Pola formularza

Formularz: OPPWPC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17047562</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_0>[NIP]</p0_0>
       <p0_1>[pole wielowierszowe]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[miejscowość]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[ulica]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr domu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_4>[nr lokalu]</p0_2_subfield_4>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p5_>
       <p5_2_>[Wartość wyboru w polu p5_2. Dostępne wartości: 2 1 2 ]</p5_2_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[miejscowość]</p8>
       <p9>[Data wypełnienia]</p9>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPPWPC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17047562</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_0>8875155741</p0_0>
       <p0_1>to jest pole wielowierszowe</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>61-155</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Poznań</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>Strzelecka</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_4>1</p0_2_subfield_4>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p5_2_>1</p5_2_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>30-10-2014</p9>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>