Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SFJGKZ ZZKP (archiwalny) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15830584</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_7_2>[pole wielowierszowe]</p1_7_2>
       <p1_6_4_4>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8>
       <p1_6_4_0_8_5>[pole wielowierszowe]</p1_6_4_0_8_5>
       <p1_6_5>[data]</p1_6_5>
       <p1_7_7>[data]</p1_7_7>
       <p1_6_4_4_8>[Pole tekstowe]</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>[Pole tekstowe]</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_6_40>[data]</p1_6_40>
       <p1_7_9>[data]</p1_7_9>
       <pI_1_1>[Pole kwoty]</pI_1_1>
       <pI_2_1>[Pole kwoty]</pI_2_1>
       <pAI_2_1>[Pole kwoty]</pAI_2_1>
       <pI_1_2>[Pole kwoty]</pI_1_2>
       <pI_2_2>[Pole kwoty]</pI_2_2>
       <pAI_2_2>[Pole kwoty]</pAI_2_2>
       <pI_1_3>[Pole kwoty]</pI_1_3>
       <pI_2_3>[Pole kwoty]</pI_2_3>
       <pAI_2_3>[Pole kwoty]</pAI_2_3>
       <pI_1_4>[Pole kwoty]</pI_1_4>
       <pI_2_4>[Pole kwoty]</pI_2_4>
       <pAI_2_4>[Pole kwoty]</pAI_2_4>
       <pI_1_5>[Pole kwoty]</pI_1_5>
       <pI_2_5>[Pole kwoty]</pI_2_5>
       <pAI_2_5>[Pole kwoty]</pAI_2_5>
       <pI_1_6>[Pole kwoty]</pI_1_6>
       <pI_2_6>[Pole kwoty]</pI_2_6>
       <pAI_2_6>[Pole kwoty]</pAI_2_6>
       <pI_1_7>[Pole kwoty]</pI_1_7>
       <pI_2_7>[Pole kwoty]</pI_2_7>
       <pAI_2_7>[Pole kwoty]</pAI_2_7>
       <pIA_I_1_A_2AC>[Pole tekstowe]</pIA_I_1_A_2AC>
       <pI_1_8>[Pole kwoty]</pI_1_8>
       <pI_2_8>[Pole kwoty]</pI_2_8>
       <pAI_2_8>[Pole kwoty]</pAI_2_8>
       <IA_1_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_1_1_Ap>
       <pI_1_10>[Pole kwoty]</pI_1_10>
       <pI_2_10>[Pole kwoty]</pI_2_10>
       <pAI_2_10>[Pole kwoty]</pAI_2_10>
       <pI_1_11>[Pole kwoty]</pI_1_11>
       <pI_2_11>[Pole kwoty]</pI_2_11>
       <pAI_2_11>[Pole kwoty]</pAI_2_11>
       <pI_0_2>[Pole tekstowe]</pI_0_2>
       <pI_1_12>[Pole kwoty]</pI_1_12>
       <pI_2_12>[Pole kwoty]</pI_2_12>
       <pAI_2_12>[Pole kwoty]</pAI_2_12>
       <IA_1_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_1_1_Bp>
       <pI_1_14>[Pole kwoty]</pI_1_14>
       <pI_2_14>[Pole kwoty]</pI_2_14>
       <pAI_2_14>[Pole kwoty]</pAI_2_14>
       <pI_1_15>[Pole kwoty]</pI_1_15>
       <pI_2_15>[Pole kwoty]</pI_2_15>
       <pAI_2_15>[Pole kwoty]</pAI_2_15>
       <p1sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p1sekcjaa>
       <pI_1_16>[Pole kwoty]</pI_1_16>
       <pI_2_16>[Pole kwoty]</pI_2_16>
       <pAI_2_16>[Pole kwoty]</pAI_2_16>
       <pI_1_17>[Pole kwoty]</pI_1_17>
       <pI_2_17>[Pole kwoty]</pI_2_17>
       <pAI_2_17>[Pole kwoty]</pAI_2_17>
       <pI_0_3>[Pole tekstowe]</pI_0_3>
       <pI_1_18>[Pole kwoty]</pI_1_18>
       <pI_2_18>[Pole kwoty]</pI_2_18>
       <pAI_2_18>[Pole kwoty]</pAI_2_18>
       <IA_2_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_2_1_Ap>
       <pI_1_19>[Pole kwoty]</pI_1_19>
       <pI_2_19>[Pole kwoty]</pI_2_19>
       <pAI_2_19>[Pole kwoty]</pAI_2_19>
       <p2_1asekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p2_1asekcjaa>
       <pI_0_4>[Pole tekstowe]</pI_0_4>
       <pI_1_20>[Pole kwoty]</pI_1_20>
       <pI_2_20>[Pole kwoty]</pI_2_20>
       <pAI_2_20>[Pole kwoty]</pAI_2_20>
       <IA_2_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_2_1_Bp>
       <pI_1_21>[Pole kwoty]</pI_1_21>
       <pI_2_21>[Pole kwoty]</pI_2_21>
       <pAI_2_21>[Pole kwoty]</pAI_2_21>
       <pI_1_22>[Pole kwoty]</pI_1_22>
       <pl_2_22>[Pole kwoty]</pl_2_22>
       <pAl_2_22>[Pole kwoty]</pAl_2_22>
       <p2sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p2sekcjaa>
       <pI_1_23>[Pole kwoty]</pI_1_23>
       <pI_2_23>[Pole kwoty]</pI_2_23>
       <pAI_2_23>[Pole kwoty]</pAI_2_23>
       <pI_1_24>[Pole kwoty]</pI_1_24>
       <pI_2_24>[Pole kwoty]</pI_2_24>
       <pAI_2_24>[Pole kwoty]</pAI_2_24>
       <pI_1_25>[Pole kwoty]</pI_1_25>
       <pI_2_25>[Pole kwoty]</pI_2_25>
       <pAI_2_25>[Pole kwoty]</pAI_2_25>
       <pI_1_26>[Pole kwoty]</pI_1_26>
       <pI_2_26>[Pole kwoty]</pI_2_26>
       <pAI_2_26>[Pole kwoty]</pAI_2_26>
       <p3Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p3Sekcjaa>
       <pI_1_27>[Pole kwoty]</pI_1_27>
       <pI_2_27>[Pole kwoty]</pI_2_27>
       <pAI_2_27>[Pole kwoty]</pAI_2_27>
       <pI_1_28>[Pole kwoty]</pI_1_28>
       <pI_2_28>[Pole kwoty]</pI_2_28>
       <pAI_2_28>[Pole kwoty]</pAI_2_28>
       <p4_1Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p4_1Sekcjaa>
       <pI_1_29>[Pole kwoty]</pI_1_29>
       <pI_2_29>[Pole kwoty]</pI_2_29>
       <pAI_2_29>[Pole kwoty]</pAI_2_29>
       <pI_1_30>[Pole kwoty]</pI_1_30>
       <pI_2_30>[Pole kwoty]</pI_2_30>
       <pAI_2_30>[Pole kwoty]</pAI_2_30>
       <pI_1_31>[Pole kwoty]</pI_1_31>
       <pI_2_31>[Pole kwoty]</pI_2_31>
       <pAI_2_31>[Pole kwoty]</pAI_2_31>
       <pI_0_5>[Pole tekstowe]</pI_0_5>
       <pI_1_32>[Pole kwoty]</pI_1_32>
       <pI_2_32>[Pole kwoty]</pI_2_32>
       <pAI_2_32>[Pole kwoty]</pAI_2_32>
       <IA_4_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_4_1_Ap>
       <pI_1_33>[Pole kwoty]</pI_1_33>
       <pI_2_33>[Pole kwoty]</pI_2_33>
       <pAI_2_33>[Pole kwoty]</pAI_2_33>
       <p4_1aSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p4_1aSekcjaa>
       <pI_1_34>[Pole kwoty]</pI_1_34>
       <pI_2_34>[Pole kwoty]</pI_2_34>
       <pAI_2_34>[Pole kwoty]</pAI_2_34>
       <pI_0_6>[Pole tekstowe]</pI_0_6>
       <pI_1_35>[Pole kwoty]</pI_1_35>
       <pI_2_35>[Pole kwoty]</pI_2_35>
       <pAI_2_35>[Pole kwoty]</pAI_2_35>
       <IA_4_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_4_1_Bp>
       <pI_1_36>[Pole kwoty]</pI_1_36>
       <pI_2_36>[Pole kwoty]</pI_2_36>
       <pAI_2_36>[Pole kwoty]</pAI_2_36>
       <p4_2Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p4_2Sekcjaa>
       <pI_1_37>[Pole kwoty]</pI_1_37>
       <pI_2_37>[Pole kwoty]</pI_2_37>
       <pAI_2_37>[Pole kwoty]</pAI_2_37>
       <pI_1_38>[Pole kwoty]</pI_1_38>
       <pI_2_38>[Pole kwoty]</pI_2_38>
       <pAI_2_38>[Pole kwoty]</pAI_2_38>
       <pI_1_40>[Pole kwoty]</pI_1_40>
       <pI_2_40>[Pole kwoty]</pI_2_40>
       <pAI_2_40>[Pole kwoty]</pAI_2_40>
       <p5_1sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_1sekcjaa>
       <pI_0_7>[Pole tekstowe]</pI_0_7>
       <pI_1_41>[Pole kwoty]</pI_1_41>
       <pI_2_41>[Pole kwoty]</pI_2_41>
       <pAI_2_41>[Pole kwoty]</pAI_2_41>
       <IA_5_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_5_1_Ap>
       <pI_1_42>[Pole kwoty]</pI_1_42>
       <pI_2_42>[Pole kwoty]</pI_2_42>
       <pAI_2_42>[Pole kwoty]</pAI_2_42>
       <pI_1_43>[Pole kwoty]</pI_1_43>
       <pI_2_43>[Pole kwoty]</pI_2_43>
       <pAI_2_43>[Pole kwoty]</pAI_2_43>
       <pI_0_8>[Pole tekstowe]</pI_0_8>
       <pI_1_44>[Pole kwoty]</pI_1_44>
       <pI_2_44>[Pole kwoty]</pI_2_44>
       <pAI_2_44>[Pole kwoty]</pAI_2_44>
       <IA_5_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_5_1_Bp>
       <p5_2sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5_2sekcjaa>
       <pI_1_45>[Pole kwoty]</pI_1_45>
       <pI_2_45>[Pole kwoty]</pI_2_45>
       <pAI_2_45>[Pole kwoty]</pAI_2_45>
       <p5Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p5Sekcjaa>
       <pI_1_46>[Pole kwoty]</pI_1_46>
       <pI_2_46>[Pole kwoty]</pI_2_46>
       <pAI_2_46>[Pole kwoty]</pAI_2_46>
       <pI_1_47>[Pole kwoty]</pI_1_47>
       <pI_2_47>[Pole kwoty]</pI_2_47>
       <pAI_2_47>[Pole kwoty]</pAI_2_47>
       <pI_1_48>[Pole kwoty]</pI_1_48>
       <pI_2_48>[Pole kwoty]</pI_2_48>
       <pAI_2_48>[Pole kwoty]</pAI_2_48>
       <p6_1Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p6_1Sekcjaa>
       <pI_0_9>[Pole tekstowe]</pI_0_9>
       <pI_1_49>[Pole kwoty]</pI_1_49>
       <pI_2_49>[Pole kwoty]</pI_2_49>
       <pAI_2_49>[Pole kwoty]</pAI_2_49>
       <IA_6_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_6_1_Ap>
       <pI_1_50>[Pole kwoty]</pI_1_50>
       <pI_2_50>[Pole kwoty]</pI_2_50>
       <pAI_2_50>[Pole kwoty]</pAI_2_50>
       <p6_1aSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p6_1aSekcjaa>
       <pI_0_10>[Pole tekstowe]</pI_0_10>
       <pI_1_51>[Pole kwoty]</pI_1_51>
       <pI_2_51>[Pole kwoty]</pI_2_51>
       <pAI_2_51>[Pole kwoty]</pAI_2_51>
       <IA_6_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_6_1_Bp>
       <pI_1_52>[Pole kwoty]</pI_1_52>
       <pI_2_52>[Pole kwoty]</pI_2_52>
       <pAI_2_52>[Pole kwoty]</pAI_2_52>
       <pI_1_53>[Pole kwoty]</pI_1_53>
       <pI_2_53>[Pole kwoty]</pI_2_53>
       <pAI_2_53>[Pole kwoty]</pAI_2_53>
       <p6Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p6Sekcjaa>
       <pI_1_54>[Pole kwoty]</pI_1_54>
       <pI_2_54>[Pole kwoty]</pI_2_54>
       <pAI_2_54>[Pole kwoty]</pAI_2_54>
       <pI_1_55>[Pole kwoty]</pI_1_55>
       <pI_2_55>[Pole kwoty]</pI_2_55>
       <pAI_2_55>[Pole kwoty]</pAI_2_55>
       <pI_1_56>[Pole kwoty]</pI_1_56>
       <pI_2_56>[Pole kwoty]</pI_2_56>
       <pAI_2_56>[Pole kwoty]</pAI_2_56>
       <pI_1_57>[Pole kwoty]</pI_1_57>
       <pI_2_57>[Pole kwoty]</pI_2_57>
       <pAI_2_57>[Pole kwoty]</pAI_2_57>
       <p8_1Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p8_1Sekcjaa>
       <pI_1_58>[Pole kwoty]</pI_1_58>
       <pI_2_58>[Pole kwoty]</pI_2_58>
       <pAI_2_58>[Pole kwoty]</pAI_2_58>
       <pI_1_59>[Pole kwoty]</pI_1_59>
       <pI_2_59>[Pole kwoty]</pI_2_59>
       <pAI_2_59>[Pole kwoty]</pAI_2_59>
       <p8_2aSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p8_2aSekcjaa>
       <pI_1_60>[Pole kwoty]</pI_1_60>
       <pI_2_60>[Pole kwoty]</pI_2_60>
       <pAI_2_60>[Pole kwoty]</pAI_2_60>
       <pI_0_11>[Pole tekstowe]</pI_0_11>
       <pI_1_61>[Pole kwoty]</pI_1_61>
       <pI_2_61>[Pole kwoty]</pI_2_61>
       <pAI_2_61>[Pole kwoty]</pAI_2_61>
       <IA_8_2_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_8_2_Ap>
       <pI_1_62>[Pole kwoty]</pI_1_62>
       <pI_2_62>[Pole kwoty]</pI_2_62>
       <pAI_2_62>[Pole kwoty]</pAI_2_62>
       <pI_0_12>[Pole tekstowe]</pI_0_12>
       <pI_1_63>[Pole kwoty]</pI_1_63>
       <pI_2_63>[Pole kwoty]</pI_2_63>
       <pAI_2_63>[Pole kwoty]</pAI_2_63>
       <IA_8_2_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_8_2_Bp>
       <pI_1_64>[Pole kwoty]</pI_1_64>
       <pI_2_64>[Pole kwoty]</pI_2_64>
       <pAI_2_64>[Pole kwoty]</pAI_2_64>
       <p8_2Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p8_2Sekcjaa>
       <pI_1_65>[Pole kwoty]</pI_1_65>
       <pI_2_65>[Pole kwoty]</pI_2_65>
       <pAI_2_65>[Pole kwoty]</pAI_2_65>
       <pI_1_66>[Pole kwoty]</pI_1_66>
       <pI_2_66>[Pole kwoty]</pI_2_66>
       <pAI_2_66>[Pole kwoty]</pAI_2_66>
       <pI_1_67>[Pole kwoty]</pI_1_67>
       <pI_2_67>[Pole kwoty]</pI_2_67>
       <pAI_2_67>[Pole kwoty]</pAI_2_67>
       <p8_4Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p8_4Sekcjaa>
       <pI_1_68>[Pole kwoty]</pI_1_68>
       <pI_2_68>[Pole kwoty]</pI_2_68>
       <pAI_2_68>[Pole kwoty]</pAI_2_68>
       <pI_1_69>[Pole kwoty]</pI_1_69>
       <pI_2_69>[Pole kwoty]</pI_2_69>
       <pAI_2_69>[Pole kwoty]</pAI_2_69>
       <p8_5aSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p8_5aSekcjaa>
       <pI_1_70>[Pole kwoty]</pI_1_70>
       <pI_2_70>[Pole kwoty]</pI_2_70>
       <pAI_2_70>[Pole kwoty]</pAI_2_70>
       <pI_0_13>[Pole tekstowe]</pI_0_13>
       <pI_1_71>[Pole kwoty]</pI_1_71>
       <pI_2_71>[Pole kwoty]</pI_2_71>
       <pAI_2_71>[Pole kwoty]</pAI_2_71>
       <IA_8_5_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_8_5_Ap>
       <pI_1_72>[Pole kwoty]</pI_1_72>
       <pI_2_72>[Pole kwoty]</pI_2_72>
       <pAI_2_72>[Pole kwoty]</pAI_2_72>
       <pI_0_14>[Pole tekstowe]</pI_0_14>
       <pI_1_73>[Pole kwoty]</pI_1_73>
       <pI_2_73>[Pole kwoty]</pI_2_73>
       <pAI_2_73>[Pole kwoty]</pAI_2_73>
       <IA_8_5_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_8_5_Bp>
       <pI_1_74>[Pole kwoty]</pI_1_74>
       <pI_2_74>[Pole kwoty]</pI_2_74>
       <pAI_2_74>[Pole kwoty]</pAI_2_74>
       <p8_5Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p8_5Sekcjaa>
       <pI_1_75>[Pole kwoty]</pI_1_75>
       <pI_2_75>[Pole kwoty]</pI_2_75>
       <pAI_2_75>[Pole kwoty]</pAI_2_75>
       <pI_1_76>[Pole kwoty]</pI_1_76>
       <pI_2_76>[Pole kwoty]</pI_2_76>
       <pAI_2_76>[Pole kwoty]</pAI_2_76>
       <p8_7Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p8_7Sekcjaa>
       <pI_1_77>[Pole kwoty]</pI_1_77>
       <pI_2_77>[Pole kwoty]</pI_2_77>
       <pAI_2_77>[Pole kwoty]</pAI_2_77>
       <pI_1_78>[Pole kwoty]</pI_1_78>
       <pI_2_78>[Pole kwoty]</pI_2_78>
       <pAI_2_78>[Pole kwoty]</pAI_2_78>
       <pI_1_79>[Pole kwoty]</pI_1_79>
       <pI_2_79>[Pole kwoty]</pI_2_79>
       <pAI_2_79>[Pole kwoty]</pAI_2_79>
       <pI_1_80>[Pole kwoty]</pI_1_80>
       <pI_2_80>[Pole kwoty]</pI_2_80>
       <pAI_2_80>[Pole kwoty]</pAI_2_80>
       <p8_7Sekcjaa_9>[Pole podziału sekcji]</p8_7Sekcjaa_9>
       <pI_1_81>[Pole kwoty]</pI_1_81>
       <pI_2_81>[Pole kwoty]</pI_2_81>
       <pAI_2_81>[Pole kwoty]</pAI_2_81>
       <p8_7Sekcjaa_2>[Pole podziału sekcji]</p8_7Sekcjaa_2>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <podp1>[Pole tekstowe]</podp1>
       <podp3>[Pole tekstowe]</podp3>
       <podp4>[data]</podp4>
       <podp5>[Pole tekstowe]</podp5>
       <podp6>[data]</podp6>
       <podp2>[data]</podp2>
       <podp7>[Pole tekstowe]</podp7>
       <podp8>[data]</podp8>
       <podp9>[Pole tekstowe]</podp9>
       <podp10>[data]</podp10>
       <rect5411>[Koniec strony]</rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJGKZ ZZKP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15830584</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_7_2>to jest pole wielowierszowe</p1_7_2>
       <p1_6_4_4>test pola tekstowego</p1_6_4_4>
       <p1_6_4_0_8>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8>
       <p1_6_4_0_8_5>to jest pole wielowierszowe</p1_6_4_0_8_5>
       <p1_6_5>30-10-1990</p1_6_5>
       <p1_7_7>30-10-1990</p1_7_7>
       <p1_6_4_4_8>test pola tekstowego</p1_6_4_4_8>
       <p1_6_4_0_8_2>test pola tekstowego</p1_6_4_0_8_2>
       <p1_6_40>30-10-1990</p1_6_40>
       <p1_7_9>30-10-1990</p1_7_9>
       <pI_1_1>10</pI_1_1>
       <pI_2_1>10</pI_2_1>
       <pAI_2_1>10</pAI_2_1>
       <pI_1_2>10</pI_1_2>
       <pI_2_2>10</pI_2_2>
       <pAI_2_2>10</pAI_2_2>
       <pI_1_3>10</pI_1_3>
       <pI_2_3>10</pI_2_3>
       <pAI_2_3>10</pAI_2_3>
       <pI_1_4>10</pI_1_4>
       <pI_2_4>10</pI_2_4>
       <pAI_2_4>10</pAI_2_4>
       <pI_1_5>10</pI_1_5>
       <pI_2_5>10</pI_2_5>
       <pAI_2_5>10</pAI_2_5>
       <pI_1_6>10</pI_1_6>
       <pI_2_6>10</pI_2_6>
       <pAI_2_6>10</pAI_2_6>
       <pI_1_7>10</pI_1_7>
       <pI_2_7>10</pI_2_7>
       <pAI_2_7>10</pAI_2_7>
       <pIA_I_1_A_2AC>test pola tekstowego</pIA_I_1_A_2AC>
       <pI_1_8>10</pI_1_8>
       <pI_2_8>10</pI_2_8>
       <pAI_2_8>10</pAI_2_8>
       <IA_1_1_Ap></IA_1_1_Ap>
       <pI_1_10>10</pI_1_10>
       <pI_2_10>10</pI_2_10>
       <pAI_2_10>10</pAI_2_10>
       <pI_1_11>10</pI_1_11>
       <pI_2_11>10</pI_2_11>
       <pAI_2_11>10</pAI_2_11>
       <pI_0_2>test pola tekstowego</pI_0_2>
       <pI_1_12>10</pI_1_12>
       <pI_2_12>10</pI_2_12>
       <pAI_2_12>10</pAI_2_12>
       <IA_1_1_Bp></IA_1_1_Bp>
       <pI_1_14>10</pI_1_14>
       <pI_2_14>10</pI_2_14>
       <pAI_2_14>10</pAI_2_14>
       <pI_1_15>10</pI_1_15>
       <pI_2_15>10</pI_2_15>
       <pAI_2_15>10</pAI_2_15>
       <p1sekcjaa></p1sekcjaa>
       <pI_1_16>10</pI_1_16>
       <pI_2_16>10</pI_2_16>
       <pAI_2_16>10</pAI_2_16>
       <pI_1_17>10</pI_1_17>
       <pI_2_17>10</pI_2_17>
       <pAI_2_17>10</pAI_2_17>
       <pI_0_3>test pola tekstowego</pI_0_3>
       <pI_1_18>10</pI_1_18>
       <pI_2_18>10</pI_2_18>
       <pAI_2_18>10</pAI_2_18>
       <IA_2_1_Ap></IA_2_1_Ap>
       <pI_1_19>10</pI_1_19>
       <pI_2_19>10</pI_2_19>
       <pAI_2_19>10</pAI_2_19>
       <p2_1asekcjaa></p2_1asekcjaa>
       <pI_0_4>test pola tekstowego</pI_0_4>
       <pI_1_20>10</pI_1_20>
       <pI_2_20>10</pI_2_20>
       <pAI_2_20>10</pAI_2_20>
       <IA_2_1_Bp></IA_2_1_Bp>
       <pI_1_21>10</pI_1_21>
       <pI_2_21>10</pI_2_21>
       <pAI_2_21>10</pAI_2_21>
       <pI_1_22>10</pI_1_22>
       <pl_2_22>10</pl_2_22>
       <pAl_2_22>10</pAl_2_22>
       <p2sekcjaa></p2sekcjaa>
       <pI_1_23>10</pI_1_23>
       <pI_2_23>10</pI_2_23>
       <pAI_2_23>10</pAI_2_23>
       <pI_1_24>10</pI_1_24>
       <pI_2_24>10</pI_2_24>
       <pAI_2_24>10</pAI_2_24>
       <pI_1_25>10</pI_1_25>
       <pI_2_25>10</pI_2_25>
       <pAI_2_25>10</pAI_2_25>
       <pI_1_26>10</pI_1_26>
       <pI_2_26>10</pI_2_26>
       <pAI_2_26>10</pAI_2_26>
       <p3Sekcjaa></p3Sekcjaa>
       <pI_1_27>10</pI_1_27>
       <pI_2_27>10</pI_2_27>
       <pAI_2_27>10</pAI_2_27>
       <pI_1_28>10</pI_1_28>
       <pI_2_28>10</pI_2_28>
       <pAI_2_28>10</pAI_2_28>
       <p4_1Sekcjaa></p4_1Sekcjaa>
       <pI_1_29>10</pI_1_29>
       <pI_2_29>10</pI_2_29>
       <pAI_2_29>10</pAI_2_29>
       <pI_1_30>10</pI_1_30>
       <pI_2_30>10</pI_2_30>
       <pAI_2_30>10</pAI_2_30>
       <pI_1_31>10</pI_1_31>
       <pI_2_31>10</pI_2_31>
       <pAI_2_31>10</pAI_2_31>
       <pI_0_5>test pola tekstowego</pI_0_5>
       <pI_1_32>10</pI_1_32>
       <pI_2_32>10</pI_2_32>
       <pAI_2_32>10</pAI_2_32>
       <IA_4_1_Ap></IA_4_1_Ap>
       <pI_1_33>10</pI_1_33>
       <pI_2_33>10</pI_2_33>
       <pAI_2_33>10</pAI_2_33>
       <p4_1aSekcjaa></p4_1aSekcjaa>
       <pI_1_34>10</pI_1_34>
       <pI_2_34>10</pI_2_34>
       <pAI_2_34>10</pAI_2_34>
       <pI_0_6>test pola tekstowego</pI_0_6>
       <pI_1_35>10</pI_1_35>
       <pI_2_35>10</pI_2_35>
       <pAI_2_35>10</pAI_2_35>
       <IA_4_1_Bp></IA_4_1_Bp>
       <pI_1_36>10</pI_1_36>
       <pI_2_36>10</pI_2_36>
       <pAI_2_36>10</pAI_2_36>
       <p4_2Sekcjaa></p4_2Sekcjaa>
       <pI_1_37>10</pI_1_37>
       <pI_2_37>10</pI_2_37>
       <pAI_2_37>10</pAI_2_37>
       <pI_1_38>10</pI_1_38>
       <pI_2_38>10</pI_2_38>
       <pAI_2_38>10</pAI_2_38>
       <pI_1_40>10</pI_1_40>
       <pI_2_40>10</pI_2_40>
       <pAI_2_40>10</pAI_2_40>
       <p5_1sekcjaa></p5_1sekcjaa>
       <pI_0_7>test pola tekstowego</pI_0_7>
       <pI_1_41>10</pI_1_41>
       <pI_2_41>10</pI_2_41>
       <pAI_2_41>10</pAI_2_41>
       <IA_5_1_Ap></IA_5_1_Ap>
       <pI_1_42>10</pI_1_42>
       <pI_2_42>10</pI_2_42>
       <pAI_2_42>10</pAI_2_42>
       <pI_1_43>10</pI_1_43>
       <pI_2_43>10</pI_2_43>
       <pAI_2_43>10</pAI_2_43>
       <pI_0_8>test pola tekstowego</pI_0_8>
       <pI_1_44>10</pI_1_44>
       <pI_2_44>10</pI_2_44>
       <pAI_2_44>10</pAI_2_44>
       <IA_5_1_Bp></IA_5_1_Bp>
       <p5_2sekcjaa></p5_2sekcjaa>
       <pI_1_45>10</pI_1_45>
       <pI_2_45>10</pI_2_45>
       <pAI_2_45>10</pAI_2_45>
       <p5Sekcjaa></p5Sekcjaa>
       <pI_1_46>10</pI_1_46>
       <pI_2_46>10</pI_2_46>
       <pAI_2_46>10</pAI_2_46>
       <pI_1_47>10</pI_1_47>
       <pI_2_47>10</pI_2_47>
       <pAI_2_47>10</pAI_2_47>
       <pI_1_48>10</pI_1_48>
       <pI_2_48>10</pI_2_48>
       <pAI_2_48>10</pAI_2_48>
       <p6_1Sekcjaa></p6_1Sekcjaa>
       <pI_0_9>test pola tekstowego</pI_0_9>
       <pI_1_49>10</pI_1_49>
       <pI_2_49>10</pI_2_49>
       <pAI_2_49>10</pAI_2_49>
       <IA_6_1_Ap></IA_6_1_Ap>
       <pI_1_50>10</pI_1_50>
       <pI_2_50>10</pI_2_50>
       <pAI_2_50>10</pAI_2_50>
       <p6_1aSekcjaa></p6_1aSekcjaa>
       <pI_0_10>test pola tekstowego</pI_0_10>
       <pI_1_51>10</pI_1_51>
       <pI_2_51>10</pI_2_51>
       <pAI_2_51>10</pAI_2_51>
       <IA_6_1_Bp></IA_6_1_Bp>
       <pI_1_52>10</pI_1_52>
       <pI_2_52>10</pI_2_52>
       <pAI_2_52>10</pAI_2_52>
       <pI_1_53>10</pI_1_53>
       <pI_2_53>10</pI_2_53>
       <pAI_2_53>10</pAI_2_53>
       <p6Sekcjaa></p6Sekcjaa>
       <pI_1_54>10</pI_1_54>
       <pI_2_54>10</pI_2_54>
       <pAI_2_54>10</pAI_2_54>
       <pI_1_55>10</pI_1_55>
       <pI_2_55>10</pI_2_55>
       <pAI_2_55>10</pAI_2_55>
       <pI_1_56>10</pI_1_56>
       <pI_2_56>10</pI_2_56>
       <pAI_2_56>10</pAI_2_56>
       <pI_1_57>10</pI_1_57>
       <pI_2_57>10</pI_2_57>
       <pAI_2_57>10</pAI_2_57>
       <p8_1Sekcjaa></p8_1Sekcjaa>
       <pI_1_58>10</pI_1_58>
       <pI_2_58>10</pI_2_58>
       <pAI_2_58>10</pAI_2_58>
       <pI_1_59>10</pI_1_59>
       <pI_2_59>10</pI_2_59>
       <pAI_2_59>10</pAI_2_59>
       <p8_2aSekcjaa></p8_2aSekcjaa>
       <pI_1_60>10</pI_1_60>
       <pI_2_60>10</pI_2_60>
       <pAI_2_60>10</pAI_2_60>
       <pI_0_11>test pola tekstowego</pI_0_11>
       <pI_1_61>10</pI_1_61>
       <pI_2_61>10</pI_2_61>
       <pAI_2_61>10</pAI_2_61>
       <IA_8_2_Ap></IA_8_2_Ap>
       <pI_1_62>10</pI_1_62>
       <pI_2_62>10</pI_2_62>
       <pAI_2_62>10</pAI_2_62>
       <pI_0_12>test pola tekstowego</pI_0_12>
       <pI_1_63>10</pI_1_63>
       <pI_2_63>10</pI_2_63>
       <pAI_2_63>10</pAI_2_63>
       <IA_8_2_Bp></IA_8_2_Bp>
       <pI_1_64>10</pI_1_64>
       <pI_2_64>10</pI_2_64>
       <pAI_2_64>10</pAI_2_64>
       <p8_2Sekcjaa></p8_2Sekcjaa>
       <pI_1_65>10</pI_1_65>
       <pI_2_65>10</pI_2_65>
       <pAI_2_65>10</pAI_2_65>
       <pI_1_66>10</pI_1_66>
       <pI_2_66>10</pI_2_66>
       <pAI_2_66>10</pAI_2_66>
       <pI_1_67>10</pI_1_67>
       <pI_2_67>10</pI_2_67>
       <pAI_2_67>10</pAI_2_67>
       <p8_4Sekcjaa></p8_4Sekcjaa>
       <pI_1_68>10</pI_1_68>
       <pI_2_68>10</pI_2_68>
       <pAI_2_68>10</pAI_2_68>
       <pI_1_69>10</pI_1_69>
       <pI_2_69>10</pI_2_69>
       <pAI_2_69>10</pAI_2_69>
       <p8_5aSekcjaa></p8_5aSekcjaa>
       <pI_1_70>10</pI_1_70>
       <pI_2_70>10</pI_2_70>
       <pAI_2_70>10</pAI_2_70>
       <pI_0_13>test pola tekstowego</pI_0_13>
       <pI_1_71>10</pI_1_71>
       <pI_2_71>10</pI_2_71>
       <pAI_2_71>10</pAI_2_71>
       <IA_8_5_Ap></IA_8_5_Ap>
       <pI_1_72>10</pI_1_72>
       <pI_2_72>10</pI_2_72>
       <pAI_2_72>10</pAI_2_72>
       <pI_0_14>test pola tekstowego</pI_0_14>
       <pI_1_73>10</pI_1_73>
       <pI_2_73>10</pI_2_73>
       <pAI_2_73>10</pAI_2_73>
       <IA_8_5_Bp></IA_8_5_Bp>
       <pI_1_74>10</pI_1_74>
       <pI_2_74>10</pI_2_74>
       <pAI_2_74>10</pAI_2_74>
       <p8_5Sekcjaa></p8_5Sekcjaa>
       <pI_1_75>10</pI_1_75>
       <pI_2_75>10</pI_2_75>
       <pAI_2_75>10</pAI_2_75>
       <pI_1_76>10</pI_1_76>
       <pI_2_76>10</pI_2_76>
       <pAI_2_76>10</pAI_2_76>
       <p8_7Sekcjaa></p8_7Sekcjaa>
       <pI_1_77>10</pI_1_77>
       <pI_2_77>10</pI_2_77>
       <pAI_2_77>10</pAI_2_77>
       <pI_1_78>10</pI_1_78>
       <pI_2_78>10</pI_2_78>
       <pAI_2_78>10</pAI_2_78>
       <pI_1_79>10</pI_1_79>
       <pI_2_79>10</pI_2_79>
       <pAI_2_79>10</pAI_2_79>
       <pI_1_80>10</pI_1_80>
       <pI_2_80>10</pI_2_80>
       <pAI_2_80>10</pAI_2_80>
       <p8_7Sekcjaa_9></p8_7Sekcjaa_9>
       <pI_1_81>10</pI_1_81>
       <pI_2_81>10</pI_2_81>
       <pAI_2_81>10</pAI_2_81>
       <p8_7Sekcjaa_2></p8_7Sekcjaa_2>
       <refreshForm></refreshForm>
       <podp1>test pola tekstowego</podp1>
       <podp3>test pola tekstowego</podp3>
       <podp4>30-10-1990</podp4>
       <podp5>test pola tekstowego</podp5>
       <podp6>30-10-1990</podp6>
       <podp2>30-10-1990</podp2>
       <podp7>test pola tekstowego</podp7>
       <podp8>30-10-1990</podp8>
       <podp9>test pola tekstowego</podp9>
       <podp10>30-10-1990</podp10>
       <rect5411></rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>