Pola formularza

Formularz: DzES Dzienna ewidencja sprzedaży nieudokumentowanejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17109498</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p3_3_subfield_>
       <p3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p3_3_subfield_3>
       <p3_8>[data]</p3_8>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p5_1>[Pole kwoty]</p5_1>
       <p6_1>[Pole kwoty]</p6_1>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p5_2>[Pole kwoty]</p5_2>
       <p6_2>[Pole kwoty]</p6_2>
       <p8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p5_3>[Pole kwoty]</p5_3>
       <p6_3>[Pole kwoty]</p6_3>
       <p8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3>
       <p4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4>
       <p5_4>[Pole kwoty]</p5_4>
       <p6_4>[Pole kwoty]</p6_4>
       <p8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_4>
       <p4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5>
       <p5_5>[Pole kwoty]</p5_5>
       <p6_5>[Pole kwoty]</p6_5>
       <p8_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_5>
       <p4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6>
       <p5_6>[Pole kwoty]</p5_6>
       <p6_6>[Pole kwoty]</p6_6>
       <p8_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_6>
       <p4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_7>
       <p5_7>[Pole kwoty]</p5_7>
       <p6_7>[Pole kwoty]</p6_7>
       <p8_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_7>
       <p4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8>
       <p5_8>[Pole kwoty]</p5_8>
       <p6_8>[Pole kwoty]</p6_8>
       <p8_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_8>
       <p4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_9>
       <p5_9>[Pole kwoty]</p5_9>
       <p6_9>[Pole kwoty]</p6_9>
       <p8_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_9>
       <p4_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_10>
       <p5_10>[Pole kwoty]</p5_10>
       <p6_10>[Pole kwoty]</p6_10>
       <p8_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_10>
       <p4_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_11>
       <p5_11>[Pole kwoty]</p5_11>
       <p6_11>[Pole kwoty]</p6_11>
       <p8_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_11>
       <p4_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_12>
       <p5_12>[Pole kwoty]</p5_12>
       <p6_12>[Pole kwoty]</p6_12>
       <p8_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_12>
       <p4_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_13>
       <p5_13>[Pole kwoty]</p5_13>
       <p6_13>[Pole kwoty]</p6_13>
       <p8_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_13>
       <p4_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14>
       <p5_14>[Pole kwoty]</p5_14>
       <p6_14>[Pole kwoty]</p6_14>
       <p8_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_14>
       <p4_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_15>
       <p5_15>[Pole kwoty]</p5_15>
       <p6_15>[Pole kwoty]</p6_15>
       <p8_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_15>
       <p4_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_16>
       <p5_16>[Pole kwoty]</p5_16>
       <p6_16>[Pole kwoty]</p6_16>
       <p8_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_16>
       <p4_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_17>
       <p5_17>[Pole kwoty]</p5_17>
       <p6_17>[Pole kwoty]</p6_17>
       <p8_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_17>
       <p4_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18>
       <p5_18>[Pole kwoty]</p5_18>
       <p6_18>[Pole kwoty]</p6_18>
       <p8_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_18>
       <p4_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_19>
       <p5_19>[Pole kwoty]</p5_19>
       <p6_19>[Pole kwoty]</p6_19>
       <p8_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_19>
       <p4_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_20>
       <p5_20>[Pole kwoty]</p5_20>
       <p6_20>[Pole kwoty]</p6_20>
       <p8_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_20>
       <p4_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_21>
       <p5_21>[Pole kwoty]</p5_21>
       <p6_21>[Pole kwoty]</p6_21>
       <p8_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_21>
       <p4_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_22>
       <p5_22>[Pole kwoty]</p5_22>
       <p6_22>[Pole kwoty]</p6_22>
       <p8_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_22>
       <p4_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_23>
       <p5_23>[Pole kwoty]</p5_23>
       <p6_23>[Pole kwoty]</p6_23>
       <p8_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_23>
       <p8_subfield_0>[imię]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p8_47_subfield_0>[imię]</p8_47_subfield_0>
       <p8_47_subfield_1>[nazwisko]</p8_47_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DzES</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17109498</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p3_>1</p3_>
       <p3_3_subfield_>2</p3_3_subfield_>
       <p3_3_subfield_2>23050608219</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>8875155741</p3_3_subfield_3>
       <p3_8>30-10-1990</p3_8>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p4_10>10</p4_10>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p4_11>10</p4_11>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p4_13>10</p4_13>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p4_14>10</p4_14>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p6_17>10</p6_17>
       <p8_17>10</p8_17>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p6_18>10</p6_18>
       <p8_18>10</p8_18>
       <p4_19>10</p4_19>
       <p5_19>10</p5_19>
       <p6_19>10</p6_19>
       <p8_19>10</p8_19>
       <p4_20>10</p4_20>
       <p5_20>10</p5_20>
       <p6_20>10</p6_20>
       <p8_20>10</p8_20>
       <p4_21>10</p4_21>
       <p5_21>10</p5_21>
       <p6_21>10</p6_21>
       <p8_21>10</p8_21>
       <p4_22>10</p4_22>
       <p5_22>10</p5_22>
       <p6_22>10</p6_22>
       <p8_22>10</p8_22>
       <p4_23>10</p4_23>
       <p5_23>10</p5_23>
       <p6_23>10</p6_23>
       <p8_23>10</p8_23>
       <p8_subfield_0>Jan</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p8_47_subfield_0>Jan</p8_47_subfield_0>
       <p8_47_subfield_1>Kowalski</p8_47_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>