Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZADDK (archiwalny) Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17002498</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p0_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p0_1_subfield_0>
       <p3_1>[NIP]</p3_1>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[KodKraju]</p3_3>
       <p3_4>[Wojewodztwo]</p3_4>
       <p3_5>[Wojewodztwo]</p3_5>
       <p3_6>[Ulica]</p3_6>
       <p3_7>[NrDomu]</p3_7>
       <p3_8>[NrLokalu]</p3_8>
       <p3_9>[Miejscowosc]</p3_9>
       <p3_10>[KodPocztowy]</p3_10>
       <p3_11>[Poczta]</p3_11>
       <p3_12>[Poczta]</p3_12>
       <p3_13>[Telefon]</p3_13>
       <p3_14>[Mail]</p3_14>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_1>[data]</p7_1>
       <p7_2>[miejscowość]</p7_2>
       <p7_3_subfield_0>[imię]</p7_3_subfield_0>
       <p7_3_subfield_1>[nazwisko]</p7_3_subfield_1>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <pA1>[pole wielowierszowe]</pA1>
       <pA2>[pole wielowierszowe]</pA2>
       <pA3>[pole wielowierszowe]</pA3>
       <pA4>[pole wielowierszowe]</pA4>
       <pA6>[data]</pA6>
       <pA7>[data]</pA7>
       <pA8>[pole wielowierszowe]</pA8>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <rect3>[Koniec strony]</rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZADDK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17002498</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_1_subfield_0>3022</p0_1_subfield_0>
       <p3_1>8875155741</p3_1>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>PL</p3_3>
       <p3_4>wielkopolskie</p3_4>
       <p3_5>wielkopolskie</p3_5>
       <p3_6>Strzelecka</p3_6>
       <p3_7>1</p3_7>
       <p3_8>1</p3_8>
       <p3_9>Poznań</p3_9>
       <p3_10>61-155</p3_10>
       <p3_11>Poznań</p3_11>
       <p3_12>Poznań</p3_12>
       <p3_13>500600400</p3_13>
       <p3_14>test@test.pl</p3_14>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_1>30-10-1990</p7_1>
       <p7_2>Poznań</p7_2>
       <p7_3_subfield_0>Jan</p7_3_subfield_0>
       <p7_3_subfield_1>Kowalski</p7_3_subfield_1>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <pA1>to jest pole wielowierszowe</pA1>
       <pA2>to jest pole wielowierszowe</pA2>
       <pA3>to jest pole wielowierszowe</pA3>
       <pA4>to jest pole wielowierszowe</pA4>
       <pA6>30-10-1990</pA6>
       <pA7>30-10-1990</pA7>
       <pA8>to jest pole wielowierszowe</pA8>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <rect3></rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>