Pola formularza

Formularz: WoPD Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UEPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17034419</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[miejscowość]</p0_1>
       <p0_2>[data]</p0_2>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <pA_1>[nazwisko]</pA_1>
       <pA_2_1>[Pole tekstowe]</pA_2_1>
       <pA_2_2>[Pole tekstowe]</pA_2_2>
       <pA_3>[nazwiskoRodowe]</pA_3>
       <pA_4_1>[pierwszeImie]</pA_4_1>
       <pA_4_2>[drugieImie]</pA_4_2>
       <pA_5_1>[Pole tekstowe]</pA_5_1>
       <pA_5_2>[Pole tekstowe]</pA_5_2>
       <pA_6>[imieOjca]</pA_6>
       <pA_7>[imieMatki]</pA_7>
       <pA_8>[nazwiskoRodoweMatki]</pA_8>
       <pA_8_2>[dataUrodzenia]</pA_8_2>
       <pA_10>[plec]</pA_10>
       <pA_11>[miejsceUrodzenia]</pA_11>
       <pA_12>[KrajUrodzenia]</pA_12>
       <pA_13>[Pole tekstowe]</pA_13>
       <pA_14>[obywatelstwo]</pA_14>
       <pA_15>[stanCywilny]</pA_15>
       <pA_16>[Pole tekstowe]</pA_16>
       <pA_16_4>[Pole tekstowe]</pA_16_4>
       <pA_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_18_1>
       <pA_18_2>[Pole tekstowe]</pA_18_2>
       <pA_18_3>[Pole tekstowe]</pA_18_3>
       <pA1>[Pole tekstowe]</pA1>
       <p19>[PESEL]</p19>
       <pA2_>[Wartość wyboru w polu pA2. Dostępne wartości: 1 ]</pA2_>
       <pA_20>[Telefon]</pA_20>
       <pB_1>[Pole tekstowe]</pB_1>
       <pB_2>[Pole tekstowe]</pB_2>
       <pB_3>[data]</pB_3>
       <pB_4>[data]</pB_4>
       <pB_5>[Pole tekstowe]</pB_5>
       <pB_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_6>
       <pC_1>[Wojewodztwo]</pC_1>
       <pC_2>[Powiat]</pC_2>
       <pC_3>[Gmina]</pC_3>
       <pC_4>[Miejscowosc]</pC_4>
       <pC_5>[Ulica]</pC_5>
       <pC_6>[NrDomu]</pC_6>
       <pC_7>[NrLokalu]</pC_7>
       <pC_8>[KodPocztowy]</pC_8>
       <pD_Ia>[pole wielowierszowe]</pD_Ia>
       <pD1b_>[Wartość wyboru w polu pD1b. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1b_>
       <pDI_2>[data]</pDI_2>
       <pDI_3>[Pole tekstowe]</pDI_3>
       <pDI_4_1_>[Wartość wyboru w polu pDI_4_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</pDI_4_1_>
       <pDI_4_3>[Pole tekstowe]</pDI_4_3>
       <pDI_4_4>[Pole tekstowe]</pDI_4_4>
       <pDI_4_5>[Pole tekstowe]</pDI_4_5>
       <pDI_4_6>[data]</pDI_4_6>
       <pDI_4_7>[data]</pDI_4_7>
       <pDI_4_8>[Pole tekstowe]</pDI_4_8>
       <pDI_4_9>[Pole tekstowe]</pDI_4_9>
       <pDI_4_10>[Pole tekstowe]</pDI_4_10>
       <pDI_4_11>[data]</pDI_4_11>
       <pDI_4_12>[Pole tekstowe]</pDI_4_12>
       <pDI_4_13>[Pole tekstowe]</pDI_4_13>
       <pDI_4_14>[data]</pDI_4_14>
       <pDI_4_15>[data]</pDI_4_15>
       <pDI_4_16>[Pole tekstowe]</pDI_4_16>
       <pDII>[pole wielowierszowe]</pDII>
       <pDIII>[pole wielowierszowe]</pDIII>
       <pDIV>[pole wielowierszowe]</pDIV>
       <pDV_1>[pole wielowierszowe]</pDV_1>
       <pDV_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pDV_2>
       <pDVI_1_1_subfield_0>[imię]</pDVI_1_1_subfield_0>
       <pDVI_1_1_subfield_1>[nazwisko]</pDVI_1_1_subfield_1>
       <pDVI_1_2>[plec]</pDVI_1_2>
       <pDVI_1_3>[dataUrodzenia]</pDVI_1_3>
       <pDVI_1_4>[Pole tekstowe]</pDVI_1_4>
       <pDVI_1_5>[obywatelstwo]</pDVI_1_5>
       <pDVI_1_6_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pDVI_1_6_subfield_0>
       <pDVI_1_6_subfield_1>[miejscowość]</pDVI_1_6_subfield_1>
       <pDVI_1_6_subfield_2>[ulica]</pDVI_1_6_subfield_2>
       <pDVI_1_6_subfield_3>[nr domu]</pDVI_1_6_subfield_3>
       <pDVI_1_6_subfield_4>[nr lokalu]</pDVI_1_6_subfield_4>
       <pDVI_2_1_subfield_0>[imię]</pDVI_2_1_subfield_0>
       <pDVI_2_1_subfield_1>[nazwisko]</pDVI_2_1_subfield_1>
       <pDVI_2_2>[plec]</pDVI_2_2>
       <pDVI_2_3>[dataUrodzenia]</pDVI_2_3>
       <pDVI_2_4>[Pole tekstowe]</pDVI_2_4>
       <pDVI_2_5>[obywatelstwo]</pDVI_2_5>
       <pDVI_2_6_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pDVI_2_6_subfield_0>
       <pDVI_2_6_subfield_1>[miejscowość]</pDVI_2_6_subfield_1>
       <pDVI_2_6_subfield_2>[ulica]</pDVI_2_6_subfield_2>
       <pDVI_2_6_subfield_3>[nr domu]</pDVI_2_6_subfield_3>
       <pDVI_2_6_subfield_4>[nr lokalu]</pDVI_2_6_subfield_4>
       <pDVI_3_1_subfield_0>[imię]</pDVI_3_1_subfield_0>
       <pDVI_3_1_subfield_1>[nazwisko]</pDVI_3_1_subfield_1>
       <pDVI_3_2>[plec]</pDVI_3_2>
       <pDVI_3_3>[dataUrodzenia]</pDVI_3_3>
       <pDVI_3_4>[Pole tekstowe]</pDVI_3_4>
       <pDVI_3_5>[obywatelstwo]</pDVI_3_5>
       <pDVI_3_6_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pDVI_3_6_subfield_0>
       <pDVI_3_6_subfield_1>[miejscowość]</pDVI_3_6_subfield_1>
       <pDVI_3_6_subfield_2>[ulica]</pDVI_3_6_subfield_2>
       <pDVI_3_6_subfield_3>[nr domu]</pDVI_3_6_subfield_3>
       <pDVI_3_6_subfield_4>[nr lokalu]</pDVI_3_6_subfield_4>
       <pDVI_4_1_subfield_0>[imię]</pDVI_4_1_subfield_0>
       <pDVI_4_1_subfield_1>[nazwisko]</pDVI_4_1_subfield_1>
       <pDVI_4_2>[plec]</pDVI_4_2>
       <pDVI_4_3>[dataUrodzenia]</pDVI_4_3>
       <pDVI_4_4>[Pole tekstowe]</pDVI_4_4>
       <pDVI_4_5>[obywatelstwo]</pDVI_4_5>
       <pDVI_4_6_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pDVI_4_6_subfield_0>
       <pDVI_4_6_subfield_1>[miejscowość]</pDVI_4_6_subfield_1>
       <pDVI_4_6_subfield_2>[ulica]</pDVI_4_6_subfield_2>
       <pDVI_4_6_subfield_3>[nr domu]</pDVI_4_6_subfield_3>
       <pDVI_4_6_subfield_4>[nr lokalu]</pDVI_4_6_subfield_4>
       <pDVI_5_1_subfield_0>[imię]</pDVI_5_1_subfield_0>
       <pDVI_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pDVI_5_1_subfield_1>
       <pDVI_5_2>[plec]</pDVI_5_2>
       <pDVI_5_3>[dataUrodzenia]</pDVI_5_3>
       <pDVI_5_4>[Pole tekstowe]</pDVI_5_4>
       <pDVI_5_5>[obywatelstwo]</pDVI_5_5>
       <pDVI_5_6_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pDVI_5_6_subfield_0>
       <pDVI_5_6_subfield_1>[miejscowość]</pDVI_5_6_subfield_1>
       <pDVI_5_6_subfield_2>[ulica]</pDVI_5_6_subfield_2>
       <pDVI_5_6_subfield_3>[nr domu]</pDVI_5_6_subfield_3>
       <pDVI_5_6_subfield_4>[nr lokalu]</pDVI_5_6_subfield_4>
       <pDVI_6_1_subfield_0>[imię]</pDVI_6_1_subfield_0>
       <pDVI_6_1_subfield_1>[nazwisko]</pDVI_6_1_subfield_1>
       <pDVI_6_2>[plec]</pDVI_6_2>
       <pDVI_6_3>[dataUrodzenia]</pDVI_6_3>
       <pDVI_6_4>[Pole tekstowe]</pDVI_6_4>
       <pDVI_6_5>[obywatelstwo]</pDVI_6_5>
       <pDVI_6_6_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pDVI_6_6_subfield_0>
       <pDVI_6_6_subfield_1>[miejscowość]</pDVI_6_6_subfield_1>
       <pDVI_6_6_subfield_2>[ulica]</pDVI_6_6_subfield_2>
       <pDVI_6_6_subfield_3>[nr domu]</pDVI_6_6_subfield_3>
       <pDVI_6_6_subfield_4>[nr lokalu]</pDVI_6_6_subfield_4>
       <pDVI_7_1_subfield_0>[imię]</pDVI_7_1_subfield_0>
       <pDVI_7_1_subfield_1>[nazwisko]</pDVI_7_1_subfield_1>
       <pDVI_7_2>[plec]</pDVI_7_2>
       <pDVI_7_3>[dataUrodzenia]</pDVI_7_3>
       <pDVI_7_4>[Pole tekstowe]</pDVI_7_4>
       <pDVI_7_5>[obywatelstwo]</pDVI_7_5>
       <pDVI_7_6_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pDVI_7_6_subfield_0>
       <pDVI_7_6_subfield_1>[miejscowość]</pDVI_7_6_subfield_1>
       <pDVI_7_6_subfield_2>[ulica]</pDVI_7_6_subfield_2>
       <pDVI_7_6_subfield_3>[nr domu]</pDVI_7_6_subfield_3>
       <pDVI_7_6_subfield_4>[nr lokalu]</pDVI_7_6_subfield_4>
       <pDVII>[pole wielowierszowe]</pDVII>
       <pDVIII>[pole wielowierszowe]</pDVIII>
       <pDIX_>[Wartość wyboru w polu pDIX. Dostępne wartości: 1 ]</pDIX_>
       <pDIX>[pole wielowierszowe]</pDIX>
       <pDX_>[Wartość wyboru w polu pDX. Dostępne wartości: 1 2 ]</pDX_>
       <pDX>[pole wielowierszowe]</pDX>
       <pE>[data]</pE>
       <pF_1>[pole wielowierszowe]</pF_1>
       <pF_2>[data]</pF_2>
       <pF_3_1>[Pole tekstowe]</pF_3_1>
       <pF_3_2>[Pole tekstowe]</pF_3_2>
       <pF_3_3>[Pole tekstowe]</pF_3_3>
       <pF_3_4>[Pole tekstowe]</pF_3_4>
       <pF_3_5>[Pole tekstowe]</pF_3_5>
       <pF_3_6>[Pole tekstowe]</pF_3_6>
       <pF_3_7>[Pole tekstowe]</pF_3_7>
       <pF_3_8>[Pole tekstowe]</pF_3_8>
       <pG>[data]</pG>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17034419</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-1990</p0_2>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <pA_1>Kowalski</pA_1>
       <pA_2_1>test pola tekstowego</pA_2_1>
       <pA_2_2>test pola tekstowego</pA_2_2>
       <pA_3>Kowalski</pA_3>
       <pA_4_1>Jan</pA_4_1>
       <pA_4_2>Stefan</pA_4_2>
       <pA_5_1>test pola tekstowego</pA_5_1>
       <pA_5_2>test pola tekstowego</pA_5_2>
       <pA_6>Stefan</pA_6>
       <pA_7>Danuta</pA_7>
       <pA_8>Wójcik</pA_8>
       <pA_8_2>30-10-1985</pA_8_2>
       <pA_10>M</pA_10>
       <pA_11>Poznań</pA_11>
       <pA_12>PL</pA_12>
       <pA_13>test pola tekstowego</pA_13>
       <pA_14>polskie</pA_14>
       <pA_15>wolny</pA_15>
       <pA_16>test pola tekstowego</pA_16>
       <pA_16_4>test pola tekstowego</pA_16_4>
       <pA_18_1>10</pA_18_1>
       <pA_18_2>test pola tekstowego</pA_18_2>
       <pA_18_3>test pola tekstowego</pA_18_3>
       <pA1>test pola tekstowego</pA1>
       <p19>23050608219</p19>
       <pA2_>1</pA2_>
       <pA_20>500600400</pA_20>
       <pB_1>test pola tekstowego</pB_1>
       <pB_2>test pola tekstowego</pB_2>
       <pB_3>30-10-1990</pB_3>
       <pB_4>30-10-1990</pB_4>
       <pB_5>test pola tekstowego</pB_5>
       <pB_6>10</pB_6>
       <pC_1>wielkopolskie</pC_1>
       <pC_2>poznański</pC_2>
       <pC_3>Poznań</pC_3>
       <pC_4>Poznań</pC_4>
       <pC_5>Strzelecka</pC_5>
       <pC_6>1</pC_6>
       <pC_7>1</pC_7>
       <pC_8>61-155</pC_8>
       <pD_Ia>to jest pole wielowierszowe</pD_Ia>
       <pD1b_>1</pD1b_>
       <pDI_2>30-10-1990</pDI_2>
       <pDI_3>test pola tekstowego</pDI_3>
       <pDI_4_1_>1</pDI_4_1_>
       <pDI_4_3>test pola tekstowego</pDI_4_3>
       <pDI_4_4>test pola tekstowego</pDI_4_4>
       <pDI_4_5>test pola tekstowego</pDI_4_5>
       <pDI_4_6>30-10-1990</pDI_4_6>
       <pDI_4_7>30-10-1990</pDI_4_7>
       <pDI_4_8>test pola tekstowego</pDI_4_8>
       <pDI_4_9>test pola tekstowego</pDI_4_9>
       <pDI_4_10>test pola tekstowego</pDI_4_10>
       <pDI_4_11>30-10-1990</pDI_4_11>
       <pDI_4_12>test pola tekstowego</pDI_4_12>
       <pDI_4_13>test pola tekstowego</pDI_4_13>
       <pDI_4_14>30-10-1990</pDI_4_14>
       <pDI_4_15>30-10-1990</pDI_4_15>
       <pDI_4_16>test pola tekstowego</pDI_4_16>
       <pDII>to jest pole wielowierszowe</pDII>
       <pDIII>to jest pole wielowierszowe</pDIII>
       <pDIV>to jest pole wielowierszowe</pDIV>
       <pDV_1>to jest pole wielowierszowe</pDV_1>
       <pDV_2>10</pDV_2>
       <pDVI_1_1_subfield_0>Jan</pDVI_1_1_subfield_0>
       <pDVI_1_1_subfield_1>Kowalski</pDVI_1_1_subfield_1>
       <pDVI_1_2>M</pDVI_1_2>
       <pDVI_1_3>30-10-1985</pDVI_1_3>
       <pDVI_1_4>test pola tekstowego</pDVI_1_4>
       <pDVI_1_5>polskie</pDVI_1_5>
       <pDVI_1_6_subfield_0>61-155</pDVI_1_6_subfield_0>
       <pDVI_1_6_subfield_1>Poznań</pDVI_1_6_subfield_1>
       <pDVI_1_6_subfield_2>Strzelecka</pDVI_1_6_subfield_2>
       <pDVI_1_6_subfield_3>1</pDVI_1_6_subfield_3>
       <pDVI_1_6_subfield_4>1</pDVI_1_6_subfield_4>
       <pDVI_2_1_subfield_0>Jan</pDVI_2_1_subfield_0>
       <pDVI_2_1_subfield_1>Kowalski</pDVI_2_1_subfield_1>
       <pDVI_2_2>M</pDVI_2_2>
       <pDVI_2_3>30-10-1985</pDVI_2_3>
       <pDVI_2_4>test pola tekstowego</pDVI_2_4>
       <pDVI_2_5>polskie</pDVI_2_5>
       <pDVI_2_6_subfield_0>61-155</pDVI_2_6_subfield_0>
       <pDVI_2_6_subfield_1>Poznań</pDVI_2_6_subfield_1>
       <pDVI_2_6_subfield_2>Strzelecka</pDVI_2_6_subfield_2>
       <pDVI_2_6_subfield_3>1</pDVI_2_6_subfield_3>
       <pDVI_2_6_subfield_4>1</pDVI_2_6_subfield_4>
       <pDVI_3_1_subfield_0>Jan</pDVI_3_1_subfield_0>
       <pDVI_3_1_subfield_1>Kowalski</pDVI_3_1_subfield_1>
       <pDVI_3_2>M</pDVI_3_2>
       <pDVI_3_3>30-10-1985</pDVI_3_3>
       <pDVI_3_4>test pola tekstowego</pDVI_3_4>
       <pDVI_3_5>polskie</pDVI_3_5>
       <pDVI_3_6_subfield_0>61-155</pDVI_3_6_subfield_0>
       <pDVI_3_6_subfield_1>Poznań</pDVI_3_6_subfield_1>
       <pDVI_3_6_subfield_2>Strzelecka</pDVI_3_6_subfield_2>
       <pDVI_3_6_subfield_3>1</pDVI_3_6_subfield_3>
       <pDVI_3_6_subfield_4>1</pDVI_3_6_subfield_4>
       <pDVI_4_1_subfield_0>Jan</pDVI_4_1_subfield_0>
       <pDVI_4_1_subfield_1>Kowalski</pDVI_4_1_subfield_1>
       <pDVI_4_2>M</pDVI_4_2>
       <pDVI_4_3>30-10-1985</pDVI_4_3>
       <pDVI_4_4>test pola tekstowego</pDVI_4_4>
       <pDVI_4_5>polskie</pDVI_4_5>
       <pDVI_4_6_subfield_0>61-155</pDVI_4_6_subfield_0>
       <pDVI_4_6_subfield_1>Poznań</pDVI_4_6_subfield_1>
       <pDVI_4_6_subfield_2>Strzelecka</pDVI_4_6_subfield_2>
       <pDVI_4_6_subfield_3>1</pDVI_4_6_subfield_3>
       <pDVI_4_6_subfield_4>1</pDVI_4_6_subfield_4>
       <pDVI_5_1_subfield_0>Jan</pDVI_5_1_subfield_0>
       <pDVI_5_1_subfield_1>Kowalski</pDVI_5_1_subfield_1>
       <pDVI_5_2>M</pDVI_5_2>
       <pDVI_5_3>30-10-1985</pDVI_5_3>
       <pDVI_5_4>test pola tekstowego</pDVI_5_4>
       <pDVI_5_5>polskie</pDVI_5_5>
       <pDVI_5_6_subfield_0>61-155</pDVI_5_6_subfield_0>
       <pDVI_5_6_subfield_1>Poznań</pDVI_5_6_subfield_1>
       <pDVI_5_6_subfield_2>Strzelecka</pDVI_5_6_subfield_2>
       <pDVI_5_6_subfield_3>1</pDVI_5_6_subfield_3>
       <pDVI_5_6_subfield_4>1</pDVI_5_6_subfield_4>
       <pDVI_6_1_subfield_0>Jan</pDVI_6_1_subfield_0>
       <pDVI_6_1_subfield_1>Kowalski</pDVI_6_1_subfield_1>
       <pDVI_6_2>M</pDVI_6_2>
       <pDVI_6_3>30-10-1985</pDVI_6_3>
       <pDVI_6_4>test pola tekstowego</pDVI_6_4>
       <pDVI_6_5>polskie</pDVI_6_5>
       <pDVI_6_6_subfield_0>61-155</pDVI_6_6_subfield_0>
       <pDVI_6_6_subfield_1>Poznań</pDVI_6_6_subfield_1>
       <pDVI_6_6_subfield_2>Strzelecka</pDVI_6_6_subfield_2>
       <pDVI_6_6_subfield_3>1</pDVI_6_6_subfield_3>
       <pDVI_6_6_subfield_4>1</pDVI_6_6_subfield_4>
       <pDVI_7_1_subfield_0>Jan</pDVI_7_1_subfield_0>
       <pDVI_7_1_subfield_1>Kowalski</pDVI_7_1_subfield_1>
       <pDVI_7_2>M</pDVI_7_2>
       <pDVI_7_3>30-10-1985</pDVI_7_3>
       <pDVI_7_4>test pola tekstowego</pDVI_7_4>
       <pDVI_7_5>polskie</pDVI_7_5>
       <pDVI_7_6_subfield_0>61-155</pDVI_7_6_subfield_0>
       <pDVI_7_6_subfield_1>Poznań</pDVI_7_6_subfield_1>
       <pDVI_7_6_subfield_2>Strzelecka</pDVI_7_6_subfield_2>
       <pDVI_7_6_subfield_3>1</pDVI_7_6_subfield_3>
       <pDVI_7_6_subfield_4>1</pDVI_7_6_subfield_4>
       <pDVII>to jest pole wielowierszowe</pDVII>
       <pDVIII>to jest pole wielowierszowe</pDVIII>
       <pDIX_>1</pDIX_>
       <pDIX>to jest pole wielowierszowe</pDIX>
       <pDX_>1</pDX_>
       <pDX>to jest pole wielowierszowe</pDX>
       <pE>30-10-1990</pE>
       <pF_1>to jest pole wielowierszowe</pF_1>
       <pF_2>30-10-1990</pF_2>
       <pF_3_1>test pola tekstowego</pF_3_1>
       <pF_3_2>test pola tekstowego</pF_3_2>
       <pF_3_3>test pola tekstowego</pF_3_3>
       <pF_3_4>test pola tekstowego</pF_3_4>
       <pF_3_5>test pola tekstowego</pF_3_5>
       <pF_3_6>test pola tekstowego</pF_3_6>
       <pF_3_7>test pola tekstowego</pF_3_7>
       <pF_3_8>test pola tekstowego</pF_3_8>
       <pG>30-10-1990</pG>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>