Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WKzEK (archiwalny) Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kasPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17002524</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p1_1_subfield_0>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2>
       <p2_3>[KodKraju]</p2_3>
       <p2_4>[Wojewodztwo]</p2_4>
       <p2_5>[Wojewodztwo]</p2_5>
       <p2_6>[Ulica]</p2_6>
       <p2_7>[NrDomu]</p2_7>
       <p2_8>[NrLokalu]</p2_8>
       <p2_9>[Miejscowosc]</p2_9>
       <p2_10>[KodPocztowy]</p2_10>
       <p2_11>[Poczta]</p2_11>
       <p2_12>[Poczta]</p2_12>
       <p2_13>[Telefon]</p2_13>
       <p2_14>[Mail]</p2_14>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p2_14_4>[Pole tekstowe]</p2_14_4>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[data]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p7_>
       <p8_1>[data]</p8_1>
       <p8_2>[miejscowość]</p8_2>
       <p8_3_subfield_0>[imię]</p8_3_subfield_0>
       <p8_3_subfield_1>[nazwisko]</p8_3_subfield_1>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WKzEK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17002524</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>3022</p1_1_subfield_0>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2>
       <p2_3>PL</p2_3>
       <p2_4>wielkopolskie</p2_4>
       <p2_5>wielkopolskie</p2_5>
       <p2_6>Strzelecka</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>Poznań</p2_9>
       <p2_10>61-155</p2_10>
       <p2_11>Poznań</p2_11>
       <p2_12>Poznań</p2_12>
       <p2_13>500600400</p2_13>
       <p2_14>test@test.pl</p2_14>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p2_14_4>test pola tekstowego</p2_14_4>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>30-10-1990</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_1>30-10-1990</p8_1>
       <p8_2>Poznań</p8_2>
       <p8_3_subfield_0>Jan</p8_3_subfield_0>
       <p8_3_subfield_1>Kowalski</p8_3_subfield_1>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>