Pola formularza

Formularz: VAT-22 (3) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17056713</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 ]</p1_>
       <p1_4>[kraj]</p1_4>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>[nazwa pełna]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_3>[data urodzenia]</p4_subfield_3>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14_>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p20_>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[rok]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[pierwszeImiePrzedst]</p32>
       <p33>[nazwiskoPrzedst]</p33>
       <p34>[Data wypełnienia]</p34>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p37_subfield_>
       <p37_subfield_4>[nazwa pełna]</p37_subfield_4>
       <p37_subfield_2>[nazwisko]</p37_subfield_2>
       <p37_subfield_1>[imię]</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_3>[data urodzenia]</p37_subfield_3>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[KodKraju]</p39>
       <p40>[KodPocztowy]</p40>
       <p41>[Miejscowosc]</p41>
       <p42>[Ulica]</p42>
       <p43>[NrDomu]</p43>
       <p44>[NrLokalu]</p44>
       <p45>[kraj]</p45>
       <p46>[pierwszeImiePrzedst]</p46>
       <p47>[nazwiskoPrzedst]</p47>
       <p48>[Data wypełnienia]</p48>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-22 (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17056713</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_4>PL</p1_4>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>10</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_3>30-10-1985</p4_subfield_3>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p14_>1</p14_>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p20_>1</p20_>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24></p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>Krzysztof</p32>
       <p33>Kowalczyk</p33>
       <p34>30-10-2014</p34>
       <p36_>1</p36_>
       <p37_subfield_>2</p37_subfield_>
       <p37_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p37_subfield_4>
       <p37_subfield_2>Kowalski</p37_subfield_2>
       <p37_subfield_1>Jan</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_3>30-10-1985</p37_subfield_3>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>PL</p39>
       <p40>61-155</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p42>Strzelecka</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>PL</p45>
       <p46>Krzysztof</p46>
       <p47>Kowalczyk</p47>
       <p48>30-10-2014</p48>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>