Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KPO (archiwalny) Karta przekazania odpaduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16997357</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Rok na druku]</p2>
       <p3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>[imię]</p3_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_1_subfield_>
       <p4_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_1_subfield_3>
       <p4_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_1_subfield_2>
       <p4_1_subfield_1>[imię]</p4_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_1_subfield_>
       <p5_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_1>[imię]</p5_1_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>[poczta]</p3_2_subfield_5>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>[poczta]</p5_2_subfield_5>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p4_4>[pole wielowierszowe]</p4_4>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[NIP]</p10>
       <p11>[NIP]</p11>
       <p12_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_1_subfield_>
       <p12_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p12_1_subfield_3>
       <p12_1_subfield_2>[nazwisko]</p12_1_subfield_2>
       <p12_1_subfield_1>[imię]</p12_1_subfield_1>
       <p12_2_subfield_0>[miejscowość]</p12_2_subfield_0>
       <p12_2_subfield_1>[ulica]</p12_2_subfield_1>
       <p12_2_subfield_2>[nr domu]</p12_2_subfield_2>
       <p12_2_subfield_3>[nr lokalu]</p12_2_subfield_3>
       <p12_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_2_subfield_4>
       <p12_2_subfield_5>[poczta]</p12_2_subfield_5>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17_1>[data]</p17_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17_3>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p17_5>[Pole tekstowe]</p17_5>
       <p17_1_4>[data]</p17_1_4>
       <p17_2_0>[Pole tekstowe]</p17_2_0>
       <p17_3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17_3_9>
       <p17_4_4>[Pole tekstowe]</p17_4_4>
       <p17_5_8>[Pole tekstowe]</p17_5_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KPO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16997357</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>2013</p2>
       <p3_1_subfield_>2</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>Kowalski</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>Jan</p3_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_>2</p4_1_subfield_>
       <p4_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_1_subfield_3>
       <p4_1_subfield_2>Kowalski</p4_1_subfield_2>
       <p4_1_subfield_1>Jan</p4_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_>2</p5_1_subfield_>
       <p5_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_2>Kowalski</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_1>Jan</p5_1_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>61-155</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>Poznań</p3_2_subfield_5>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>61-155</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>Poznań</p5_2_subfield_5>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p4_4>to jest pole wielowierszowe</p4_4>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>8875155741</p10>
       <p11>8875155741</p11>
       <p12_1_subfield_>2</p12_1_subfield_>
       <p12_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p12_1_subfield_3>
       <p12_1_subfield_2>Kowalski</p12_1_subfield_2>
       <p12_1_subfield_1>Jan</p12_1_subfield_1>
       <p12_2_subfield_0>Poznań</p12_2_subfield_0>
       <p12_2_subfield_1>Strzelecka</p12_2_subfield_1>
       <p12_2_subfield_2>1</p12_2_subfield_2>
       <p12_2_subfield_3>1</p12_2_subfield_3>
       <p12_2_subfield_4>61-155</p12_2_subfield_4>
       <p12_2_subfield_5>Poznań</p12_2_subfield_5>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17_1>30-10-1990</p17_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p17_5>test pola tekstowego</p17_5>
       <p17_1_4>30-10-1990</p17_1_4>
       <p17_2_0>test pola tekstowego</p17_2_0>
       <p17_3_9>10</p17_3_9>
       <p17_4_4>test pola tekstowego</p17_4_4>
       <p17_5_8>test pola tekstowego</p17_5_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>