Pola formularza

Formularz: W CFR-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) - CFR-1Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15884966</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 ]</p2_>
       <p1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>[Pole NIP]</p1_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[nazwa skrócona]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18_1_>[Wartość wyboru w polu p18_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p18_1_>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p18_4>[Pole tekstowe]</p18_4>
       <p18_6_>[Wartość wyboru w polu p18_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_6_>
       <p18_8>[Pole tekstowe]</p18_8>
       <p18_9>[Pole tekstowe]</p18_9>
       <p18_10>[Pole tekstowe]</p18_10>
       <p18_11_>[Wartość wyboru w polu p18_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_11_>
       <p18_13>[data]</p18_13>
       <p18_14>[data]</p18_14>
       <p20_1_>[Wartość wyboru w polu p20_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p20_1_>
       <p20_5_subfield_0>[imię]</p20_5_subfield_0>
       <p20_5_subfield_1>[nazwisko]</p20_5_subfield_1>
       <p20_6>[PESEL]</p20_6>
       <p20_7>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p20_7>
       <p20_8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p20_8>
       <p20_9_subfield_0>[telefon]</p20_9_subfield_0>
       <p20_9_subfield_1>[e-mail]</p20_9_subfield_1>
       <p21>[Data wypełnienia]</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>W CFR-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15884966</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>23050608219</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>8875155741</p1_subfield_3>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>nazwa testowa</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18_1_>1</p18_1_>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p18_4>test pola tekstowego</p18_4>
       <p18_6_>1</p18_6_>
       <p18_8>test pola tekstowego</p18_8>
       <p18_9>test pola tekstowego</p18_9>
       <p18_10>test pola tekstowego</p18_10>
       <p18_11_>1</p18_11_>
       <p18_13>30-10-1990</p18_13>
       <p18_14>30-10-1990</p18_14>
       <p20_1_>1</p20_1_>
       <p20_5_subfield_0>Jan</p20_5_subfield_0>
       <p20_5_subfield_1>Kowalski</p20_5_subfield_1>
       <p20_6>23050608219</p20_6>
       <p20_7>1</p20_7>
       <p20_8>NR-4321</p20_8>
       <p20_9_subfield_0>500600400</p20_9_subfield_0>
       <p20_9_subfield_1>test@test.pl</p20_9_subfield_1>
       <p21>30-10-2014</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>