Pola formularza

Formularz: KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolnikówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17011342</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p4>[imieOjca]</p4>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[miejscowość]</p8>
       <p8_1>[kraj]</p8_1>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[nazwisko]</p15>
       <p16>[nazwiskoRodowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[pierwszeImie]</p18>
       <p19>[drugieImie]</p19>
       <p20>[imieOjca]</p20>
       <p21>[imieMatki]</p21>
       <p22>[dataUrodzenia]</p22>
       <p25>[data]</p25>
       <p23>[miejsceUrodzenia]</p23>
       <p24>[KrajUrodzenia]</p24>
       <p27_K>[plec]</p27_K>
       <p27_M>[plec]</p27_M>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p28_>
       <p29_1>[obywatelstwo]</p29_1>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p29>[PESEL]</p29>
       <p30_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_0>[numer paszportu]</p30_subfield_0>
       <p31>[krajZameldowanie]</p31>
       <p32>[KodPocztowyZameldowanie]</p32>
       <p33>[PocztaZameldowanie]</p33>
       <p34>[GminaZameldowanie]</p34>
       <p35>[MiejscowoscZameldowanie]</p35>
       <p36>[UlicaZameldowanie]</p36>
       <p37>[NrDomuZameldowanie]</p37>
       <p38>[NrLokaluZameldowanie]</p38>
       <p39>[KodKraju]</p39>
       <p40>[KodPocztowy]</p40>
       <p41>[Poczta]</p41>
       <p42>[Gmina]</p42>
       <p43>[Miejscowosc]</p43>
       <p44>[Ulica]</p44>
       <p45>[NrDomu]</p45>
       <p46>[NrLokalu]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p47_subfield_0>[imię]</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>[drugie imię]</p47_subfield_1>
       <p50>[dataUrodzenia]</p50>
       <p48>[nazwisko]</p48>
       <p49_K>[plec]</p49_K>
       <p54_subfield_0>[miejscowość]</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>[ulica]</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>[nr domu]</p54_subfield_2>
       <p54_subfield_3>[nr lokalu]</p54_subfield_3>
       <p55_subfield_0>[kod pocztowy]</p55_subfield_0>
       <p55_subfield_1>[poczta]</p55_subfield_1>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p52>[imieOjca]</p52>
       <p49_M>[plec]</p49_M>
       <p51>[miejsceUrodzenia]</p51>
       <p53>[imieMatki]</p53>
       <p56>[PESEL]</p56>
       <p57_subfield_0>[imię]</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>[drugie imię]</p57_subfield_1>
       <p61>[dataUrodzenia]</p61>
       <p58>[nazwisko]</p58>
       <p60_K>[plec]</p60_K>
       <p63>[imieOjca]</p63>
       <p65_subfield_0>[miejscowość]</p65_subfield_0>
       <p65_subfield_1>[ulica]</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>[nr domu]</p65_subfield_2>
       <p65_subfield_3>[nr lokalu]</p65_subfield_3>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p64>[imieMatki]</p64>
       <p60_M>[plec]</p60_M>
       <p62>[miejsceUrodzenia]</p62>
       <p66_subfield_0>[kod pocztowy]</p66_subfield_0>
       <p66_subfield_1>[poczta]</p66_subfield_1>
       <p67>[PESEL]</p67>
       <p68_subfield_0>[imię]</p68_subfield_0>
       <p68_subfield_1>[drugie imię]</p68_subfield_1>
       <p72>[dataUrodzenia]</p72>
       <p74>[imieOjca]</p74>
       <p69>[nazwisko]</p69>
       <p71_K>[plec]</p71_K>
       <p76_subfield_0>[miejscowość]</p76_subfield_0>
       <p76_subfield_1>[ulica]</p76_subfield_1>
       <p76_subfield_2>[nr domu]</p76_subfield_2>
       <p76_subfield_3>[nr lokalu]</p76_subfield_3>
       <p75>[imieMatki]</p75>
       <p77_subfield_0>[kod pocztowy]</p77_subfield_0>
       <p77_subfield_1>[poczta]</p77_subfield_1>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71_M>[plec]</p71_M>
       <p73>[miejsceUrodzenia]</p73>
       <p78>[PESEL]</p78>
       <p79_>[Wartość wyboru w polu p79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p79_>
       <p80_>[Wartość wyboru w polu p80. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p80_>
       <p81>[nazwisko]</p81>
       <p82>[nazwiskoRodowe]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[pierwszeImie]</p84>
       <p85>[drugieImie]</p85>
       <p86>[imieOjca]</p86>
       <p87>[imieMatki]</p87>
       <p88>[dataUrodzenia]</p88>
       <p91_K>[plec]</p91_K>
       <p91_M>[plec]</p91_M>
       <p89>[miejsceUrodzenia]</p89>
       <p90>[KrajUrodzenia]</p90>
       <p93_>[Wartość wyboru w polu p93. Dostępne wartości: 1 2 ]</p93_>
       <p92>[PESEL]</p92>
       <p93_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p93_subfield_1>
       <p93_subfield_0>[numer paszportu]</p93_subfield_0>
       <p94>[krajZameldowanie]</p94>
       <p95>[KodPocztowyZameldowanie]</p95>
       <p96>[PocztaZameldowanie]</p96>
       <p97>[GminaZameldowanie]</p97>
       <p98>[MiejscowoscZameldowanie]</p98>
       <p99>[UlicaZameldowanie]</p99>
       <p100>[NrDomuZameldowanie]</p100>
       <p101>[NrLokaluZameldowanie]</p101>
       <p102>[KodKraju]</p102>
       <p103>[KodPocztowy]</p103>
       <p104>[Poczta]</p104>
       <p105>[Gmina]</p105>
       <p106>[Miejscowosc]</p106>
       <p107>[Ulica]</p107>
       <p108>[NrDomu]</p108>
       <p109>[NrLokalu]</p109>
       <p110_>[Wartość wyboru w polu p110. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p110_>
       <p111_>[Wartość wyboru w polu p111. Dostępne wartości: 1 2 ]</p111_>
       <p113_subfield_0>[imię]</p113_subfield_0>
       <p113_subfield_1>[nazwisko]</p113_subfield_1>
       <p114>[Pole tekstowe]</p114>
       <p112_>[Wartość wyboru w polu p112. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p112_>
       <p115_subfield_0>[miejscowość]</p115_subfield_0>
       <p115_subfield_1>[ulica]</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>[nr domu]</p115_subfield_2>
       <p115_subfield_3>[nr lokalu]</p115_subfield_3>
       <p115_subfield_4>[kod pocztowy]</p115_subfield_4>
       <p115_subfield_5>[poczta]</p115_subfield_5>
       <p117_1_subfield_0>[imię]</p117_1_subfield_0>
       <p117_1_subfield_1>[nazwisko]</p117_1_subfield_1>
       <p116_>[Wartość wyboru w polu p116. Dostępne wartości: 1 2 ]</p116_>
       <p117>[Rachunek]</p117>
       <p119_subfield_0>[telefon]</p119_subfield_0>
       <p119_subfield_1>[e-mail]</p119_subfield_1>
       <p120_>[Wartość wyboru w polu p120. Dostępne wartości: 1 2 ]</p120_>
       <p121_>[Wartość wyboru w polu p121. Dostępne wartości: 1 2 ]</p121_>
       <p122_>[Wartość wyboru w polu p122. Dostępne wartości: 1 2 ]</p122_>
       <p123_>[Wartość wyboru w polu p123. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p123_>
       <p124_>[Wartość wyboru w polu p124. Dostępne wartości: 1 2 ]</p124_>
       <p125_>[Wartość wyboru w polu p125. Dostępne wartości: 1 2 ]</p125_>
       <p126>[Pole tekstowe]</p126>
       <p127_>[Wartość wyboru w polu p127. Dostępne wartości: 1 2 ]</p127_>
       <p128_subfield_0>[imię]</p128_subfield_0>
       <p128_subfield_1>[nazwisko]</p128_subfield_1>
       <p128_1>[Pole tekstowe]</p128_1>
       <p129_>[Wartość wyboru w polu p129. Dostępne wartości: 1 2 ]</p129_>
       <p130>[Pole tekstowe]</p130>
       <p131_>[Wartość wyboru w polu p131. Dostępne wartości: 1 2 ]</p131_>
       <p132>[Pole tekstowe]</p132>
       <p133_>[Wartość wyboru w polu p133. Dostępne wartości: 1 2 ]</p133_>
       <p134>[Pole tekstowe]</p134>
       <p135_>[Wartość wyboru w polu p135. Dostępne wartości: 1 2 ]</p135_>
       <p136>[Pole tekstowe]</p136>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-12</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17011342</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p4>Stefan</p4>
       <p5>23050608219</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p8_1>PL</p8_1>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p16>Kowalski</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>Jan</p18>
       <p19>Stefan</p19>
       <p20>Stefan</p20>
       <p21>Danuta</p21>
       <p22>30-10-1985</p22>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p27_K>M</p27_K>
       <p27_M>M</p27_M>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_1>polskie</p29_1>
       <p30_>1</p30_>
       <p29>23050608219</p29>
       <p30_subfield_1>ACN285956</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_0>DI3148049</p30_subfield_0>
       <p31>PL</p31>
       <p32>61-155</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>Półwiejska</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>PL</p39>
       <p40>61-155</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p44>Strzelecka</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p47_subfield_0>Jan</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>Stefan</p47_subfield_1>
       <p50>30-10-1985</p50>
       <p48>Kowalski</p48>
       <p49_K>M</p49_K>
       <p54_subfield_0>Poznań</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>Strzelecka</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>1</p54_subfield_2>
       <p54_subfield_3>1</p54_subfield_3>
       <p55_subfield_0>61-155</p55_subfield_0>
       <p55_subfield_1>Poznań</p55_subfield_1>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p52>Stefan</p52>
       <p49_M>M</p49_M>
       <p51>Poznań</p51>
       <p53>Danuta</p53>
       <p56>23050608219</p56>
       <p57_subfield_0>Jan</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>Stefan</p57_subfield_1>
       <p61>30-10-1985</p61>
       <p58>Kowalski</p58>
       <p60_K>M</p60_K>
       <p63>Stefan</p63>
       <p65_subfield_0>Poznań</p65_subfield_0>
       <p65_subfield_1>Strzelecka</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>1</p65_subfield_2>
       <p65_subfield_3>1</p65_subfield_3>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p64>Danuta</p64>
       <p60_M>M</p60_M>
       <p62>Poznań</p62>
       <p66_subfield_0>61-155</p66_subfield_0>
       <p66_subfield_1>Poznań</p66_subfield_1>
       <p67>23050608219</p67>
       <p68_subfield_0>Jan</p68_subfield_0>
       <p68_subfield_1>Stefan</p68_subfield_1>
       <p72>30-10-1985</p72>
       <p74>Stefan</p74>
       <p69>Kowalski</p69>
       <p71_K>M</p71_K>
       <p76_subfield_0>Poznań</p76_subfield_0>
       <p76_subfield_1>Strzelecka</p76_subfield_1>
       <p76_subfield_2>1</p76_subfield_2>
       <p76_subfield_3>1</p76_subfield_3>
       <p75>Danuta</p75>
       <p77_subfield_0>61-155</p77_subfield_0>
       <p77_subfield_1>Poznań</p77_subfield_1>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71_M>M</p71_M>
       <p73>Poznań</p73>
       <p78>23050608219</p78>
       <p79_>1</p79_>
       <p80_>1</p80_>
       <p81>Kowalski</p81>
       <p82>Kowalski</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>Jan</p84>
       <p85>Stefan</p85>
       <p86>Stefan</p86>
       <p87>Danuta</p87>
       <p88>30-10-1985</p88>
       <p91_K>M</p91_K>
       <p91_M>M</p91_M>
       <p89>Poznań</p89>
       <p90>PL</p90>
       <p93_>1</p93_>
       <p92>23050608219</p92>
       <p93_subfield_1>ACN285956</p93_subfield_1>
       <p93_subfield_0>DI3148049</p93_subfield_0>
       <p94>PL</p94>
       <p95>61-155</p95>
       <p96>Poznań</p96>
       <p97>Poznań</p97>
       <p98>Poznań</p98>
       <p99>Półwiejska</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>1</p101>
       <p102>PL</p102>
       <p103>61-155</p103>
       <p104>Poznań</p104>
       <p105>Poznań</p105>
       <p106>Poznań</p106>
       <p107>Strzelecka</p107>
       <p108>1</p108>
       <p109>1</p109>
       <p110_>1</p110_>
       <p111_>1</p111_>
       <p113_subfield_0>Jan</p113_subfield_0>
       <p113_subfield_1>Kowalski</p113_subfield_1>
       <p114>test pola tekstowego</p114>
       <p112_>1</p112_>
       <p115_subfield_0>Poznań</p115_subfield_0>
       <p115_subfield_1>Strzelecka</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>1</p115_subfield_2>
       <p115_subfield_3>1</p115_subfield_3>
       <p115_subfield_4>61-155</p115_subfield_4>
       <p115_subfield_5>Poznań</p115_subfield_5>
       <p117_1_subfield_0>Jan</p117_1_subfield_0>
       <p117_1_subfield_1>Kowalski</p117_1_subfield_1>
       <p116_>1</p116_>
       <p117>453054504926965134154839080720</p117>
       <p119_subfield_0>500600400</p119_subfield_0>
       <p119_subfield_1>test@test.pl</p119_subfield_1>
       <p120_>1</p120_>
       <p121_>1</p121_>
       <p122_>1</p122_>
       <p123_>1</p123_>
       <p124_>1</p124_>
       <p125_>1</p125_>
       <p126>test pola tekstowego</p126>
       <p127_>1</p127_>
       <p128_subfield_0>Jan</p128_subfield_0>
       <p128_subfield_1>Kowalski</p128_subfield_1>
       <p128_1>test pola tekstowego</p128_1>
       <p129_>1</p129_>
       <p130>test pola tekstowego</p130>
       <p131_>1</p131_>
       <p132>test pola tekstowego</p132>
       <p133_>1</p133_>
       <p134>test pola tekstowego</p134>
       <p135_>1</p135_>
       <p136>test pola tekstowego</p136>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>