Pola formularza

Formularz: ZAW-K (4) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17146565</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_4>[miejscowość]</p0_4>
       <p0_5>[Data wypełnienia]</p0_5>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_2>[NIP]</p0_3_2>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p3_3_subfield_>
       <p3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[Pole NIP]</p3_3_subfield_3>
       <p4>[KodKraju]</p4>
       <p5>[Wojewodztwo]</p5>
       <p6>[Powiat]</p6>
       <p7>[Gmina]</p7>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[KodPocztowy]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[data]</p18>
       <p19_subfield_0>[imię]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22>[data]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAW-K (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17146565</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_4>Poznań</p0_4>
       <p0_5>30-10-2014</p0_5>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_2>8875155741</p0_3_2>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p3_3_subfield_>2</p3_3_subfield_>
       <p3_3_subfield_2>23050608219</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>8875155741</p3_3_subfield_3>
       <p4>PL</p4>
       <p5>wielkopolskie</p5>
       <p6>poznański</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19_subfield_0>Jan</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>