Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3b (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16226680</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[NIP]</pI_1>
       <pI_2>[REGON]</pI_2>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_4_2>
       <pI_5>[nazwaPelna]</pI_5>
       <pI_6>[Ulica]</pI_6>
       <pI_7>[NrDomu]</pI_7>
       <pI_8>[NrLokalu]</pI_8>
       <pI_9>[KodPocztowy]</pI_9>
       <pI_10>[Miejscowosc]</pI_10>
       <pI_11>[kraj]</pI_11>
       <pI_12>[PESEL]</pI_12>
       <pI_13_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_13_1>
       <pI_13_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_13_2>
       <pI_14>[pierwszeImie]</pI_14>
       <pI_15>[nazwisko]</pI_15>
       <pI_16>[Ulica]</pI_16>
       <pI_17>[NrDomu]</pI_17>
       <pI_18>[NrLokalu]</pI_18>
       <pI_19>[KodPocztowy]</pI_19>
       <pII_20>[Miejscowosc]</pII_20>
       <pII_21>[kraj]</pII_21>
       <pI_22_>[Wartość wyboru w polu pI_22. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pI_22_>
       <pI_23>[pole wielowierszowe]</pI_23>
       <pI_24_>[Wartość wyboru w polu pI_24. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_24_>
       <pI_25_>[Wartość wyboru w polu pI_25. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_25_>
       <pI_26_>[Wartość wyboru w polu pI_26. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_26_>
       <pI_27_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_27_1>
       <pI_27_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_27_2>
       <pI_27_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_27_3>
       <pI_28_>[Wartość wyboru w polu pI_28. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_28_>
       <pI_29>[pole wielowierszowe]</pI_29>
       <pI_30>[Pole tekstowe]</pI_30>
       <pI_31>[Data wypełnienia]</pI_31>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3b </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16226680</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>8875155741</pI_1>
       <pI_2>773461194</pI_2>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_4_1>1</pI_4_1>
       <pI_4_2>NR-4321</pI_4_2>
       <pI_5>Pełna nazwa testowa</pI_5>
       <pI_6>Strzelecka</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>1</pI_8>
       <pI_9>61-155</pI_9>
       <pI_10>Poznań</pI_10>
       <pI_11>PL</pI_11>
       <pI_12>23050608219</pI_12>
       <pI_13_1>1</pI_13_1>
       <pI_13_2>NR-4321</pI_13_2>
       <pI_14>Jan</pI_14>
       <pI_15>Kowalski</pI_15>
       <pI_16>Strzelecka</pI_16>
       <pI_17>1</pI_17>
       <pI_18>1</pI_18>
       <pI_19>61-155</pI_19>
       <pII_20>Poznań</pII_20>
       <pII_21>PL</pII_21>
       <pI_22_>1</pI_22_>
       <pI_23>to jest pole wielowierszowe</pI_23>
       <pI_24_>1</pI_24_>
       <pI_25_>1</pI_25_>
       <pI_26_>1</pI_26_>
       <pI_27_1>1</pI_27_1>
       <pI_27_2>1</pI_27_2>
       <pI_27_3>1</pI_27_3>
       <pI_28_>1</pI_28_>
       <pI_29>to jest pole wielowierszowe</pI_29>
       <pI_30>test pola tekstowego</pI_30>
       <pI_31>30-10-2014</pI_31>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>