Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS URU (archiwalny) Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17002026</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[rok]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p2>[PESEL]</p2>
       <p3_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_1>
       <p3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_2>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]</p14_>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[NIP]</p19>
       <p20>[REGON]</p20>
       <p21>[PESEL]</p21>
       <p22>[nazwa]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p24_4>[Pole tekstowe]</p24_4>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p25_3>[Pole tekstowe]</p25_3>
       <p25_4>[Pole tekstowe]</p25_4>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p28_>
       <p29>[Data wypełnienia]</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS URU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17002026</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1></p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p2>23050608219</p2>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>NR-4321</p3_2>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>8875155741</p19>
       <p20>773461194</p20>
       <p21>23050608219</p21>
       <p22>nazwa testowa</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p24_4>test pola tekstowego</p24_4>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p25_3>test pola tekstowego</p25_3>
       <p25_4>test pola tekstowego</p25_4>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>30-10-2014</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>