
       <p65_3_1_subfield_2>nazwa testowa</p65_3_1_subfield_2>
       <p65_3_1_subfield_1>Kowalski</p65_3_1_subfield_1>
       <p65_3_2>Jan</p65_3_2>
       <p65_3_3>23050608219</p65_3_3>
       <p65_3_4>PL</p65_3_4>
       <p65_3_5>1</p65_3_5>
       <p65_3_6>NR-4321</p65_3_6>
       <p65_3_7>773461194</p65_3_7>
       <p67_1>1</p67_1>
       <p67_2>30-10-1990</p67_2>
       <p68>30-10-1990</p68>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>