Pola formularza

Formularz: ZUS US-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16997304</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_1>
       <p5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_2>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[miejsceUrodzenia]</p8>
       <p_obywatel_>[Wartość wyboru w polu p_obywatel. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_obywatel_>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[KodPocztowy]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14_1>[KodKraju]</p14_1>
       <p15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[kraj]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]</p22_>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[nazwaPelna]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p29>[Miejscowosc]</p29>
       <p30>[kraj]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[nazwaPelna]</p32>
       <p33>[Ulica]</p33>
       <p34>[NrDomu]</p34>
       <p35>[NrLokalu]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[kraj]</p38>
       <p39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <pA_1>[Pole kwoty]</pA_1>
       <pB_1>[Pole kwoty]</pB_1>
       <pC_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_1>
       <pA_2>[Pole kwoty]</pA_2>
       <pB_2>[Pole kwoty]</pB_2>
       <pC_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_2>
       <pA_3>[Pole kwoty]</pA_3>
       <pB_3>[Pole kwoty]</pB_3>
       <pC_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_3>
       <pA_4>[Pole kwoty]</pA_4>
       <pB_4>[Pole kwoty]</pB_4>
       <pC_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_4>
       <pA_5>[Pole kwoty]</pA_5>
       <pB_5>[Pole kwoty]</pB_5>
       <pC_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_5>
       <pA_6>[Pole kwoty]</pA_6>
       <pB_6>[Pole kwoty]</pB_6>
       <pC_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_6>
       <pA_7>[Pole kwoty]</pA_7>
       <pB_7>[Pole kwoty]</pB_7>
       <pC_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_7>
       <pA_8>[Pole kwoty]</pA_8>
       <pB_8>[Pole kwoty]</pB_8>
       <pC_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_8>
       <pA_9>[Pole kwoty]</pA_9>
       <pB_9>[Pole kwoty]</pB_9>
       <pC_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_9>
       <pA_10>[Pole kwoty]</pA_10>
       <pB_10>[Pole kwoty]</pB_10>
       <pC_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_10>
       <pA_11>[Pole kwoty]</pA_11>
       <pB_11>[Pole kwoty]</pB_11>
       <pC_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_11>
       <pA_12>[Pole kwoty]</pA_12>
       <pB_12>[Pole kwoty]</pB_12>
       <pC_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_12>
       <pA_13>[Pole kwoty]</pA_13>
       <pB_13>[Pole kwoty]</pB_13>
       <pC_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_13>
       <pA_14>[Pole kwoty]</pA_14>
       <pB_14>[Pole kwoty]</pB_14>
       <pC_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_14>
       <pA_15>[Pole kwoty]</pA_15>
       <pB_15>[Pole kwoty]</pB_15>
       <pC_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_15>
       <pA_16>[Pole kwoty]</pA_16>
       <pB_16>[Pole kwoty]</pB_16>
       <pC_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_16>
       <pA_17>[Pole kwoty]</pA_17>
       <pB_17>[Pole kwoty]</pB_17>
       <pC_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_17>
       <pA_18>[Pole kwoty]</pA_18>
       <pB_18>[Pole kwoty]</pB_18>
       <pC_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_18>
       <pA_19>[Pole kwoty]</pA_19>
       <pB_19>[Pole kwoty]</pB_19>
       <pC_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_19>
       <pA_20>[Pole kwoty]</pA_20>
       <pB_20>[Pole kwoty]</pB_20>
       <pC_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_20>
       <pA_21>[Pole kwoty]</pA_21>
       <pB_21>[Pole kwoty]</pB_21>
       <pC_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_21>
       <pA_22>[Pole kwoty]</pA_22>
       <pB_22>[Pole kwoty]</pB_22>
       <pC_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_22>
       <pA_23>[Pole kwoty]</pA_23>
       <pB_23>[Pole kwoty]</pB_23>
       <pC_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_23>
       <pA_24>[Pole kwoty]</pA_24>
       <pB_24>[Pole kwoty]</pB_24>
       <pC_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_24>
       <pA_25>[Pole kwoty]</pA_25>
       <pB_25>[Pole kwoty]</pB_25>
       <pC_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_25>
       <pA_26>[Pole kwoty]</pA_26>
       <pB_26>[Pole kwoty]</pB_26>
       <pC_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_26>
       <pA_27>[Pole kwoty]</pA_27>
       <pB_27>[Pole kwoty]</pB_27>
       <pC_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_27>
       <pA_28>[Pole kwoty]</pA_28>
       <pB_28>[Pole kwoty]</pB_28>
       <pC_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_28>
       <pA_29>[Pole kwoty]</pA_29>
       <pB_29>[Pole kwoty]</pB_29>
       <pC_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_29>
       <pA_30>[Pole kwoty]</pA_30>
       <pB_30>[Pole kwoty]</pB_30>
       <pC_30>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_30>
       <pA_31>[Pole kwoty]</pA_31>
       <pB_31>[Pole kwoty]</pB_31>
       <pC_31>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_31>
       <pA_32>[Pole kwoty]</pA_32>
       <pB_32>[Pole kwoty]</pB_32>
       <pC_32>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_32>
       <p43>[kraj]</p43>
       <p44>[data]</p44>
       <p45>[data]</p45>
       <pII_26>[dl]</pII_26>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <pII_26_1>[dl]</pII_26_1>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p47_>
       <p48_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p48_subfield_0>
       <p49>[Data wypełnienia]</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16997304</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_2>NR-4321</p5_2>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p_obywatel_>1</p_obywatel_>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14_1>PL</p14_1>
       <p15>1</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>Pełna nazwa testowa</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>Pełna nazwa testowa</p32>
       <p33>Strzelecka</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>PL</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42_>1</p42_>
       <pA_1>10</pA_1>
       <pB_1>10</pB_1>
       <pC_1>10</pC_1>
       <pA_2>10</pA_2>
       <pB_2>10</pB_2>
       <pC_2>10</pC_2>
       <pA_3>10</pA_3>
       <pB_3>10</pB_3>
       <pC_3>10</pC_3>
       <pA_4>10</pA_4>
       <pB_4>10</pB_4>
       <pC_4>10</pC_4>
       <pA_5>10</pA_5>
       <pB_5>10</pB_5>
       <pC_5>10</pC_5>
       <pA_6>10</pA_6>
       <pB_6>10</pB_6>
       <pC_6>10</pC_6>
       <pA_7>10</pA_7>
       <pB_7>10</pB_7>
       <pC_7>10</pC_7>
       <pA_8>10</pA_8>
       <pB_8>10</pB_8>
       <pC_8>10</pC_8>
       <pA_9>10</pA_9>
       <pB_9>10</pB_9>
       <pC_9>10</pC_9>
       <pA_10>10</pA_10>
       <pB_10>10</pB_10>
       <pC_10>10</pC_10>
       <pA_11>10</pA_11>
       <pB_11>10</pB_11>
       <pC_11>10</pC_11>
       <pA_12>10</pA_12>
       <pB_12>10</pB_12>
       <pC_12>10</pC_12>
       <pA_13>10</pA_13>
       <pB_13>10</pB_13>
       <pC_13>10</pC_13>
       <pA_14>10</pA_14>
       <pB_14>10</pB_14>
       <pC_14>10</pC_14>
       <pA_15>10</pA_15>
       <pB_15>10</pB_15>
       <pC_15>10</pC_15>
       <pA_16>10</pA_16>
       <pB_16>10</pB_16>
       <pC_16>10</pC_16>
       <pA_17>10</pA_17>
       <pB_17>10</pB_17>
       <pC_17>10</pC_17>
       <pA_18>10</pA_18>
       <pB_18>10</pB_18>
       <pC_18>10</pC_18>
       <pA_19>10</pA_19>
       <pB_19>10</pB_19>
       <pC_19>10</pC_19>
       <pA_20>10</pA_20>
       <pB_20>10</pB_20>
       <pC_20>10</pC_20>
       <pA_21>10</pA_21>
       <pB_21>10</pB_21>
       <pC_21>10</pC_21>
       <pA_22>10</pA_22>
       <pB_22>10</pB_22>
       <pC_22>10</pC_22>
       <pA_23>10</pA_23>
       <pB_23>10</pB_23>
       <pC_23>10</pC_23>
       <pA_24>10</pA_24>
       <pB_24>10</pB_24>
       <pC_24>10</pC_24>
       <pA_25>10</pA_25>
       <pB_25>10</pB_25>
       <pC_25>10</pC_25>
       <pA_26>10</pA_26>
       <pB_26>10</pB_26>
       <pC_26>10</pC_26>
       <pA_27>10</pA_27>
       <pB_27>10</pB_27>
       <pC_27>10</pC_27>
       <pA_28>10</pA_28>
       <pB_28>10</pB_28>
       <pC_28>10</pC_28>
       <pA_29>10</pA_29>
       <pB_29>10</pB_29>
       <pC_29>10</pC_29>
       <pA_30>10</pA_30>
       <pB_30>10</pB_30>
       <pC_30>10</pC_30>
       <pA_31>10</pA_31>
       <pB_31>10</pB_31>
       <pC_31>10</pC_31>
       <pA_32>10</pA_32>
       <pB_32>10</pB_32>
       <pC_32>10</pC_32>
       <p43>PL</p43>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <pII_26></pII_26>
       <p46>10</p46>
       <pII_26_1></pII_26_1>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_subfield_0>26</p48_subfield_0>
       <p49>30-10-2014</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>