Pola formularza

Formularz: OPAL (1) Informacja w sprawie opłaty paliwowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15892698</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p6_3_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_3_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20_subfield_0>[telefon]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[e-mail]</p20_subfield_1>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p74>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[Pole tekstowe]</p78>
       <p79>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p79>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole tekstowe]</p88>
       <p89>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p97>[Pole tekstowe]</p97>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p99>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p102>[Pole tekstowe]</p102>
       <p103>[Pole tekstowe]</p103>
       <p104>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108>[Pole tekstowe]</p108>
       <p109>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p112>[Pole tekstowe]</p112>
       <p113>[Pole tekstowe]</p113>
       <p114>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p118>[pierwszeImiePrzedst]</p118>
       <p119>[nazwiskoPrzedst]</p119>
       <p120>[Data wypełnienia]</p120>
       <p119_4_subfield_0>[telefon]</p119_4_subfield_0>
       <p119_4_subfield_1>[e-mail]</p119_4_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPAL (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15892698</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>9</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p6_3_subfield_0>3022</p6_3_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20_subfield_0>500600400</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>test@test.pl</p20_subfield_1>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>test pola tekstowego</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>test pola tekstowego</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p97>test pola tekstowego</p97>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p102>test pola tekstowego</p102>
       <p103>test pola tekstowego</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108>test pola tekstowego</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p112>test pola tekstowego</p112>
       <p113>test pola tekstowego</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p118>Krzysztof</p118>
       <p119>Kowalczyk</p119>
       <p120>1381474921000</p120>
       <p119_4_subfield_0>500600400</p119_4_subfield_0>
       <p119_4_subfield_1>test@test.pl</p119_4_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>