Pola formularza

Formularz: ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17104354</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[nazwa skrócona]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <pB_1a>[Pole tekstowe]</pB_1a>
       <pB_1b>[Pole tekstowe]</pB_1b>
       <pB_1c>[Pole tekstowe]</pB_1c>
       <pB_1d>[Pole tekstowe]</pB_1d>
       <pB_1e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_1e>
       <pB_1f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_1f>
       <pB_2a>[Pole tekstowe]</pB_2a>
       <pB_2b>[Pole tekstowe]</pB_2b>
       <pB_2c>[Pole tekstowe]</pB_2c>
       <pB_2d>[Pole tekstowe]</pB_2d>
       <pB_2e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_2e>
       <pB_2f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_2f>
       <pB_3a>[Pole tekstowe]</pB_3a>
       <pB_3b>[Pole tekstowe]</pB_3b>
       <pB_3c>[Pole tekstowe]</pB_3c>
       <pB_3d>[Pole tekstowe]</pB_3d>
       <pB_3e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_3e>
       <pB_3f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_3f>
       <pB_4a>[Pole tekstowe]</pB_4a>
       <pB_4b>[Pole tekstowe]</pB_4b>
       <pB_4c>[Pole tekstowe]</pB_4c>
       <pB_4d>[Pole tekstowe]</pB_4d>
       <pB_4e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_4e>
       <pB_4f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_4f>
       <pB_5a>[Pole tekstowe]</pB_5a>
       <pB_5b>[Pole tekstowe]</pB_5b>
       <pB_5c>[Pole tekstowe]</pB_5c>
       <pB_5d>[Pole tekstowe]</pB_5d>
       <pB_5e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_5e>
       <pB_5f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_5f>
       <pB_6a>[Pole tekstowe]</pB_6a>
       <pB_6b>[Pole tekstowe]</pB_6b>
       <pB_6c>[Pole tekstowe]</pB_6c>
       <pB_6d>[Pole tekstowe]</pB_6d>
       <pB_6e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_6e>
       <pB_6f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_6f>
       <pB_7a>[Pole tekstowe]</pB_7a>
       <pB_7b>[Pole tekstowe]</pB_7b>
       <pB_7c>[Pole tekstowe]</pB_7c>
       <pB_7d>[Pole tekstowe]</pB_7d>
       <pB_7e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_7e>
       <pB_7f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_7f>
       <pB_8a>[Pole tekstowe]</pB_8a>
       <pB_8b>[Pole tekstowe]</pB_8b>
       <pB_8c>[Pole tekstowe]</pB_8c>
       <pB_8d>[Pole tekstowe]</pB_8d>
       <pB_8e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_8e>
       <pB_8f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_8f>
       <pB_9a>[Pole tekstowe]</pB_9a>
       <pB_9b>[Pole tekstowe]</pB_9b>
       <pB_9c>[Pole tekstowe]</pB_9c>
       <pB_9d>[Pole tekstowe]</pB_9d>
       <pB_9e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_9e>
       <pB_9f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_9f>
       <pB_10a>[Pole tekstowe]</pB_10a>
       <pB_10b>[Pole tekstowe]</pB_10b>
       <pB_10c>[Pole tekstowe]</pB_10c>
       <pB_10d>[Pole tekstowe]</pB_10d>
       <pB_10e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_10e>
       <pB_10f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_10f>
       <pB_11a>[Pole tekstowe]</pB_11a>
       <pB_11b>[Pole tekstowe]</pB_11b>
       <pB_11c>[Pole tekstowe]</pB_11c>
       <pB_11d>[Pole tekstowe]</pB_11d>
       <pB_11e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_11e>
       <pB_11f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_11f>
       <pB_12a>[Pole tekstowe]</pB_12a>
       <pB_12b>[Pole tekstowe]</pB_12b>
       <pB_12c>[Pole tekstowe]</pB_12c>
       <pB_12d>[Pole tekstowe]</pB_12d>
       <pB_12e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_12e>
       <pB_12f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_12f>
       <pB_13a>[Pole tekstowe]</pB_13a>
       <pB_13b>[Pole tekstowe]</pB_13b>
       <pB_13c>[Pole tekstowe]</pB_13c>
       <pB_13d>[Pole tekstowe]</pB_13d>
       <pB_13e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_13e>
       <pB_13f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_13f>
       <pB_14a>[Pole tekstowe]</pB_14a>
       <pB_14b>[Pole tekstowe]</pB_14b>
       <pB_14c>[Pole tekstowe]</pB_14c>
       <pB_14d>[Pole tekstowe]</pB_14d>
       <pB_14e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_14e>
       <pB_14f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_14f>
       <pB_15a>[Pole tekstowe]</pB_15a>
       <pB_15b>[Pole tekstowe]</pB_15b>
       <pB_15c>[Pole tekstowe]</pB_15c>
       <pB_15d>[Pole tekstowe]</pB_15d>
       <pB_15e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_15e>
       <pB_15f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_15f>
       <pB_16a>[Pole tekstowe]</pB_16a>
       <pB_16b>[Pole tekstowe]</pB_16b>
       <pB_16c>[Pole tekstowe]</pB_16c>
       <pB_16d>[Pole tekstowe]</pB_16d>
       <pB_16e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_16e>
       <pB_16f>własność / użytkowanie wieczyste / posiadanie samoistne / posiadanie zależne / posiadanie bez tytułu prawnego / </pB_16f>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZDL-1 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17104354</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p3>10</p3>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>nazwa testowa</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <pB_1a>test pola tekstowego</pB_1a>
       <pB_1b>test pola tekstowego</pB_1b>
       <pB_1c>test pola tekstowego</pB_1c>
       <pB_1d>test pola tekstowego</pB_1d>
       <pB_1e>10</pB_1e>
       <pB_1f>własność</pB_1f>
       <pB_2a>test pola tekstowego</pB_2a>
       <pB_2b>test pola tekstowego</pB_2b>
       <pB_2c>test pola tekstowego</pB_2c>
       <pB_2d>test pola tekstowego</pB_2d>
       <pB_2e>10</pB_2e>
       <pB_2f>własność</pB_2f>
       <pB_3a>test pola tekstowego</pB_3a>
       <pB_3b>test pola tekstowego</pB_3b>
       <pB_3c>test pola tekstowego</pB_3c>
       <pB_3d>test pola tekstowego</pB_3d>
       <pB_3e>10</pB_3e>
       <pB_3f>własność</pB_3f>
       <pB_4a>test pola tekstowego</pB_4a>
       <pB_4b>test pola tekstowego</pB_4b>
       <pB_4c>test pola tekstowego</pB_4c>
       <pB_4d>test pola tekstowego</pB_4d>
       <pB_4e>10</pB_4e>
       <pB_4f>własność</pB_4f>
       <pB_5a>test pola tekstowego</pB_5a>
       <pB_5b>test pola tekstowego</pB_5b>
       <pB_5c>test pola tekstowego</pB_5c>
       <pB_5d>test pola tekstowego</pB_5d>
       <pB_5e>10</pB_5e>
       <pB_5f>własność</pB_5f>
       <pB_6a>test pola tekstowego</pB_6a>
       <pB_6b>test pola tekstowego</pB_6b>
       <pB_6c>test pola tekstowego</pB_6c>
       <pB_6d>test pola tekstowego</pB_6d>
       <pB_6e>10</pB_6e>
       <pB_6f>własność</pB_6f>
       <pB_7a>test pola tekstowego</pB_7a>
       <pB_7b>test pola tekstowego</pB_7b>
       <pB_7c>test pola tekstowego</pB_7c>
       <pB_7d>test pola tekstowego</pB_7d>
       <pB_7e>10</pB_7e>
       <pB_7f>własność</pB_7f>
       <pB_8a>test pola tekstowego</pB_8a>
       <pB_8b>test pola tekstowego</pB_8b>
       <pB_8c>test pola tekstowego</pB_8c>
       <pB_8d>test pola tekstowego</pB_8d>
       <pB_8e>10</pB_8e>
       <pB_8f>własność</pB_8f>
       <pB_9a>test pola tekstowego</pB_9a>
       <pB_9b>test pola tekstowego</pB_9b>
       <pB_9c>test pola tekstowego</pB_9c>
       <pB_9d>test pola tekstowego</pB_9d>
       <pB_9e>10</pB_9e>
       <pB_9f>własność</pB_9f>
       <pB_10a>test pola tekstowego</pB_10a>
       <pB_10b>test pola tekstowego</pB_10b>
       <pB_10c>test pola tekstowego</pB_10c>
       <pB_10d>test pola tekstowego</pB_10d>
       <pB_10e>10</pB_10e>
       <pB_10f>własność</pB_10f>
       <pB_11a>test pola tekstowego</pB_11a>
       <pB_11b>test pola tekstowego</pB_11b>
       <pB_11c>test pola tekstowego</pB_11c>
       <pB_11d>test pola tekstowego</pB_11d>
       <pB_11e>10</pB_11e>
       <pB_11f>własność</pB_11f>
       <pB_12a>test pola tekstowego</pB_12a>
       <pB_12b>test pola tekstowego</pB_12b>
       <pB_12c>test pola tekstowego</pB_12c>
       <pB_12d>test pola tekstowego</pB_12d>
       <pB_12e>10</pB_12e>
       <pB_12f>własność</pB_12f>
       <pB_13a>test pola tekstowego</pB_13a>
       <pB_13b>test pola tekstowego</pB_13b>
       <pB_13c>test pola tekstowego</pB_13c>
       <pB_13d>test pola tekstowego</pB_13d>
       <pB_13e>10</pB_13e>
       <pB_13f>własność</pB_13f>
       <pB_14a>test pola tekstowego</pB_14a>
       <pB_14b>test pola tekstowego</pB_14b>
       <pB_14c>test pola tekstowego</pB_14c>
       <pB_14d>test pola tekstowego</pB_14d>
       <pB_14e>10</pB_14e>
       <pB_14f>własność</pB_14f>
       <pB_15a>test pola tekstowego</pB_15a>
       <pB_15b>test pola tekstowego</pB_15b>
       <pB_15c>test pola tekstowego</pB_15c>
       <pB_15d>test pola tekstowego</pB_15d>
       <pB_15e>10</pB_15e>
       <pB_15f>własność</pB_15f>
       <pB_16a>test pola tekstowego</pB_16a>
       <pB_16b>test pola tekstowego</pB_16b>
       <pB_16c>test pola tekstowego</pB_16c>
       <pB_16d>test pola tekstowego</pB_16d>
       <pB_16e>10</pB_16e>
       <pB_16f>własność</pB_16f>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>