Pola formularza

Formularz: IR-1 (1) Informacja o gruntachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17093546</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <rodzajUrzedu>1:Urząd gminy / 2:Wpiszę samodzielnie&#10;</rodzajUrzedu>
       <p3_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p3_subfield_0>
       <p3a>[Pole tekstowe]</p3a>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[imieOjca]</p11>
       <p12>[imieMatki]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[KrajKor]</p22>
       <p23>[WojewodztwoKor]</p23>
       <p24>[PowiatKor]</p24>
       <p25>[PowiatKor]</p25>
       <p26>[UlicaKor]</p26>
       <p27>[NrDomuKor]</p27>
       <p28>[NrLokaluKor]</p28>
       <p29>[MiejscowoscKor]</p29>
       <p30>[KodPocztowyKor]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45>
       <p2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 ]</p53_>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p54_3>[Pole tekstowe]</p54_3>
       <p55_3>[Pole tekstowe]</p55_3>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <pI_>[Wartość wyboru w polu pI. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</pI_>
       <p57>[pierwszeImie]</p57>
       <p58>[nazwisko]</p58>
       <p59>[data]</p59>
       <pII_>[Wartość wyboru w polu pII. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</pII_>
       <p61>[pierwszeImie]</p61>
       <p62>[nazwisko]</p62>
       <p63>[data]</p63>
       <pIII_>[Wartość wyboru w polu pIII. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_>
       <p65>[pierwszeImie]</p65>
       <p66>[nazwisko]</p66>
       <p67>[data]</p67>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IR-1 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17093546</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <rodzajUrzedu>1</rodzajUrzedu>
       <p3_subfield_0>5670</p3_subfield_0>
       <p3a>test pola tekstowego</p3a>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>773461194</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>Stefan</p11>
       <p12>Danuta</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>poznański</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>Półwiejska</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p2>10</p2>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53_>1</p53_>
       <p54_>1</p54_>
       <p55_>1</p55_>
       <p54_3>test pola tekstowego</p54_3>
       <p55_3>test pola tekstowego</p55_3>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <pI_>1</pI_>
       <p57>Jan</p57>
       <p58>Kowalski</p58>
       <p59>30-10-1990</p59>
       <pII_>1</pII_>
       <p61>Jan</p61>
       <p62>Kowalski</p62>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <pIII_>1</pIII_>
       <p65>Jan</p65>
       <p66>Kowalski</p66>
       <p67>30-10-1990</p67>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>