Pola formularza

Formularz: ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowaniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17100074</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[nazwa skrócona]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <pB_1a>[Pole tekstowe]</pB_1a>
       <pB_1b>[Pole tekstowe]</pB_1b>
       <pB_1c>[Pole tekstowe]</pB_1c>
       <pB_1d>[Pole tekstowe]</pB_1d>
       <pB_1e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_1e>
       <pB_1f>[Pole tekstowe]</pB_1f>
       <pB_1g>[Pole tekstowe]</pB_1g>
       <pB_1h>[Pole tekstowe]</pB_1h>
       <pB_2a>[Pole tekstowe]</pB_2a>
       <pB_2b>[Pole tekstowe]</pB_2b>
       <pB_2c>[Pole tekstowe]</pB_2c>
       <pB_2d>[Pole tekstowe]</pB_2d>
       <pB_2e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_2e>
       <pB_2f>[Pole tekstowe]</pB_2f>
       <pB_2g>[Pole tekstowe]</pB_2g>
       <pB_2h>[Pole tekstowe]</pB_2h>
       <pB_3a>[Pole tekstowe]</pB_3a>
       <pB_3b>[Pole tekstowe]</pB_3b>
       <pB_3c>[Pole tekstowe]</pB_3c>
       <pB_3d>[Pole tekstowe]</pB_3d>
       <pB_3e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_3e>
       <pB_3f>[Pole tekstowe]</pB_3f>
       <pB_3g>[Pole tekstowe]</pB_3g>
       <pB_3h>[Pole tekstowe]</pB_3h>
       <pB_4a>[Pole tekstowe]</pB_4a>
       <pB_4b>[Pole tekstowe]</pB_4b>
       <pB_4c>[Pole tekstowe]</pB_4c>
       <pB_4d>[Pole tekstowe]</pB_4d>
       <pB_4e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_4e>
       <pB_4f>[Pole tekstowe]</pB_4f>
       <pB_4g>[Pole tekstowe]</pB_4g>
       <pB_4h>[Pole tekstowe]</pB_4h>
       <pB_5a>[Pole tekstowe]</pB_5a>
       <pB_5b>[Pole tekstowe]</pB_5b>
       <pB_5c>[Pole tekstowe]</pB_5c>
       <pB_5d>[Pole tekstowe]</pB_5d>
       <pB_5e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_5e>
       <pB_5f>[Pole tekstowe]</pB_5f>
       <pB_5g>[Pole tekstowe]</pB_5g>
       <pB_5h>[Pole tekstowe]</pB_5h>
       <pB_6a>[Pole tekstowe]</pB_6a>
       <pB_6b>[Pole tekstowe]</pB_6b>
       <pB_6c>[Pole tekstowe]</pB_6c>
       <pB_6d>[Pole tekstowe]</pB_6d>
       <pB_6e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_6e>
       <pB_6f>[Pole tekstowe]</pB_6f>
       <pB_6g>[Pole tekstowe]</pB_6g>
       <pB_6h>[Pole tekstowe]</pB_6h>
       <pB_7a>[Pole tekstowe]</pB_7a>
       <pB_7b>[Pole tekstowe]</pB_7b>
       <pB_7c>[Pole tekstowe]</pB_7c>
       <pB_7d>[Pole tekstowe]</pB_7d>
       <pB_7e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_7e>
       <pB_7f>[Pole tekstowe]</pB_7f>
       <pB_7g>[Pole tekstowe]</pB_7g>
       <pB_7h>[Pole tekstowe]</pB_7h>
       <pB_8a>[Pole tekstowe]</pB_8a>
       <pB_8b>[Pole tekstowe]</pB_8b>
       <pB_8c>[Pole tekstowe]</pB_8c>
       <pB_8d>[Pole tekstowe]</pB_8d>
       <pB_8e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_8e>
       <pB_8f>[Pole tekstowe]</pB_8f>
       <pB_8g>[Pole tekstowe]</pB_8g>
       <pB_8h>[Pole tekstowe]</pB_8h>
       <pB_9a>[Pole tekstowe]</pB_9a>
       <pB_9b>[Pole tekstowe]</pB_9b>
       <pB_9c>[Pole tekstowe]</pB_9c>
       <pB_9d>[Pole tekstowe]</pB_9d>
       <pB_9e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_9e>
       <pB_9f>[Pole tekstowe]</pB_9f>
       <pB_9g>[Pole tekstowe]</pB_9g>
       <pB_9h>[Pole tekstowe]</pB_9h>
       <pB_10a>[Pole tekstowe]</pB_10a>
       <pB_10b>[Pole tekstowe]</pB_10b>
       <pB_10c>[Pole tekstowe]</pB_10c>
       <pB_10d>[Pole tekstowe]</pB_10d>
       <pB_10e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_10e>
       <pB_10f>[Pole tekstowe]</pB_10f>
       <pB_10g>[Pole tekstowe]</pB_10g>
       <pB_10h>[Pole tekstowe]</pB_10h>
       <pB_11a>[Pole tekstowe]</pB_11a>
       <pB_11b>[Pole tekstowe]</pB_11b>
       <pB_11c>[Pole tekstowe]</pB_11c>
       <pB_11d>[Pole tekstowe]</pB_11d>
       <pB_11e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_11e>
       <pB_11f>[Pole tekstowe]</pB_11f>
       <pB_11g>[Pole tekstowe]</pB_11g>
       <pB_11h>[Pole tekstowe]</pB_11h>
       <pB_12a>[Pole tekstowe]</pB_12a>
       <pB_12b>[Pole tekstowe]</pB_12b>
       <pB_12c>[Pole tekstowe]</pB_12c>
       <pB_12d>[Pole tekstowe]</pB_12d>
       <pB_12e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_12e>
       <pB_12f>[Pole tekstowe]</pB_12f>
       <pB_12g>[Pole tekstowe]</pB_12g>
       <pB_12h>[Pole tekstowe]</pB_12h>
       <pB_13a>[Pole tekstowe]</pB_13a>
       <pB_13b>[Pole tekstowe]</pB_13b>
       <pB_13c>[Pole tekstowe]</pB_13c>
       <pB_13d>[Pole tekstowe]</pB_13d>
       <pB_13e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_13e>
       <pB_13f>[Pole tekstowe]</pB_13f>
       <pB_13g>[Pole tekstowe]</pB_13g>
       <pB_13h>[Pole tekstowe]</pB_13h>
       <pB_14a>[Pole tekstowe]</pB_14a>
       <pB_14b>[Pole tekstowe]</pB_14b>
       <pB_14c>[Pole tekstowe]</pB_14c>
       <pB_14d>[Pole tekstowe]</pB_14d>
       <pB_14e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_14e>
       <pB_14f>[Pole tekstowe]</pB_14f>
       <pB_14g>[Pole tekstowe]</pB_14g>
       <pB_14h>[Pole tekstowe]</pB_14h>
       <pB_15a>[Pole tekstowe]</pB_15a>
       <pB_15b>[Pole tekstowe]</pB_15b>
       <pB_15c>[Pole tekstowe]</pB_15c>
       <pB_15d>[Pole tekstowe]</pB_15d>
       <pB_15e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_15e>
       <pB_15f>[Pole tekstowe]</pB_15f>
       <pB_15g>[Pole tekstowe]</pB_15g>
       <pB_15h>[Pole tekstowe]</pB_15h>
       <pB_16a>[Pole tekstowe]</pB_16a>
       <pB_16b>[Pole tekstowe]</pB_16b>
       <pB_16c>[Pole tekstowe]</pB_16c>
       <pB_16d>[Pole tekstowe]</pB_16d>
       <pB_16e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_16e>
       <pB_16f>[Pole tekstowe]</pB_16f>
       <pB_16g>[Pole tekstowe]</pB_16g>
       <pB_16h>[Pole tekstowe]</pB_16h>
       <pB_17a>[Pole tekstowe]</pB_17a>
       <pB_17b>[Pole tekstowe]</pB_17b>
       <pB_17c>[Pole tekstowe]</pB_17c>
       <pB_17d>[Pole tekstowe]</pB_17d>
       <pB_17e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_17e>
       <pB_17f>[Pole tekstowe]</pB_17f>
       <pB_17g>[Pole tekstowe]</pB_17g>
       <pB_17h>[Pole tekstowe]</pB_17h>
       <pB_18a>[Pole tekstowe]</pB_18a>
       <pB_18b>[Pole tekstowe]</pB_18b>
       <pB_18c>[Pole tekstowe]</pB_18c>
       <pB_18d>[Pole tekstowe]</pB_18d>
       <pB_18e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_18e>
       <pB_18f>[Pole tekstowe]</pB_18f>
       <pB_18g>[Pole tekstowe]</pB_18g>
       <pB_18h>[Pole tekstowe]</pB_18h>
       <pB_19a>[Pole tekstowe]</pB_19a>
       <pB_19b>[Pole tekstowe]</pB_19b>
       <pB_19c>[Pole tekstowe]</pB_19c>
       <pB_19d>[Pole tekstowe]</pB_19d>
       <pB_19e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_19e>
       <pB_19f>[Pole tekstowe]</pB_19f>
       <pB_19g>[Pole tekstowe]</pB_19g>
       <pB_19h>[Pole tekstowe]</pB_19h>
       <pB_20a>[Pole tekstowe]</pB_20a>
       <pB_20b>[Pole tekstowe]</pB_20b>
       <pB_20c>[Pole tekstowe]</pB_20c>
       <pB_20d>[Pole tekstowe]</pB_20d>
       <pB_20e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_20e>
       <pB_20f>[Pole tekstowe]</pB_20f>
       <pB_20g>[Pole tekstowe]</pB_20g>
       <pB_20h>[Pole tekstowe]</pB_20h>
       <pB_21a>[Pole tekstowe]</pB_21a>
       <pB_21b>[Pole tekstowe]</pB_21b>
       <pB_21c>[Pole tekstowe]</pB_21c>
       <pB_21d>[Pole tekstowe]</pB_21d>
       <pB_21e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_21e>
       <pB_21f>[Pole tekstowe]</pB_21f>
       <pB_21g>[Pole tekstowe]</pB_21g>
       <pB_21h>[Pole tekstowe]</pB_21h>
       <pB_22a>[Pole tekstowe]</pB_22a>
       <pB_22b>[Pole tekstowe]</pB_22b>
       <pB_22c>[Pole tekstowe]</pB_22c>
       <pB_22d>[Pole tekstowe]</pB_22d>
       <pB_202>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_202>
       <pB_22f>[Pole tekstowe]</pB_22f>
       <pB_22g>[Pole tekstowe]</pB_22g>
       <pB_22h>[Pole tekstowe]</pB_22h>
       <pB_23a>[Pole tekstowe]</pB_23a>
       <pB_23b>[Pole tekstowe]</pB_23b>
       <pB_23c>[Pole tekstowe]</pB_23c>
       <pB_23d>[Pole tekstowe]</pB_23d>
       <pB_23e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_23e>
       <pB_23f>[Pole tekstowe]</pB_23f>
       <pB_23g>[Pole tekstowe]</pB_23g>
       <pB_23h>[Pole tekstowe]</pB_23h>
       <pB_24a>[Pole tekstowe]</pB_24a>
       <pB_24b>[Pole tekstowe]</pB_24b>
       <pB_24c>[Pole tekstowe]</pB_24c>
       <pB_24d>[Pole tekstowe]</pB_24d>
       <pB_24e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_24e>
       <pB_24f>[Pole tekstowe]</pB_24f>
       <pB_24g>[Pole tekstowe]</pB_24g>
       <pB_24h>[Pole tekstowe]</pB_24h>
       <pB_25a>[Pole tekstowe]</pB_25a>
       <pB_25b>[Pole tekstowe]</pB_25b>
       <pB_25c>[Pole tekstowe]</pB_25c>
       <pB_25d>[Pole tekstowe]</pB_25d>
       <pB_25e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_25e>
       <pB_25f>[Pole tekstowe]</pB_25f>
       <pB_25g>[Pole tekstowe]</pB_25g>
       <pB_25h>[Pole tekstowe]</pB_25h>
       <pB_26a>[Pole tekstowe]</pB_26a>
       <pB_26b>[Pole tekstowe]</pB_26b>
       <pB_26c>[Pole tekstowe]</pB_26c>
       <pB_26d>[Pole tekstowe]</pB_26d>
       <pB_26e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_26e>
       <pB_26f>[Pole tekstowe]</pB_26f>
       <pB_26g>[Pole tekstowe]</pB_26g>
       <pB_26h>[Pole tekstowe]</pB_26h>
       <pB_27a>[Pole tekstowe]</pB_27a>
       <pB_27b>[Pole tekstowe]</pB_27b>
       <pB_27c>[Pole tekstowe]</pB_27c>
       <pB_27d>[Pole tekstowe]</pB_27d>
       <pB_27e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_27e>
       <pB_27f>[Pole tekstowe]</pB_27f>
       <pB_27g>[Pole tekstowe]</pB_27g>
       <pB_27h>[Pole tekstowe]</pB_27h>
       <pB_28a>[Pole tekstowe]</pB_28a>
       <pB_28b>[Pole tekstowe]</pB_28b>
       <pB_28c>[Pole tekstowe]</pB_28c>
       <pB_28d>[Pole tekstowe]</pB_28d>
       <pB_28e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_28e>
       <pB_28f>[Pole tekstowe]</pB_28f>
       <pB_28g>[Pole tekstowe]</pB_28g>
       <pB_28h>[Pole tekstowe]</pB_28h>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZDR-2 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17100074</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p3>10</p3>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>nazwa testowa</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <pB_1a>test pola tekstowego</pB_1a>
       <pB_1b>test pola tekstowego</pB_1b>
       <pB_1c>test pola tekstowego</pB_1c>
       <pB_1d>test pola tekstowego</pB_1d>
       <pB_1e>10</pB_1e>
       <pB_1f>test pola tekstowego</pB_1f>
       <pB_1g>test pola tekstowego</pB_1g>
       <pB_1h>test pola tekstowego</pB_1h>
       <pB_2a>test pola tekstowego</pB_2a>
       <pB_2b>test pola tekstowego</pB_2b>
       <pB_2c>test pola tekstowego</pB_2c>
       <pB_2d>test pola tekstowego</pB_2d>
       <pB_2e>10</pB_2e>
       <pB_2f>test pola tekstowego</pB_2f>
       <pB_2g>test pola tekstowego</pB_2g>
       <pB_2h>test pola tekstowego</pB_2h>
       <pB_3a>test pola tekstowego</pB_3a>
       <pB_3b>test pola tekstowego</pB_3b>
       <pB_3c>test pola tekstowego</pB_3c>
       <pB_3d>test pola tekstowego</pB_3d>
       <pB_3e>10</pB_3e>
       <pB_3f>test pola tekstowego</pB_3f>
       <pB_3g>test pola tekstowego</pB_3g>
       <pB_3h>test pola tekstowego</pB_3h>
       <pB_4a>test pola tekstowego</pB_4a>
       <pB_4b>test pola tekstowego</pB_4b>
       <pB_4c>test pola tekstowego</pB_4c>
       <pB_4d>test pola tekstowego</pB_4d>
       <pB_4e>10</pB_4e>
       <pB_4f>test pola tekstowego</pB_4f>
       <pB_4g>test pola tekstowego</pB_4g>
       <pB_4h>test pola tekstowego</pB_4h>
       <pB_5a>test pola tekstowego</pB_5a>
       <pB_5b>test pola tekstowego</pB_5b>
       <pB_5c>test pola tekstowego</pB_5c>
       <pB_5d>test pola tekstowego</pB_5d>
       <pB_5e>10</pB_5e>
       <pB_5f>test pola tekstowego</pB_5f>
       <pB_5g>test pola tekstowego</pB_5g>
       <pB_5h>test pola tekstowego</pB_5h>
       <pB_6a>test pola tekstowego</pB_6a>
       <pB_6b>test pola tekstowego</pB_6b>
       <pB_6c>test pola tekstowego</pB_6c>
       <pB_6d>test pola tekstowego</pB_6d>
       <pB_6e>10</pB_6e>
       <pB_6f>test pola tekstowego</pB_6f>
       <pB_6g>test pola tekstowego</pB_6g>
       <pB_6h>test pola tekstowego</pB_6h>
       <pB_7a>test pola tekstowego</pB_7a>
       <pB_7b>test pola tekstowego</pB_7b>
       <pB_7c>test pola tekstowego</pB_7c>
       <pB_7d>test pola tekstowego</pB_7d>
       <pB_7e>10</pB_7e>
       <pB_7f>test pola tekstowego</pB_7f>
       <pB_7g>test pola tekstowego</pB_7g>
       <pB_7h>test pola tekstowego</pB_7h>
       <pB_8a>test pola tekstowego</pB_8a>
       <pB_8b>test pola tekstowego</pB_8b>
       <pB_8c>test pola tekstowego</pB_8c>
       <pB_8d>test pola tekstowego</pB_8d>
       <pB_8e>10</pB_8e>
       <pB_8f>test pola tekstowego</pB_8f>
       <pB_8g>test pola tekstowego</pB_8g>
       <pB_8h>test pola tekstowego</pB_8h>
       <pB_9a>test pola tekstowego</pB_9a>
       <pB_9b>test pola tekstowego</pB_9b>
       <pB_9c>test pola tekstowego</pB_9c>
       <pB_9d>test pola tekstowego</pB_9d>
       <pB_9e>10</pB_9e>
       <pB_9f>test pola tekstowego</pB_9f>
       <pB_9g>test pola tekstowego</pB_9g>
       <pB_9h>test pola tekstowego</pB_9h>
       <pB_10a>test pola tekstowego</pB_10a>
       <pB_10b>test pola tekstowego</pB_10b>
       <pB_10c>test pola tekstowego</pB_10c>
       <pB_10d>test pola tekstowego</pB_10d>
       <pB_10e>10</pB_10e>
       <pB_10f>test pola tekstowego</pB_10f>
       <pB_10g>test pola tekstowego</pB_10g>
       <pB_10h>test pola tekstowego</pB_10h>
       <pB_11a>test pola tekstowego</pB_11a>
       <pB_11b>test pola tekstowego</pB_11b>
       <pB_11c>test pola tekstowego</pB_11c>
       <pB_11d>test pola tekstowego</pB_11d>
       <pB_11e>10</pB_11e>
       <pB_11f>test pola tekstowego</pB_11f>
       <pB_11g>test pola tekstowego</pB_11g>
       <pB_11h>test pola tekstowego</pB_11h>
       <pB_12a>test pola tekstowego</pB_12a>
       <pB_12b>test pola tekstowego</pB_12b>
       <pB_12c>test pola tekstowego</pB_12c>
       <pB_12d>test pola tekstowego</pB_12d>
       <pB_12e>10</pB_12e>
       <pB_12f>test pola tekstowego</pB_12f>
       <pB_12g>test pola tekstowego</pB_12g>
       <pB_12h>test pola tekstowego</pB_12h>
       <pB_13a>test pola tekstowego</pB_13a>
       <pB_13b>test pola tekstowego</pB_13b>
       <pB_13c>test pola tekstowego</pB_13c>
       <pB_13d>test pola tekstowego</pB_13d>
       <pB_13e>10</pB_13e>
       <pB_13f>test pola tekstowego</pB_13f>
       <pB_13g>test pola tekstowego</pB_13g>
       <pB_13h>test pola tekstowego</pB_13h>
       <pB_14a>test pola tekstowego</pB_14a>
       <pB_14b>test pola tekstowego</pB_14b>
       <pB_14c>test pola tekstowego</pB_14c>
       <pB_14d>test pola tekstowego</pB_14d>
       <pB_14e>10</pB_14e>
       <pB_14f>test pola tekstowego</pB_14f>
       <pB_14g>test pola tekstowego</pB_14g>
       <pB_14h>test pola tekstowego</pB_14h>
       <pB_15a>test pola tekstowego</pB_15a>
       <pB_15b>test pola tekstowego</pB_15b>
       <pB_15c>test pola tekstowego</pB_15c>
       <pB_15d>test pola tekstowego</pB_15d>
       <pB_15e>10</pB_15e>
       <pB_15f>test pola tekstowego</pB_15f>
       <pB_15g>test pola tekstowego</pB_15g>
       <pB_15h>test pola tekstowego</pB_15h>
       <pB_16a>test pola tekstowego</pB_16a>
       <pB_16b>test pola tekstowego</pB_16b>
       <pB_16c>test pola tekstowego</pB_16c>
       <pB_16d>test pola tekstowego</pB_16d>
       <pB_16e>10</pB_16e>
       <pB_16f>test pola tekstowego</pB_16f>
       <pB_16g>test pola tekstowego</pB_16g>
       <pB_16h>test pola tekstowego</pB_16h>
       <pB_17a>test pola tekstowego</pB_17a>
       <pB_17b>test pola tekstowego</pB_17b>
       <pB_17c>test pola tekstowego</pB_17c>
       <pB_17d>test pola tekstowego</pB_17d>
       <pB_17e>10</pB_17e>
       <pB_17f>test pola tekstowego</pB_17f>
       <pB_17g>test pola tekstowego</pB_17g>
       <pB_17h>test pola tekstowego</pB_17h>
       <pB_18a>test pola tekstowego</pB_18a>
       <pB_18b>test pola tekstowego</pB_18b>
       <pB_18c>test pola tekstowego</pB_18c>
       <pB_18d>test pola tekstowego</pB_18d>
       <pB_18e>10</pB_18e>
       <pB_18f>test pola tekstowego</pB_18f>
       <pB_18g>test pola tekstowego</pB_18g>
       <pB_18h>test pola tekstowego</pB_18h>
       <pB_19a>test pola tekstowego</pB_19a>
       <pB_19b>test pola tekstowego</pB_19b>
       <pB_19c>test pola tekstowego</pB_19c>
       <pB_19d>test pola tekstowego</pB_19d>
       <pB_19e>10</pB_19e>
       <pB_19f>test pola tekstowego</pB_19f>
       <pB_19g>test pola tekstowego</pB_19g>
       <pB_19h>test pola tekstowego</pB_19h>
       <pB_20a>test pola tekstowego</pB_20a>
       <pB_20b>test pola tekstowego</pB_20b>
       <pB_20c>test pola tekstowego</pB_20c>
       <pB_20d>test pola tekstowego</pB_20d>
       <pB_20e>10</pB_20e>
       <pB_20f>test pola tekstowego</pB_20f>
       <pB_20g>test pola tekstowego</pB_20g>
       <pB_20h>test pola tekstowego</pB_20h>
       <pB_21a>test pola tekstowego</pB_21a>
       <pB_21b>test pola tekstowego</pB_21b>
       <pB_21c>test pola tekstowego</pB_21c>
       <pB_21d>test pola tekstowego</pB_21d>
       <pB_21e>10</pB_21e>
       <pB_21f>test pola tekstowego</pB_21f>
       <pB_21g>test pola tekstowego</pB_21g>
       <pB_21h>test pola tekstowego</pB_21h>
       <pB_22a>test pola tekstowego</pB_22a>
       <pB_22b>test pola tekstowego</pB_22b>
       <pB_22c>test pola tekstowego</pB_22c>
       <pB_22d>test pola tekstowego</pB_22d>
       <pB_202>10</pB_202>
       <pB_22f>test pola tekstowego</pB_22f>
       <pB_22g>test pola tekstowego</pB_22g>
       <pB_22h>test pola tekstowego</pB_22h>
       <pB_23a>test pola tekstowego</pB_23a>
       <pB_23b>test pola tekstowego</pB_23b>
       <pB_23c>test pola tekstowego</pB_23c>
       <pB_23d>test pola tekstowego</pB_23d>
       <pB_23e>10</pB_23e>
       <pB_23f>test pola tekstowego</pB_23f>
       <pB_23g>test pola tekstowego</pB_23g>
       <pB_23h>test pola tekstowego</pB_23h>
       <pB_24a>test pola tekstowego</pB_24a>
       <pB_24b>test pola tekstowego</pB_24b>
       <pB_24c>test pola tekstowego</pB_24c>
       <pB_24d>test pola tekstowego</pB_24d>
       <pB_24e>10</pB_24e>
       <pB_24f>test pola tekstowego</pB_24f>
       <pB_24g>test pola tekstowego</pB_24g>
       <pB_24h>test pola tekstowego</pB_24h>
       <pB_25a>test pola tekstowego</pB_25a>
       <pB_25b>test pola tekstowego</pB_25b>
       <pB_25c>test pola tekstowego</pB_25c>
       <pB_25d>test pola tekstowego</pB_25d>
       <pB_25e>10</pB_25e>
       <pB_25f>test pola tekstowego</pB_25f>
       <pB_25g>test pola tekstowego</pB_25g>
       <pB_25h>test pola tekstowego</pB_25h>
       <pB_26a>test pola tekstowego</pB_26a>
       <pB_26b>test pola tekstowego</pB_26b>
       <pB_26c>test pola tekstowego</pB_26c>
       <pB_26d>test pola tekstowego</pB_26d>
       <pB_26e>10</pB_26e>
       <pB_26f>test pola tekstowego</pB_26f>
       <pB_26g>test pola tekstowego</pB_26g>
       <pB_26h>test pola tekstowego</pB_26h>
       <pB_27a>test pola tekstowego</pB_27a>
       <pB_27b>test pola tekstowego</pB_27b>
       <pB_27c>test pola tekstowego</pB_27c>
       <pB_27d>test pola tekstowego</pB_27d>
       <pB_27e>10</pB_27e>
       <pB_27f>test pola tekstowego</pB_27f>
       <pB_27g>test pola tekstowego</pB_27g>
       <pB_27h>test pola tekstowego</pB_27h>
       <pB_28a>test pola tekstowego</pB_28a>
       <pB_28b>test pola tekstowego</pB_28b>
       <pB_28c>test pola tekstowego</pB_28c>
       <pB_28d>test pola tekstowego</pB_28d>
       <pB_28e>10</pB_28e>
       <pB_28f>test pola tekstowego</pB_28f>
       <pB_28g>test pola tekstowego</pB_28g>
       <pB_28h>test pola tekstowego</pB_28h>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>