Pola formularza

Formularz: SDT-D Spis dokumentów w teczce część D - dokumenty zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary pPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17104532</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p3>[NIP]</p3>
       <pA2>[pierwszeImie]</pA2>
       <pA3>[nazwisko]</pA3>
       <pA4>[Pole tekstowe]</pA4>
       <pA0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_1>
       <pA1_1>[Pole tekstowe]</pA1_1>
       <pA1_2>[data]</pA1_2>
       <pA1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA1_3>
       <pA0_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_2>
       <pA2_1>[Pole tekstowe]</pA2_1>
       <pA2_2>[data]</pA2_2>
       <pA2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA2_3>
       <pA0_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_3>
       <pA3_1>[Pole tekstowe]</pA3_1>
       <pA3_2>[data]</pA3_2>
       <pA3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA3_3>
       <pA0_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_4>
       <pA4_1>[Pole tekstowe]</pA4_1>
       <pA4_2>[data]</pA4_2>
       <pA4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA4_3>
       <pA0_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_5>
       <pA5_1>[Pole tekstowe]</pA5_1>
       <pA5_2>[data]</pA5_2>
       <pA5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA5_3>
       <pA0_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_6>
       <pA6_1>[Pole tekstowe]</pA6_1>
       <pA6_2>[data]</pA6_2>
       <pA6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA6_3>
       <pA0_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_7>
       <pA7_1>[Pole tekstowe]</pA7_1>
       <pA7_2>[data]</pA7_2>
       <pA7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA7_3>
       <pA0_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_8>
       <pA8_1>[Pole tekstowe]</pA8_1>
       <pA8_2>[data]</pA8_2>
       <pA8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA8_3>
       <pA0_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_9>
       <pA9_1>[Pole tekstowe]</pA9_1>
       <pA9_2>[data]</pA9_2>
       <pA9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA9_3>
       <pA0_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_10>
       <pA10_1>[Pole tekstowe]</pA10_1>
       <pA10_2>[data]</pA10_2>
       <pA10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA10_3>
       <pA0_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_11>
       <pA11_1>[Pole tekstowe]</pA11_1>
       <pA11_2>[data]</pA11_2>
       <pA11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA11_3>
       <pA0_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_12>
       <pA12_1>[Pole tekstowe]</pA12_1>
       <pA12_2>[data]</pA12_2>
       <pA12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA12_3>
       <pA0_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_13>
       <pA13_1>[Pole tekstowe]</pA13_1>
       <pA13_2>[data]</pA13_2>
       <pA13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA13_3>
       <pA0_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_14>
       <pA14_1>[Pole tekstowe]</pA14_1>
       <pA14_2>[data]</pA14_2>
       <pA14_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA14_3>
       <pA0_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_15>
       <pA15_1>[Pole tekstowe]</pA15_1>
       <pA15_2>[data]</pA15_2>
       <pA15_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA15_3>
       <pA0_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_16>
       <pA16_1>[Pole tekstowe]</pA16_1>
       <pA16_2>[data]</pA16_2>
       <pA16_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA16_3>
       <pA0_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_17>
       <pA17_1>[Pole tekstowe]</pA17_1>
       <pA17_2>[data]</pA17_2>
       <pA17_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA17_3>
       <pA0_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_18>
       <pA18_1>[Pole tekstowe]</pA18_1>
       <pA18_2>[data]</pA18_2>
       <pA18_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA18_3>
       <pA0_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_19>
       <pA19_1>[Pole tekstowe]</pA19_1>
       <pA19_2>[data]</pA19_2>
       <pA19_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA19_3>
       <pA0_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_20>
       <pA20_1>[Pole tekstowe]</pA20_1>
       <pA20_2>[data]</pA20_2>
       <pA20_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA20_3>
       <pA0_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_21>
       <pA21_1>[Pole tekstowe]</pA21_1>
       <pA21_2>[data]</pA21_2>
       <pA21_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA21_3>
       <pA0_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_22>
       <pA22_1>[Pole tekstowe]</pA22_1>
       <pA22_2>[data]</pA22_2>
       <pA22_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA22_3>
       <pA0_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_23>
       <pA23_1>[Pole tekstowe]</pA23_1>
       <pA23_2>[data]</pA23_2>
       <pA23_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA23_3>
       <pA0_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA0_24>
       <pA24_1>[Pole tekstowe]</pA24_1>
       <pA24_2>[data]</pA24_2>
       <pA24_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA24_3>
       <pA1_4>[Pole tekstowe]</pA1_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SDT-D</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17104532</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p4>1</p4>
       <p3>1</p3>
       <pA2>2</pA2>
       <pA3>3</pA3>
       <pA4>4</pA4>
       <pA0_1>10</pA0_1>
       <pA1_1>test pola tekstowego</pA1_1>
       <pA1_2>30-10-1990</pA1_2>
       <pA1_3>10</pA1_3>
       <pA0_2>10</pA0_2>
       <pA2_1>test pola tekstowego</pA2_1>
       <pA2_2>30-10-1990</pA2_2>
       <pA2_3>10</pA2_3>
       <pA0_3>10</pA0_3>
       <pA3_1>test pola tekstowego</pA3_1>
       <pA3_2>30-10-1990</pA3_2>
       <pA3_3>10</pA3_3>
       <pA0_4>10</pA0_4>
       <pA4_1>test pola tekstowego</pA4_1>
       <pA4_2>30-10-1990</pA4_2>
       <pA4_3>10</pA4_3>
       <pA0_5>10</pA0_5>
       <pA5_1>test pola tekstowego</pA5_1>
       <pA5_2>30-10-1990</pA5_2>
       <pA5_3>10</pA5_3>
       <pA0_6>10</pA0_6>
       <pA6_1>test pola tekstowego</pA6_1>
       <pA6_2>30-10-1990</pA6_2>
       <pA6_3>10</pA6_3>
       <pA0_7>10</pA0_7>
       <pA7_1>test pola tekstowego</pA7_1>
       <pA7_2>30-10-1990</pA7_2>
       <pA7_3>10</pA7_3>
       <pA0_8>10</pA0_8>
       <pA8_1>test pola tekstowego</pA8_1>
       <pA8_2>30-10-1990</pA8_2>
       <pA8_3>10</pA8_3>
       <pA0_9>10</pA0_9>
       <pA9_1>test pola tekstowego</pA9_1>
       <pA9_2>30-10-1990</pA9_2>
       <pA9_3>10</pA9_3>
       <pA0_10>10</pA0_10>
       <pA10_1>test pola tekstowego</pA10_1>
       <pA10_2>30-10-1990</pA10_2>
       <pA10_3>10</pA10_3>
       <pA0_11>10</pA0_11>
       <pA11_1>test pola tekstowego</pA11_1>
       <pA11_2>30-10-1990</pA11_2>
       <pA11_3>10</pA11_3>
       <pA0_12>10</pA0_12>
       <pA12_1>test pola tekstowego</pA12_1>
       <pA12_2>30-10-1990</pA12_2>
       <pA12_3>10</pA12_3>
       <pA0_13>10</pA0_13>
       <pA13_1>test pola tekstowego</pA13_1>
       <pA13_2>30-10-1990</pA13_2>
       <pA13_3>10</pA13_3>
       <pA0_14>10</pA0_14>
       <pA14_1>test pola tekstowego</pA14_1>
       <pA14_2>30-10-1990</pA14_2>
       <pA14_3>10</pA14_3>
       <pA0_15>10</pA0_15>
       <pA15_1>test pola tekstowego</pA15_1>
       <pA15_2>30-10-1990</pA15_2>
       <pA15_3>10</pA15_3>
       <pA0_16>10</pA0_16>
       <pA16_1>test pola tekstowego</pA16_1>
       <pA16_2>30-10-1990</pA16_2>
       <pA16_3>10</pA16_3>
       <pA0_17>10</pA0_17>
       <pA17_1>test pola tekstowego</pA17_1>
       <pA17_2>30-10-1990</pA17_2>
       <pA17_3>10</pA17_3>
       <pA0_18>10</pA0_18>
       <pA18_1>test pola tekstowego</pA18_1>
       <pA18_2>30-10-1990</pA18_2>
       <pA18_3>10</pA18_3>
       <pA0_19>10</pA0_19>
       <pA19_1>test pola tekstowego</pA19_1>
       <pA19_2>30-10-1990</pA19_2>
       <pA19_3>10</pA19_3>
       <pA0_20>10</pA0_20>
       <pA20_1>test pola tekstowego</pA20_1>
       <pA20_2>30-10-1990</pA20_2>
       <pA20_3>10</pA20_3>
       <pA0_21>10</pA0_21>
       <pA21_1>test pola tekstowego</pA21_1>
       <pA21_2>30-10-1990</pA21_2>
       <pA21_3>10</pA21_3>
       <pA0_22>10</pA0_22>
       <pA22_1>test pola tekstowego</pA22_1>
       <pA22_2>30-10-1990</pA22_2>
       <pA22_3>10</pA22_3>
       <pA0_23>10</pA0_23>
       <pA23_1>test pola tekstowego</pA23_1>
       <pA23_2>30-10-1990</pA23_2>
       <pA23_3>10</pA23_3>
       <pA0_24>10</pA0_24>
       <pA24_1>test pola tekstowego</pA24_1>
       <pA24_2>30-10-1990</pA24_2>
       <pA24_3>10</pA24_3>
       <pA1_4>1</pA1_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>