Pola formularza

Formularz: WH-OSC (1) Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/21/6517/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17038192</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <VATREF>[Pole tekstowe]</VATREF>
       <p1>2019* / 2020 / </p1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p3_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p3_subfield_0>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 2 1 ]</p16_>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6>
       <p6A>[Pole tekstowe]</p6A>
       <p9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9>
       <p10>[nazwaPelna]</p10>
       <p12a>[NIP]</p12a>
       <p11> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej</p11>
       <p12>[nrIdPodatnikaZagr]</p12>
       <p13>[krajIdPodatnikaZagr]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[pierwszeImie]</p27>
       <p28>[pierwszeImie]</p28>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect81>[Koniec strony]</rect81>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p31>[pole wielowierszowe]</p31>
       <lp2>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp2>
       <p89> / pdf:application/pdf / jpeg:image/jpeg / tiff:image/tiff</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <rect9351>[Pole powtarzalne (z plikami)]</rect9351>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <rect8>[Koniec strony]</rect8>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages3>[Liczba stron]</pages3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WH-OSC (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17038192</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <VATREF>test pola tekstowego</VATREF>
       <p1>2019</p1>
       <p5_>1</p5_>
       <p3_subfield_0>3022</p3_subfield_0>
       <p16_>1</p16_>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>1</p6>
       <p6A>test pola tekstowego</p6A>
       <p9>1</p9>
       <p10>Pełna nazwa testowa</p10>
       <p12a>3469414290</p12a>
       <p11></p11>
       <p12>3469414290</p12>
       <p13>3469414290</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>Jan</p27>
       <p28>Jan</p28>
       <rect1></rect1>
       <rect81></rect81>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p31>to jest pole wielowierszowe</p31>
       <lp2>10</lp2>
       <p89></p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <rect9351></rect9351>
       <rect9></rect9>
       <rect8></rect8>
       <pageno2></pageno2>
       <pages3></pages3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>