Pola formularza

Formularz: WoPC-zal1 Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16980432</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[pole wielowierszowe]</pI_1>
       <pI_2>[Pole tekstowe]</pI_2>
       <pI_3_subfield_0>[miejscowość]</pI_3_subfield_0>
       <pI_3_subfield_1>[ulica]</pI_3_subfield_1>
       <pI_3_subfield_2>[nr domu]</pI_3_subfield_2>
       <pI_3_subfield_3>[nr lokalu]</pI_3_subfield_3>
       <pI_4_subfield_0>[kod pocztowy]</pI_4_subfield_0>
       <pI_4_subfield_1>[poczta]</pI_4_subfield_1>
       <pI_5>[KodKraju]</pI_5>
       <pI_6>[pole wielowierszowe]</pI_6>
       <pI_7>[PESEL]</pI_7>
       <pI_8>[REGON]</pI_8>
       <pII_1>[pole wielowierszowe]</pII_1>
       <pII_2>[Pole tekstowe]</pII_2>
       <pII_3_subfield_0>[miejscowość]</pII_3_subfield_0>
       <pII_3_subfield_1>[ulica]</pII_3_subfield_1>
       <pII_3_subfield_2>[nr domu]</pII_3_subfield_2>
       <pII_3_subfield_3>[nr lokalu]</pII_3_subfield_3>
       <pII_4_subfield_0>[kod pocztowy]</pII_4_subfield_0>
       <pII_4_subfield_1>[poczta]</pII_4_subfield_1>
       <pII_5>[KodKraju]</pII_5>
       <pII_6>[pole wielowierszowe]</pII_6>
       <pII_7>[PESEL]</pII_7>
       <pII_8>[REGON]</pII_8>
       <pII_9>[pole wielowierszowe]</pII_9>
       <pII_10>[pole wielowierszowe]</pII_10>
       <pII_11>[pole wielowierszowe]</pII_11>
       <pII_12>[pole wielowierszowe]</pII_12>
       <pII_13>[Pole tekstowe]</pII_13>
       <pII_14>[pole wielowierszowe]</pII_14>
       <pII_15>[pole wielowierszowe]</pII_15>
       <pII_16>[data]</pII_16>
       <pII_17>[data]</pII_17>
       <pIII_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_1>
       <pIII_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_2>
       <pIII_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_3>
       <pIII_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_4>
       <pIII_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_5>
       <pIII_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_6>
       <pIII_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_7>
       <pIII_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_8>
       <pIII_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_9>
       <pIII_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_10>
       <pIII_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_11>
       <pIII_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_12>
       <pIII_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_13>
       <pIII_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_14>
       <pIII_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_15>
       <pIII_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_16>
       <pIII_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_17>
       <pIII_1_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_1_16>
       <pIII_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_18>
       <pIII_19_>[Wartość wyboru w polu pIII_19. Dostępne wartości: 1 ]</pIII_19_>
       <pIII_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_19>
       <pIII_21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_21>
       <pIII_22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_22>
       <pIII_23>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_23>
       <pIII_24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_24>
       <pIII_25>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_25>
       <pIII_26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_26>
       <pIII_27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_27>
       <pIII_28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_28>
       <pIII_29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_29>
       <pIII_30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_30>
       <pIII_31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_31>
       <pIII_32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_32>
       <pIII_33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_33>
       <pIII_34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_34>
       <pIII_35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_35>
       <pIII_36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_36>
       <pIII_37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_37>
       <pIII_38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_38>
       <pIII_39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_39>
       <pIII_40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_40>
       <pIII_41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_41>
       <pIII_42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_42>
       <pIII_43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_43>
       <pIII_44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_44>
       <pIII_45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_45>
       <pIII_46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_46>
       <pIII_47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_47>
       <pIII_48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_48>
       <pIII_49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_49>
       <pIII_50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_50>
       <pIII_51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_51>
       <pIII_52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_52>
       <pIII_54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_54>
       <pIII_55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_55>
       <pIII_56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_56>
       <pIV_1>[data]</pIV_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPC-zal1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16980432</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>to jest pole wielowierszowe</pI_1>
       <pI_2>test pola tekstowego</pI_2>
       <pI_3_subfield_0>Poznań</pI_3_subfield_0>
       <pI_3_subfield_1>Strzelecka</pI_3_subfield_1>
       <pI_3_subfield_2>1</pI_3_subfield_2>
       <pI_3_subfield_3>1</pI_3_subfield_3>
       <pI_4_subfield_0>61-155</pI_4_subfield_0>
       <pI_4_subfield_1>Poznań</pI_4_subfield_1>
       <pI_5>PL</pI_5>
       <pI_6>to jest pole wielowierszowe</pI_6>
       <pI_7>23050608219</pI_7>
       <pI_8>773461194</pI_8>
       <pII_1>to jest pole wielowierszowe</pII_1>
       <pII_2>test pola tekstowego</pII_2>
       <pII_3_subfield_0>Poznań</pII_3_subfield_0>
       <pII_3_subfield_1>Strzelecka</pII_3_subfield_1>
       <pII_3_subfield_2>1</pII_3_subfield_2>
       <pII_3_subfield_3>1</pII_3_subfield_3>
       <pII_4_subfield_0>61-155</pII_4_subfield_0>
       <pII_4_subfield_1>Poznań</pII_4_subfield_1>
       <pII_5>PL</pII_5>
       <pII_6>to jest pole wielowierszowe</pII_6>
       <pII_7>23050608219</pII_7>
       <pII_8>773461194</pII_8>
       <pII_9>to jest pole wielowierszowe</pII_9>
       <pII_10>to jest pole wielowierszowe</pII_10>
       <pII_11>to jest pole wielowierszowe</pII_11>
       <pII_12>to jest pole wielowierszowe</pII_12>
       <pII_13>test pola tekstowego</pII_13>
       <pII_14>to jest pole wielowierszowe</pII_14>
       <pII_15>to jest pole wielowierszowe</pII_15>
       <pII_16>30-10-1990</pII_16>
       <pII_17>30-10-1990</pII_17>
       <pIII_1>1</pIII_1>
       <pIII_2>1</pIII_2>
       <pIII_3>1</pIII_3>
       <pIII_4>1</pIII_4>
       <pIII_5>1</pIII_5>
       <pIII_6>1</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>1</pIII_8>
       <pIII_9>1</pIII_9>
       <pIII_10>1</pIII_10>
       <pIII_11>1</pIII_11>
       <pIII_12>1</pIII_12>
       <pIII_13>1</pIII_13>
       <pIII_14>1</pIII_14>
       <pIII_15>1</pIII_15>
       <pIII_16>1</pIII_16>
       <pIII_17>1</pIII_17>
       <pIII_1_16>1</pIII_1_16>
       <pIII_18>1</pIII_18>
       <pIII_19_>1</pIII_19_>
       <pIII_19>1</pIII_19>
       <pIII_21>1</pIII_21>
       <pIII_22>1</pIII_22>
       <pIII_23>1</pIII_23>
       <pIII_24>1</pIII_24>
       <pIII_25>1</pIII_25>
       <pIII_26>1</pIII_26>
       <pIII_27>1</pIII_27>
       <pIII_28>1</pIII_28>
       <pIII_29>1</pIII_29>
       <pIII_30>1</pIII_30>
       <pIII_31>1</pIII_31>
       <pIII_32>1</pIII_32>
       <pIII_33>1</pIII_33>
       <pIII_34>1</pIII_34>
       <pIII_35>1</pIII_35>
       <pIII_36>1</pIII_36>
       <pIII_37>1</pIII_37>
       <pIII_38>1</pIII_38>
       <pIII_39>1</pIII_39>
       <pIII_40>1</pIII_40>
       <pIII_41>1</pIII_41>
       <pIII_42>1</pIII_42>
       <pIII_43>1</pIII_43>
       <pIII_44>1</pIII_44>
       <pIII_45>1</pIII_45>
       <pIII_46>1</pIII_46>
       <pIII_47>1</pIII_47>
       <pIII_48>1</pIII_48>
       <pIII_49>1</pIII_49>
       <pIII_50>1</pIII_50>
       <pIII_51>1</pIII_51>
       <pIII_52>1</pIII_52>
       <pIII_54>1</pIII_54>
       <pIII_55>1</pIII_55>
       <pIII_56>1</pIII_56>
       <pIV_1>30-10-1990</pIV_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>