Pola formularza

Formularz: SW-1Z (3) Rodzina 500+ Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17092986</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[pierwszeImie]</pI_1>
       <pI_2>[nazwisko]</pI_2>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_4>
       <pI_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_5>
       <pI_6>[pierwszeImie]</pI_6>
       <pI_7>[nazwisko]</pI_7>
       <pI_8>[PESEL]</pI_8>
       <pI_9>[dataUrodzenia]</pI_9>
       <pI_10_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_10_1>
       <pI_10_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_10_2>
       <pI_11>[obywatelstwo]</pI_11>
       <pI_12>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pI_12>
       <pI_13>[plec]</pI_13>
       <pI_14>[pierwszeImie]</pI_14>
       <pI_15>[nazwisko]</pI_15>
       <pI_16>[PESEL]</pI_16>
       <pI_17>[dataUrodzenia]</pI_17>
       <pI_18_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_18_1>
       <pI_18_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_18_2>
       <pI_19>[obywatelstwo]</pI_19>
       <pI_20>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pI_20>
       <pI_21>[plec]</pI_21>
       <pII_22>[pierwszeImie]</pII_22>
       <pII_23>[nazwisko]</pII_23>
       <pII_24>[PESEL]</pII_24>
       <pII_25>[dataUrodzenia]</pII_25>
       <pII_26_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_26_1>
       <pII_26_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_26_2>
       <pII_27>[obywatelstwo]</pII_27>
       <pII_28>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pII_28>
       <pII_29>[plec]</pII_29>
       <pII_30>[pierwszeImie]</pII_30>
       <pII_31>[nazwisko]</pII_31>
       <pII_32>[PESEL]</pII_32>
       <pII_33>[dataUrodzenia]</pII_33>
       <pII_34_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_34_1>
       <pII_34_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_34_2>
       <pII_35>[obywatelstwo]</pII_35>
       <pII_36>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pII_36>
       <pII_37>[plec]</pII_37>
       <pII_38>[miejscowość]</pII_38>
       <pII_39>[Data wypełnienia]</pII_39>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SW-1Z (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17092986</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>Jan</pI_1>
       <pI_2>Kowalski</pI_2>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_4>1</pI_4>
       <pI_5>NR-4321</pI_5>
       <pI_6>Jan</pI_6>
       <pI_7>Kowalski</pI_7>
       <pI_8>23050608219</pI_8>
       <pI_9>30-10-1985</pI_9>
       <pI_10_1>1</pI_10_1>
       <pI_10_2>NR-4321</pI_10_2>
       <pI_11>polskie</pI_11>
       <pI_12>panna</pI_12>
       <pI_13>M</pI_13>
       <pI_14>Jan</pI_14>
       <pI_15>Kowalski</pI_15>
       <pI_16>23050608219</pI_16>
       <pI_17>30-10-1985</pI_17>
       <pI_18_1>1</pI_18_1>
       <pI_18_2>NR-4321</pI_18_2>
       <pI_19>polskie</pI_19>
       <pI_20>panna</pI_20>
       <pI_21>M</pI_21>
       <pII_22>Jan</pII_22>
       <pII_23>Kowalski</pII_23>
       <pII_24>23050608219</pII_24>
       <pII_25>30-10-1985</pII_25>
       <pII_26_1>1</pII_26_1>
       <pII_26_2>NR-4321</pII_26_2>
       <pII_27>polskie</pII_27>
       <pII_28>panna</pII_28>
       <pII_29>M</pII_29>
       <pII_30>Jan</pII_30>
       <pII_31>Kowalski</pII_31>
       <pII_32>23050608219</pII_32>
       <pII_33>30-10-1985</pII_33>
       <pII_34_1>1</pII_34_1>
       <pII_34_2>NR-4321</pII_34_2>
       <pII_35>polskie</pII_35>
       <pII_36>panna</pII_36>
       <pII_37>M</pII_37>
       <pII_38>Poznań</pII_38>
       <pII_39>30-10-2014</pII_39>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>