Pola formularza

Formularz: SFJMIZ BIL (v.1-2) Bilans - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości (jednostka mikro) w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SFPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17050562</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <pA_1_1>[Pole kwoty]</pA_1_1>
       <pA_1_2>[Pole kwoty]</pA_1_2>
       <pA_1_3>[Pole kwoty]</pA_1_3>
       <pA_2_1>[Pole kwoty]</pA_2_1>
       <pA_2_2>[Pole kwoty]</pA_2_2>
       <pA_2_3>[Pole kwoty]</pA_2_3>
       <pA_2a_1>[Pole kwoty]</pA_2a_1>
       <pA_2a_2>[Pole kwoty]</pA_2a_2>
       <pA_2a_3>[Pole kwoty]</pA_2a_3>
       <pA_2b_1>[Pole kwoty]</pA_2b_1>
       <pA_2b_2>[Pole kwoty]</pA_2b_2>
       <pA_2b_3>[Pole kwoty]</pA_2b_3>
       <pA_3_1>[Pole kwoty]</pA_3_1>
       <pA_3_2>[Pole kwoty]</pA_3_2>
       <pA_3_3>[Pole kwoty]</pA_3_3>
       <pA_4_1>[Pole kwoty]</pA_4_1>
       <pA_4_2>[Pole kwoty]</pA_4_2>
       <pA_4_3>[Pole kwoty]</pA_4_3>
       <pB_1_1>[Pole kwoty]</pB_1_1>
       <pB_1_2>[Pole kwoty]</pB_1_2>
       <pB_1_3>[Pole kwoty]</pB_1_3>
       <pB_1a_1>[Pole kwoty]</pB_1a_1>
       <pB_1a_2>[Pole kwoty]</pB_1a_2>
       <pB_1a_3>[Pole kwoty]</pB_1a_3>
       <pB_2_1>[Pole kwoty]</pB_2_1>
       <pB_2_2>[Pole kwoty]</pB_2_2>
       <pB_2_3>[Pole kwoty]</pB_2_3>
       <pB_2a_1>[Pole kwoty]</pB_2a_1>
       <pB_2a_2>[Pole kwoty]</pB_2a_2>
       <pB_2a_3>[Pole kwoty]</pB_2a_3>
       <pB_2b_1>[Pole kwoty]</pB_2b_1>
       <pB_2b_2>[Pole kwoty]</pB_2b_2>
       <pB_2b_3>[Pole kwoty]</pB_2b_3>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJMIZ BIL (v.1-2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17050562</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <refreshForm></refreshForm>
       <rect3640></rect3640>
       <pA_1_1>10</pA_1_1>
       <pA_1_2>10</pA_1_2>
       <pA_1_3>10</pA_1_3>
       <pA_2_1>10</pA_2_1>
       <pA_2_2>10</pA_2_2>
       <pA_2_3>10</pA_2_3>
       <pA_2a_1>10</pA_2a_1>
       <pA_2a_2>10</pA_2a_2>
       <pA_2a_3>10</pA_2a_3>
       <pA_2b_1>10</pA_2b_1>
       <pA_2b_2>10</pA_2b_2>
       <pA_2b_3>10</pA_2b_3>
       <pA_3_1>10</pA_3_1>
       <pA_3_2>10</pA_3_2>
       <pA_3_3>10</pA_3_3>
       <pA_4_1>10</pA_4_1>
       <pA_4_2>10</pA_4_2>
       <pA_4_3>10</pA_4_3>
       <pB_1_1>10</pB_1_1>
       <pB_1_2>10</pB_1_2>
       <pB_1_3>10</pB_1_3>
       <pB_1a_1>10</pB_1a_1>
       <pB_1a_2>10</pB_1a_2>
       <pB_1a_3>10</pB_1a_3>
       <pB_2_1>10</pB_2_1>
       <pB_2_2>10</pB_2_2>
       <pB_2_3>10</pB_2_3>
       <pB_2a_1>10</pB_2a_1>
       <pB_2a_2>10</pB_2a_2>
       <pB_2a_3>10</pB_2a_3>
       <pB_2b_1>10</pB_2b_1>
       <pB_2b_2>10</pB_2b_2>
       <pB_2b_3>10</pB_2b_3>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>