Pola formularza

Formularz: ZUS ENSK (archiwalny) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17034351</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[data]</p0>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[plec]</p7>
       <p8>[nazwiskoRodowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[imieOjca]</p10>
       <p11>[imieMatki]</p11>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[UlicaZameldowanie]</p13>
       <p14>[NrDomuZameldowanie]</p14>
       <p15>[NrLokaluZameldowanie]</p15>
       <p16>[KodPocztowyZameldowanie]</p16>
       <p17>[MiejscowoscZameldowanie]</p17>
       <p18>[GminaZameldowanie]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Miejscowosc]</p23>
       <p24>[Gmina]</p24>
       <p25>[kraj]</p25>
       <p26>[UlicaKor]</p26>
       <p27>[NrDomuKor]</p27>
       <p28>[NrLokaluKor]</p28>
       <p29>[KodPocztowyKor]</p29>
       <p30>[MiejscowoscKor]</p30>
       <p31>[GminaKor]</p31>
       <p32>[kraj]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p33_>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]</p34_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p35_>
       <p36>[miejscowość]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p38_>
       <p39_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_1>
       <p39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_2>
       <p39_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_3>
       <p39_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_4>
       <p39_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_5>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p41_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p41_subfield_0>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p44_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44_1>
       <p44_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44_2>
       <p44_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44_3>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_>
       <p46>[pole wielowierszowe]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p47_>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p48_>
       <p49>[Rachunek]</p49>
       <p50_subfield_0>[imię]</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>[nazwisko]</p50_subfield_1>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[swift]</p52>
       <p53>[bank]</p53>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p57_>
       <p58>[Data wypełnienia]</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ENSK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17034351</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-1990</p0>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>M</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>Danuta</p11>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>PL</p25>
       <p26>Półwiejska</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>PL</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p39_1>1</p39_1>
       <p39_2>1</p39_2>
       <p39_3>1</p39_3>
       <p39_4>1</p39_4>
       <p39_5>1</p39_5>
       <p40_>1</p40_>
       <p41_subfield_0>26</p41_subfield_0>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43_>1</p43_>
       <p44_1>1</p44_1>
       <p44_2>1</p44_2>
       <p44_3>1</p44_3>
       <p45_>1</p45_>
       <p46>to jest pole wielowierszowe</p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_>1</p48_>
       <p49>453054504926965134154839080720</p49>
       <p50_subfield_0>Jan</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>Kowalski</p50_subfield_1>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52></p52>
       <p53></p53>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57_>1</p57_>
       <p58>30-10-2014</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>