Pola formularza

Formularz: ZPCRP-p Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16278948</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_1>[miejscowość]</p5_1>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>[drugie imię]</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_0>[miejscowość]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[poczta]</p10_subfield_5>
       <p10_1_subfield_0>[telefon]</p10_1_subfield_0>
       <p10_1_subfield_1>[Fax]</p10_1_subfield_1>
       <p10_1_subfield_2>[e-mail]</p10_1_subfield_2>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[drugie imię]</p13_subfield_1>
       <p14>[nazwisko]</p14>
       <p15>[obywatelstwo]</p15>
       <p16>[dataUrodzenia]</p16>
       <p18>[Stanowisko]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p22_4>[Pole tekstowe]</p22_4>
       <p23>[nazwaPelna]</p23>
       <p24_subfield_0>[miejscowość]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[ulica]</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>[nr domu]</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>[nr lokalu]</p24_subfield_3>
       <p24_subfield_4>[kod pocztowy]</p24_subfield_4>
       <p24_subfield_5>[poczta]</p24_subfield_5>
       <p25_subfield_0>[telefon]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[Fax]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[e-mail]</p25_subfield_2>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZPCRP-p</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16278948</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_1>Poznań</p5_1>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>Stefan</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Strzelecka</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>61-155</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>Poznań</p10_subfield_5>
       <p10_1_subfield_0>500600400</p10_1_subfield_0>
       <p10_1_subfield_1></p10_1_subfield_1>
       <p10_1_subfield_2>test@test.pl</p10_1_subfield_2>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Stefan</p13_subfield_1>
       <p14>Kowalski</p14>
       <p15>polskie</p15>
       <p16>30-10-1985</p16>
       <p18>manager</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p22_4>test pola tekstowego</p22_4>
       <p23>Pełna nazwa testowa</p23>
       <p24_subfield_0>Poznań</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Strzelecka</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>1</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>1</p24_subfield_3>
       <p24_subfield_4>61-155</p24_subfield_4>
       <p24_subfield_5>Poznań</p24_subfield_5>
       <p25_subfield_0>500600400</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1></p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>test@test.pl</p25_subfield_2>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>