Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: UPL-1P (1) (archiwalny) (od III 2018 r.) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16218293</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <rodzajUrzedu>1:Urząd skarbowy / 2:Urząd gminy / 3:Urząd miasta / 5:Starostwo powiatowe / 4:Wpiszę samodzielnie</rodzajUrzedu>
       <p3ug_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p3ug_subfield_0>
       <p3um_subfield_0>[ID Urzędu Miasta z bazy danych programu fillup]</p3um_subfield_0>
       <p3um_subfield_1>[ID Starostwa Powiatowego z bazy programu fillup]</p3um_subfield_1>
       <p3us_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p3us_subfield_0>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p17>[Faks]</p17>
       <p18>[Mail]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p19_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p19_3_subfield_>
       <p19_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_3>[Pole NIP]</p19_3_subfield_3>
       <p20>[nazwisko]</p20>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[dataUrodzenia]</p22>
       <p23_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p23_1>
       <p23_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p23_2>
       <p23_3>[nrIdPodatnikaZagr]</p23_3>
       <p24>[kraj]</p24>
       <p25>[MailEPUAP]</p25>
       <p26>[KrajKor]</p26>
       <p27>[WojewodztwoKor]</p27>
       <p28>[PowiatKor]</p28>
       <p29>[GminaKor]</p29>
       <p30>[UlicaKor]</p30>
       <p31>[NrDomuKor]</p31>
       <p32>[NrLokaluKor]</p32>
       <p33>[MiejscowoscKor]</p33>
       <p34>[KodPocztowyKor]</p34>
       <p35>[PocztaKor]</p35>
       <p36>[Telefon]</p36>
       <p37>[Faks]</p37>
       <p38>[Mail]</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53a>[Pole tekstowe]</p53a>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54a>[Pole tekstowe]</p54a>
       <p54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54>
       <p55a>[Pole tekstowe]</p55a>
       <p55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55>
       <p56a>[Pole tekstowe]</p56a>
       <p56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56>
       <p57a>[Pole tekstowe]</p57a>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58a>[Pole tekstowe]</p58a>
       <p58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58>
       <p59a>[Pole tekstowe]</p59a>
       <p59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p59>
       <p60a>[Pole tekstowe]</p60a>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61>[nazwisko]</p61>
       <p62>[pierwszeImie]</p62>
       <p63>[Stanowisko]</p63>
       <p65>[nazwisko]</p65>
       <p66>[pierwszeImie]</p66>
       <p67>[Stanowisko]</p67>
       <p69>[nazwisko]</p69>
       <p70>[pierwszeImie]</p70>
       <p71>[Stanowisko]</p71>
       <p73>[data]</p73>
       <p76_1>[data]</p76_1>
       <p76_2>[miejscowość]</p76_2>
       <p77_>[Wartość wyboru w polu p77. Dostępne wartości: 1 2 ]</p77_>
       <p78>[pole wielowierszowe]</p78>
       <p79>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p79>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UPL-1P (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16218293</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <rodzajUrzedu>1</rodzajUrzedu>
       <p3ug_subfield_0>5670</p3ug_subfield_0>
       <p3um_subfield_0>5670</p3um_subfield_0>
       <p3um_subfield_1>194</p3um_subfield_1>
       <p3us_subfield_0>3022</p3us_subfield_0>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>500600400</p16>
       <p17></p17>
       <p18>test@test.pl</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p19_3_subfield_>2</p19_3_subfield_>
       <p19_3_subfield_2>23050608219</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_3>8875155741</p19_3_subfield_3>
       <p20>Kowalski</p20>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>30-10-1985</p22>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p23_2>NR-4321</p23_2>
       <p23_3></p23_3>
       <p24>PL</p24>
       <p25>test@test.pl</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>wielkopolskie</p27>
       <p28>poznański</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Półwiejska</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>61-155</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>500600400</p36>
       <p37></p37>
       <p38>test@test.pl</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53a>test pola tekstowego</p53a>
       <p53>1</p53>
       <p54a>test pola tekstowego</p54a>
       <p54>1</p54>
       <p55a>test pola tekstowego</p55a>
       <p55>1</p55>
       <p56a>test pola tekstowego</p56a>
       <p56>1</p56>
       <p57a>test pola tekstowego</p57a>
       <p57>1</p57>
       <p58a>test pola tekstowego</p58a>
       <p58>1</p58>
       <p59a>test pola tekstowego</p59a>
       <p59>1</p59>
       <p60a>test pola tekstowego</p60a>
       <p60>1</p60>
       <p61>Kowalski</p61>
       <p62>Jan</p62>
       <p63>manager</p63>
       <p65>Kowalski</p65>
       <p66>Jan</p66>
       <p67>manager</p67>
       <p69>Kowalski</p69>
       <p70>Jan</p70>
       <p71>manager</p71>
       <p73>30-10-1990</p73>
       <p76_1>30-10-1990</p76_1>
       <p76_2>Poznań</p76_2>
       <p77_>1</p77_>
       <p78>to jest pole wielowierszowe</p78>
       <p79>1</p79>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>