Pola formularza

Formularz: SW-1 (4) Rodzina 500+ Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17092976</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[rok]</p0_1>
       <p0_2>[rok]</p0_2>
       <p0_3>[nazwaPelna]</p0_3>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p1_1>[Gmina]</p1_1>
       <p1_2>[KodPocztowy]</p1_2>
       <p1_3>[Miejscowosc]</p1_3>
       <p1_4>[Ulica]</p1_4>
       <p1_5>[NrDomu]</p1_5>
       <p1_6>[NrLokalu]</p1_6>
       <pI_1_1>[pierwszeImie]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[nazwisko]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[PESEL]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[dataUrodzenia]</pI_1_4>
       <pI_1_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5_2>
       <pI_1_6>[obywatelstwo]</pI_1_6>
       <pI_1_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pI_1_7>
       <pI_2_1>[Gmina]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[KodPocztowy]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Miejscowosc]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Ulica]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[NrDomu]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrLokalu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[Telefon]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Mail]</pI_2_8>
       <pII_1_1>[pierwszeImie]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[nazwisko]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[PESEL]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[dataUrodzenia]</pII_1_4>
       <pII_1_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_1_5_1>
       <pII_1_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_1_5_2>
       <pII_1_6>[obywatelstwo]</pII_1_6>
       <pII_1_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pII_1_7>
       <pII_1_8>[plec]</pII_1_8>
       <pII_2_1>[pierwszeImie]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[nazwisko]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[PESEL]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[dataUrodzenia]</pII_2_4>
       <pII_2_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_2_5_1>
       <pII_2_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_2_5_2>
       <pII_2_6>[obywatelstwo]</pII_2_6>
       <pII_2_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pII_2_7>
       <pII_2_8>[plec]</pII_2_8>
       <pII_3_1>[pierwszeImie]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[nazwisko]</pII_3_2>
       <pII_3_3>[PESEL]</pII_3_3>
       <pII_3_4>[dataUrodzenia]</pII_3_4>
       <pII_3_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_3_5_1>
       <pII_3_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3_5_2>
       <pII_3_6>[obywatelstwo]</pII_3_6>
       <pII_3_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pII_3_7>
       <pII_3_8>[plec]</pII_3_8>
       <pII_4_1>[pierwszeImie]</pII_4_1>
       <pII_4_2>[nazwisko]</pII_4_2>
       <pII_4_3>[PESEL]</pII_4_3>
       <pII_4_4>[dataUrodzenia]</pII_4_4>
       <pII_4_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_4_5_1>
       <pII_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_5_2>
       <pII_4_6>[obywatelstwo]</pII_4_6>
       <pII_4_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pII_4_7>
       <pII_4_8>[plec]</pII_4_8>
       <pI_3_>[Wartość wyboru w polu pI_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_3_>
       <pVIII_0>[pole wielowierszowe]</pVIII_0>
       <pVIII_1>[Rachunek]</pVIII_1>
       <pVIII_3>[Pole tekstowe]</pVIII_3>
       <pVIII_4>[Pole tekstowe]</pVIII_4>
       <pVIII_5>[Pole tekstowe]</pVIII_5>
       <pVIII_6>[Pole tekstowe]</pVIII_6>
       <p11>[miejscowość]</p11>
       <p12>[Data wypełnienia]</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SW-1 (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17092976</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1></p0_1>
       <p0_2></p0_2>
       <p0_3>Pełna nazwa testowa</p0_3>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>61-155</p1_2>
       <p1_3>Poznań</p1_3>
       <p1_4>Strzelecka</p1_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <pI_1_1>Jan</pI_1_1>
       <pI_1_2>Kowalski</pI_1_2>
       <pI_1_3>23050608219</pI_1_3>
       <pI_1_4>30-10-1985</pI_1_4>
       <pI_1_5_1>1</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>NR-4321</pI_1_5_2>
       <pI_1_6>polskie</pI_1_6>
       <pI_1_7>panna</pI_1_7>
       <pI_2_1>Poznań</pI_2_1>
       <pI_2_2>61-155</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Strzelecka</pI_2_4>
       <pI_2_5>1</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>500600400</pI_2_7>
       <pI_2_8>test@test.pl</pI_2_8>
       <pII_1_1>Jan</pII_1_1>
       <pII_1_2>Kowalski</pII_1_2>
       <pII_1_3>23050608219</pII_1_3>
       <pII_1_4>30-10-1985</pII_1_4>
       <pII_1_5_1>1</pII_1_5_1>
       <pII_1_5_2>NR-4321</pII_1_5_2>
       <pII_1_6>polskie</pII_1_6>
       <pII_1_7>panna</pII_1_7>
       <pII_1_8>M</pII_1_8>
       <pII_2_1>Jan</pII_2_1>
       <pII_2_2>Kowalski</pII_2_2>
       <pII_2_3>23050608219</pII_2_3>
       <pII_2_4>30-10-1985</pII_2_4>
       <pII_2_5_1>1</pII_2_5_1>
       <pII_2_5_2>NR-4321</pII_2_5_2>
       <pII_2_6>polskie</pII_2_6>
       <pII_2_7>panna</pII_2_7>
       <pII_2_8>M</pII_2_8>
       <pII_3_1>Jan</pII_3_1>
       <pII_3_2>Kowalski</pII_3_2>
       <pII_3_3>23050608219</pII_3_3>
       <pII_3_4>30-10-1985</pII_3_4>
       <pII_3_5_1>1</pII_3_5_1>
       <pII_3_5_2>NR-4321</pII_3_5_2>
       <pII_3_6>polskie</pII_3_6>
       <pII_3_7>panna</pII_3_7>
       <pII_3_8>M</pII_3_8>
       <pII_4_1>Jan</pII_4_1>
       <pII_4_2>Kowalski</pII_4_2>
       <pII_4_3>23050608219</pII_4_3>
       <pII_4_4>30-10-1985</pII_4_4>
       <pII_4_5_1>1</pII_4_5_1>
       <pII_5_2>NR-4321</pII_5_2>
       <pII_4_6>polskie</pII_4_6>
       <pII_4_7>panna</pII_4_7>
       <pII_4_8>M</pII_4_8>
       <pI_3_>1</pI_3_>
       <pVIII_0>to jest pole wielowierszowe</pVIII_0>
       <pVIII_1>453054504926965134154839080720</pVIII_1>
       <pVIII_3>test pola tekstowego</pVIII_3>
       <pVIII_4>test pola tekstowego</pVIII_4>
       <pVIII_5>test pola tekstowego</pVIII_5>
       <pVIII_6>test pola tekstowego</pVIII_6>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>30-10-2014</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>