Pola formularza

Formularz: GUS RG-OP Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17133843</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_1>
       <p3_2>[data]</p3_2>
       <p3_3>[data]</p3_3>
       <p3_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_2>
       <p3_4>[data]</p3_4>
       <p3_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_3>
       <p3_5>[data]</p3_5>
       <p3_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_4>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7>[nazwa]</p7>
       <p8_1>[Wojewodztwo]</p8_1>
       <p8_2>[Powiat]</p8_2>
       <p8_3>[Gmina]</p8_3>
       <p8_4>[Miejscowosc]</p8_4>
       <p8_5>[Ulica]</p8_5>
       <p8_6>[NrDomu]</p8_6>
       <p8_7>[NrLokalu]</p8_7>
       <p8_8>[KodPocztowy]</p8_8>
       <p8_9>[Poczta]</p8_9>
       <p8_10>[Pole tekstowe]</p8_10>
       <p9_1_1>[Telefon]</p9_1_1>
       <p9_2>[Faks]</p9_2>
       <p9_3>[Mail]</p9_3>
       <p9_4>[WWW]</p9_4>
       <p10_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1_1>
       <p10_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1_2>
       <p10_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_2_1>
       <p10_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_2_2>
       <p11_1_>[Wartość wyboru w polu p11_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_1_>
       <p11_2>[KrajKor]</p11_2>
       <p11_3>[WojewodztwoKor]</p11_3>
       <p11_4>[PowiatKor]</p11_4>
       <p11_5>[GminaKor]</p11_5>
       <p11_6>[MiejscowoscKor]</p11_6>
       <p11_7>[UlicaKor]</p11_7>
       <p11_8>[NrDomuKor]</p11_8>
       <p11_9>[NrLokaluKor]</p11_9>
       <p11_10>[KodPocztowyKor]</p11_10>
       <p11_11>[PocztaKor]</p11_11>
       <P11_12>[Pole tekstowe]</P11_12>
       <p11_13>[Pole tekstowe]</p11_13>
       <p11_14>[pole wielowierszowe]</p11_14>
       <p12_1_>[Wartość wyboru w polu p12_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_1_>
       <P12_2>[Pole tekstowe]</P12_2>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_>
       <p13_2_1>[REGON]</p13_2_1>
       <p13_3_1>[REGON]</p13_3_1>
       <p13_4_1>[REGON]</p13_4_1>
       <p13_5_1>[REGON]</p13_5_1>
       <P13_2_2>[nazwaPelna]</P13_2_2>
       <P13_3_2>[nazwaPelna]</P13_3_2>
       <P13_4_2>[nazwaPelna]</P13_4_2>
       <P13_5_2>[nazwaPelna]</P13_5_2>
       <p14_1_>[Wartość wyboru w polu p14_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14_1_>
       <P14_2>[Pole tekstowe]</P14_2>
       <P14_3>[Pole tekstowe]</P14_3>
       <P14_4>[Pole tekstowe]</P14_4>
       <P14_5>[data]</P14_5>
       <P14_6>[data]</P14_6>
       <P15_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</P15_1>
       <P15_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</P15_2>
       <P15_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</P15_3>
       <P15_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</P15_4>
       <P15_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</P15_5>
       <P15_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</P15_6>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <P18>[Pole tekstowe]</P18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20_1_1>[pkd1]</p20_1_1>
       <p20_1_2_1>[Pole tekstowe]</p20_1_2_1>
       <p20_1_6_1>[Pole tekstowe]</p20_1_6_1>
       <p20_1_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_2_2>
       <p20_1_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_6_2>
       <p20_1_3_1>[Pole tekstowe]</p20_1_3_1>
       <p20_1_7_1>[Pole tekstowe]</p20_1_7_1>
       <p20_1_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_3_2>
       <p20_1_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_7_2>
       <p20_1_4_1>[Pole tekstowe]</p20_1_4_1>
       <p20_1_8_1>[Pole tekstowe]</p20_1_8_1>
       <p20_1_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_4_2>
       <p20_1_8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_8_2>
       <p20_1_5_1>[Pole tekstowe]</p20_1_5_1>
       <p20_1_9_1>[Pole tekstowe]</p20_1_9_1>
       <p20_1_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_5_2>
       <p20_1_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1_9_2>
       <p20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_2>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23_1_>[Wartość wyboru w polu p23_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_1_>
       <p23_2_1>[REGON]</p23_2_1>
       <p23_3_1>[REGON]</p23_3_1>
       <p23_4_1>[REGON]</p23_4_1>
       <p23_5_1>[REGON]</p23_5_1>
       <p23_2_2>[nazwaPelna]</p23_2_2>
       <p23_3_2>[nazwaPelna]</p23_3_2>
       <p23_4_2>[nazwaPelna]</p23_4_2>
       <p23_5_2>[nazwaPelna]</p23_5_2>
       <p24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24>
       <p25_1_subfield_0>[imię]</p25_1_subfield_0>
       <p25_1_subfield_1>[nazwisko]</p25_1_subfield_1>
       <p25_2>[Telefon]</p25_2>
       <p25_3>[Data wypełnienia]</p25_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS RG-OP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17133843</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1_1>1</p3_1_1>
       <p3_2>30-10-1990</p3_2>
       <p3_3>30-10-1990</p3_3>
       <p3_1_2>1</p3_1_2>
       <p3_4>30-10-1990</p3_4>
       <p3_1_3>1</p3_1_3>
       <p3_5>30-10-1990</p3_5>
       <p3_1_4>1</p3_1_4>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7>nazwa testowa</p7>
       <p8_1>wielkopolskie</p8_1>
       <p8_2>poznański</p8_2>
       <p8_3>Poznań</p8_3>
       <p8_4>Poznań</p8_4>
       <p8_5>Strzelecka</p8_5>
       <p8_6>1</p8_6>
       <p8_7>1</p8_7>
       <p8_8>61-155</p8_8>
       <p8_9>Poznań</p8_9>
       <p8_10>test pola tekstowego</p8_10>
       <p9_1_1>500600400</p9_1_1>
       <p9_2></p9_2>
       <p9_3>test@test.pl</p9_3>
       <p9_4></p9_4>
       <p10_1_1>10</p10_1_1>
       <p10_1_2>10</p10_1_2>
       <p10_2_1>10</p10_2_1>
       <p10_2_2>10</p10_2_2>
       <p11_1_>1</p11_1_>
       <p11_2>PL</p11_2>
       <p11_3>wielkopolskie</p11_3>
       <p11_4>poznański</p11_4>
       <p11_5>Poznań</p11_5>
       <p11_6>Poznań</p11_6>
       <p11_7>Półwiejska</p11_7>
       <p11_8>1</p11_8>
       <p11_9>1</p11_9>
       <p11_10>61-155</p11_10>
       <p11_11>Poznań</p11_11>
       <P11_12>test pola tekstowego</P11_12>
       <p11_13>test pola tekstowego</p11_13>
       <p11_14>to jest pole wielowierszowe</p11_14>
       <p12_1_>1</p12_1_>
       <P12_2>test pola tekstowego</P12_2>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p13_2_1>773461194</p13_2_1>
       <p13_3_1>773461194</p13_3_1>
       <p13_4_1>773461194</p13_4_1>
       <p13_5_1>773461194</p13_5_1>
       <P13_2_2>Pełna nazwa testowa</P13_2_2>
       <P13_3_2>Pełna nazwa testowa</P13_3_2>
       <P13_4_2>Pełna nazwa testowa</P13_4_2>
       <P13_5_2>Pełna nazwa testowa</P13_5_2>
       <p14_1_>1</p14_1_>
       <P14_2>test pola tekstowego</P14_2>
       <P14_3>test pola tekstowego</P14_3>
       <P14_4>test pola tekstowego</P14_4>
       <P14_5>30-10-1990</P14_5>
       <P14_6>30-10-1990</P14_6>
       <P15_1>10</P15_1>
       <P15_2>10</P15_2>
       <P15_3>10</P15_3>
       <P15_4>10</P15_4>
       <P15_5>10</P15_5>
       <P15_6>10</P15_6>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <P18>test pola tekstowego</P18>
       <p19>10</p19>
       <p20_1_1>01.11.Z</p20_1_1>
       <p20_1_2_1>test pola tekstowego</p20_1_2_1>
       <p20_1_6_1>test pola tekstowego</p20_1_6_1>
       <p20_1_2_2>1</p20_1_2_2>
       <p20_1_6_2>1</p20_1_6_2>
       <p20_1_3_1>test pola tekstowego</p20_1_3_1>
       <p20_1_7_1>test pola tekstowego</p20_1_7_1>
       <p20_1_3_2>1</p20_1_3_2>
       <p20_1_7_2>1</p20_1_7_2>
       <p20_1_4_1>test pola tekstowego</p20_1_4_1>
       <p20_1_8_1>test pola tekstowego</p20_1_8_1>
       <p20_1_4_2>1</p20_1_4_2>
       <p20_1_8_2>1</p20_1_8_2>
       <p20_1_5_1>test pola tekstowego</p20_1_5_1>
       <p20_1_9_1>test pola tekstowego</p20_1_9_1>
       <p20_1_5_2>1</p20_1_5_2>
       <p20_1_9_2>1</p20_1_9_2>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23_1_>1</p23_1_>
       <p23_2_1>773461194</p23_2_1>
       <p23_3_1>773461194</p23_3_1>
       <p23_4_1>773461194</p23_4_1>
       <p23_5_1>773461194</p23_5_1>
       <p23_2_2>Pełna nazwa testowa</p23_2_2>
       <p23_3_2>Pełna nazwa testowa</p23_3_2>
       <p23_4_2>Pełna nazwa testowa</p23_4_2>
       <p23_5_2>Pełna nazwa testowa</p23_5_2>
       <p24>10</p24>
       <p25_1_subfield_0>Jan</p25_1_subfield_0>
       <p25_1_subfield_1>Kowalski</p25_1_subfield_1>
       <p25_2>500600400</p25_2>
       <p25_3>30-10-2014</p25_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>