Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZPCRP (archiwalny) Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16278794</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO1_>[Wartość wyboru w polu pO1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pO1_>
       <p1_1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1_1>
       <p1_2_1_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_1_subfield_0>
       <p1_2_1_subfield_1>[ulica]</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_2_1_subfield_2>[nr domu]</p1_2_1_subfield_2>
       <p1_2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_1_subfield_3>
       <p1_2_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_1_subfield_4>
       <p1_2_1_subfield_5>[poczta]</p1_2_1_subfield_5>
       <p1_2_2>[KodKraju]</p1_2_2>
       <p1_2_3>[Pole tekstowe]</p1_2_3>
       <p1_2_4_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p1_2_4_subfield_0>
       <p1_2_4_subfield_1>[ulica korespondencji]</p1_2_4_subfield_1>
       <p1_2_4_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p1_2_4_subfield_2>
       <p1_2_4_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p1_2_4_subfield_3>
       <p1_2_4_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p1_2_4_subfield_4>
       <p1_2_4_subfield_5>[poczta korespondencji]</p1_2_4_subfield_5>
       <p1_2_5>[KrajKor]</p1_2_5>
       <p1_2_6>[Pole tekstowe]</p1_2_6>
       <p1_3_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_3_2>
       <p1_3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_3_3>
       <p1_3_5>[Data wydania dokumentu]</p1_3_5>
       <p1_3_7>[Dokument ważny do]</p1_3_7>
       <p1_3_8>[Dokument wydany przez]</p1_3_8>
       <p1_4_1>[NIP]</p1_4_1>
       <p1_4_2>[PESEL]</p1_4_2>
       <p1_4_3>[REGON]</p1_4_3>
       <p1_4_4>[Pole tekstowe]</p1_4_4>
       <p1_4_5_1>[Pole tekstowe]</p1_4_5_1>
       <p1_4_5_2>[Pole tekstowe]</p1_4_5_2>
       <p1_4_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4_7_1>
       <p1_4_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4_7_2>
       <p1_4_8_subfield_0>[telefon]</p1_4_8_subfield_0>
       <p1_4_8_subfield_1>[Fax]</p1_4_8_subfield_1>
       <p1_4_8_subfield_2>[e-mail]</p1_4_8_subfield_2>
       <p1_5_1_subfield_0>[imię]</p1_5_1_subfield_0>
       <p1_5_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_5_1_subfield_1>
       <p1_5_2>[obywatelstwo]</p1_5_2>
       <p1_5_0_>[Wartość wyboru w polu p1_5_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_5_0_>
       <p1_5_0_3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_5_0_3>
       <p1_5_3_1>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_5_3_1>
       <p1_5_3_2>[Dokument wydany przez]</p1_5_3_2>
       <p1_5_3_3>[Data wydania dokumentu]</p1_5_3_3>
       <p1_5_3_4>[Dokument ważny do]</p1_5_3_4>
       <p1_5_4_subfield_0>[telefon]</p1_5_4_subfield_0>
       <p1_5_4_subfield_1>[Fax]</p1_5_4_subfield_1>
       <p1_5_4_subfield_2>[e-mail]</p1_5_4_subfield_2>
       <p1_5_5_subfield_0>[miejscowość]</p1_5_5_subfield_0>
       <p1_5_5_subfield_1>[ulica]</p1_5_5_subfield_1>
       <p1_5_5_subfield_2>[nr domu]</p1_5_5_subfield_2>
       <p1_5_5_subfield_3>[nr lokalu]</p1_5_5_subfield_3>
       <p1_5_5_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_5_5_2_subfield_0>
       <p1_5_5_2_subfield_1>[poczta]</p1_5_5_2_subfield_1>
       <p1_6_1>[pole wielowierszowe]</p1_6_1>
       <p1_6_2_1_subfield_0>[miejscowość]</p1_6_2_1_subfield_0>
       <p1_6_2_1_subfield_1>[ulica]</p1_6_2_1_subfield_1>
       <p1_6_2_1_subfield_2>[nr domu]</p1_6_2_1_subfield_2>
       <p1_6_2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1_6_2_1_subfield_3>
       <p1_6_2_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_6_2_1_subfield_4>
       <p1_6_2_1_subfield_5>[poczta]</p1_6_2_1_subfield_5>
       <p1_6_2_2>[KodKraju]</p1_6_2_2>
       <p1_6_4_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_6_4_2>
       <p1_6_4_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_6_4_3>
       <p1_6_4_5>[Data wydania dokumentu]</p1_6_4_5>
       <p1_6_4_7>[Dokument ważny do]</p1_6_4_7>
       <p1_6_4_8>[Dokument wydany przez]</p1_6_4_8>
       <p1_6_5_1>[NIP]</p1_6_5_1>
       <p1_6_5_2>[PESEL]</p1_6_5_2>
       <p1_6_9>[REGON]</p1_6_9>
       <p1_6_5_subfield_0>[telefon]</p1_6_5_subfield_0>
       <p1_6_5_subfield_1>[Fax]</p1_6_5_subfield_1>
       <p1_6_5_subfield_2>[e-mail]</p1_6_5_subfield_2>
       <p2_1_1_subfield_0>[imię]</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>[drugie imię]</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_1_2>[nazwisko]</p2_1_2>
       <p2_1_3_>[Wartość wyboru w polu p2_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_3_>
       <p2_1_4>[dataUrodzenia]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[obywatelstwo]</p2_1_5>
       <p2_1_6>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1_6>
       <p2_1_6_1>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_1_6_1>
       <p2_1_6_2>[Data wydania dokumentu]</p2_1_6_2>
       <p2_1_6_3>[Dokument ważny do]</p2_1_6_3>
       <p3_1>[Stanowisko]</p3_1>
       <p3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_5>[Pole kwoty]</p3_5>
       <p3_5_2>[Pole tekstowe]</p3_5_2>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p3_6_2>[Pole tekstowe]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[Pole tekstowe]</p3_6_3>
       <p3_7_1>[data]</p3_7_1>
       <p3_7_2>[data]</p3_7_2>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p5_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3_1>
       <p5_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3_2>
       <p5_1>[miejscowość]</p5_1>
       <p5_2>[Data wypełnienia]</p5_2>
       <p5_2_0_subfield_0>[imię]</p5_2_0_subfield_0>
       <p5_2_0_subfield_1>[nazwisko]</p5_2_0_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZPCRP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16278794</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO1_>1</pO1_>
       <p1_1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1_1>
       <p1_2_1_subfield_0>Poznań</p1_2_1_subfield_0>
       <p1_2_1_subfield_1>Strzelecka</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_2_1_subfield_2>1</p1_2_1_subfield_2>
       <p1_2_1_subfield_3>1</p1_2_1_subfield_3>
       <p1_2_1_subfield_4>61-155</p1_2_1_subfield_4>
       <p1_2_1_subfield_5>Poznań</p1_2_1_subfield_5>
       <p1_2_2>PL</p1_2_2>
       <p1_2_3>test pola tekstowego</p1_2_3>
       <p1_2_4_subfield_0>Poznań</p1_2_4_subfield_0>
       <p1_2_4_subfield_1>Półwiejska</p1_2_4_subfield_1>
       <p1_2_4_subfield_2>1</p1_2_4_subfield_2>
       <p1_2_4_subfield_3>1</p1_2_4_subfield_3>
       <p1_2_4_subfield_4>61-155</p1_2_4_subfield_4>
       <p1_2_4_subfield_5>Poznań</p1_2_4_subfield_5>
       <p1_2_5>PL</p1_2_5>
       <p1_2_6>test pola tekstowego</p1_2_6>
       <p1_3_2>1</p1_3_2>
       <p1_3_3>NR-4321</p1_3_3>
       <p1_3_5>01-01-1985</p1_3_5>
       <p1_3_7>01-01-2016</p1_3_7>
       <p1_3_8>Prezydent m. Poznania</p1_3_8>
       <p1_4_1>8875155741</p1_4_1>
       <p1_4_2>23050608219</p1_4_2>
       <p1_4_3>773461194</p1_4_3>
       <p1_4_4>test pola tekstowego</p1_4_4>
       <p1_4_5_1>test pola tekstowego</p1_4_5_1>
       <p1_4_5_2>test pola tekstowego</p1_4_5_2>
       <p1_4_7_1>10</p1_4_7_1>
       <p1_4_7_2>10</p1_4_7_2>
       <p1_4_8_subfield_0>500600400</p1_4_8_subfield_0>
       <p1_4_8_subfield_1></p1_4_8_subfield_1>
       <p1_4_8_subfield_2>test@test.pl</p1_4_8_subfield_2>
       <p1_5_1_subfield_0>Jan</p1_5_1_subfield_0>
       <p1_5_1_subfield_1>Kowalski</p1_5_1_subfield_1>
       <p1_5_2>polskie</p1_5_2>
       <p1_5_0_>1</p1_5_0_>
       <p1_5_0_3>1</p1_5_0_3>
       <p1_5_3_1>NR-4321</p1_5_3_1>
       <p1_5_3_2>Prezydent m. Poznania</p1_5_3_2>
       <p1_5_3_3>01-01-1985</p1_5_3_3>
       <p1_5_3_4>01-01-2016</p1_5_3_4>
       <p1_5_4_subfield_0>500600400</p1_5_4_subfield_0>
       <p1_5_4_subfield_1></p1_5_4_subfield_1>
       <p1_5_4_subfield_2>test@test.pl</p1_5_4_subfield_2>
       <p1_5_5_subfield_0>Poznań</p1_5_5_subfield_0>
       <p1_5_5_subfield_1>Strzelecka</p1_5_5_subfield_1>
       <p1_5_5_subfield_2>1</p1_5_5_subfield_2>
       <p1_5_5_subfield_3>1</p1_5_5_subfield_3>
       <p1_5_5_2_subfield_0>61-155</p1_5_5_2_subfield_0>
       <p1_5_5_2_subfield_1>Poznań</p1_5_5_2_subfield_1>
       <p1_6_1>to jest pole wielowierszowe</p1_6_1>
       <p1_6_2_1_subfield_0>Poznań</p1_6_2_1_subfield_0>
       <p1_6_2_1_subfield_1>Strzelecka</p1_6_2_1_subfield_1>
       <p1_6_2_1_subfield_2>1</p1_6_2_1_subfield_2>
       <p1_6_2_1_subfield_3>1</p1_6_2_1_subfield_3>
       <p1_6_2_1_subfield_4>61-155</p1_6_2_1_subfield_4>
       <p1_6_2_1_subfield_5>Poznań</p1_6_2_1_subfield_5>
       <p1_6_2_2>PL</p1_6_2_2>
       <p1_6_4_2>1</p1_6_4_2>
       <p1_6_4_3>NR-4321</p1_6_4_3>
       <p1_6_4_5>01-01-1985</p1_6_4_5>
       <p1_6_4_7>01-01-2016</p1_6_4_7>
       <p1_6_4_8>Prezydent m. Poznania</p1_6_4_8>
       <p1_6_5_1>8875155741</p1_6_5_1>
       <p1_6_5_2>23050608219</p1_6_5_2>
       <p1_6_9>773461194</p1_6_9>
       <p1_6_5_subfield_0>500600400</p1_6_5_subfield_0>
       <p1_6_5_subfield_1></p1_6_5_subfield_1>
       <p1_6_5_subfield_2>test@test.pl</p1_6_5_subfield_2>
       <p2_1_1_subfield_0>Jan</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>Stefan</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_1_2>Kowalski</p2_1_2>
       <p2_1_3_>1</p2_1_3_>
       <p2_1_4>30-10-1985</p2_1_4>
       <p2_1_5>polskie</p2_1_5>
       <p2_1_6>1</p2_1_6>
       <p2_1_6_1>NR-4321</p2_1_6_1>
       <p2_1_6_2>01-01-1985</p2_1_6_2>
       <p2_1_6_3>01-01-2016</p2_1_6_3>
       <p3_1>manager</p3_1>
       <p3_2_1>test pola tekstowego</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_5>10</p3_5>
       <p3_5_2>test pola tekstowego</p3_5_2>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p3_6_2>test pola tekstowego</p3_6_2>
       <p3_6_3>test pola tekstowego</p3_6_3>
       <p3_7_1>30-10-1990</p3_7_1>
       <p3_7_2>30-10-1990</p3_7_2>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p5_3_1>1</p5_3_1>
       <p5_3_2>1</p5_3_2>
       <p5_1>Poznań</p5_1>
       <p5_2>30-10-2014</p5_2>
       <p5_2_0_subfield_0>Jan</p5_2_0_subfield_0>
       <p5_2_0_subfield_1>Kowalski</p5_2_0_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>