Pola formularza

Formularz: WoUDJ Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17197841</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>[imię]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>[nazwaPelna]</p2_3>
       <p2_4>[Telefon]</p2_4>
       <p2_5>[Faks]</p2_5>
       <p2_6>[Mail]</p2_6>
       <p2_7>[UlicaKor]</p2_7>
       <p2_8>[NrDomuKor]</p2_8>
       <p2_9>[NrLokaluKor]</p2_9>
       <p2_10>[KodPocztowyKor]</p2_10>
       <p2_11>[MiejscowoscKor]</p2_11>
       <p2_12>[kraj]</p2_12>
       <p2_13>[MailEPUAP]</p2_13>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>[imię]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[drugie imię]</p3_2_subfield_1>
       <p3_3>[nazwaPelna]</p3_3>
       <p3_4>[Telefon]</p3_4>
       <p3_5>[Faks]</p3_5>
       <p3_6>[Mail]</p3_6>
       <p3_7>[UlicaKor]</p3_7>
       <p3_8>[NrDomuKor]</p3_8>
       <p3_9>[NrLokaluKor]</p3_9>
       <p3_10>[KodPocztowyKor]</p3_10>
       <p3_11>[MiejscowoscKor]</p3_11>
       <p3_12>[kraj]</p3_12>
       <p3_13>[MailEPUAP]</p3_13>
       <p4_1>[nazwisko]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[nazwiskoRodowe]</p4_3>
       <p4_4_subfield_0>[imię]</p4_4_subfield_0>
       <p4_4_subfield_1>[drugie imię]</p4_4_subfield_1>
       <p4_5>[PESEL]</p4_5>
       <p4_6>[dataUrodzenia]</p4_6>
       <p4_7>[miejsceUrodzenia]</p4_7>
       <p4_8>[imieOjca]</p4_8>
       <p4_9>[imieMatki]</p4_9>
       <p4_10>[DONumer]</p4_10>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p4_12>[UlicaZameldowanie]</p4_12>
       <p4_13>[NrDomuZameldowanie]</p4_13>
       <p4_14>[NrLokaluZameldowanie]</p4_14>
       <p4_15>[KodPocztowyZameldowanie]</p4_15>
       <p4_16>[MiejscowoscZameldowanie]</p4_16>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_2>
       <p7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_3>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoUDJ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17197841</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>Jan</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Stefan</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>Pełna nazwa testowa</p2_3>
       <p2_4>500600400</p2_4>
       <p2_5></p2_5>
       <p2_6>test@test.pl</p2_6>
       <p2_7>Półwiejska</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_10>61-155</p2_10>
       <p2_11>Poznań</p2_11>
       <p2_12>PL</p2_12>
       <p2_13>test@test.pl</p2_13>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>Jan</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Stefan</p3_2_subfield_1>
       <p3_3>Pełna nazwa testowa</p3_3>
       <p3_4>500600400</p3_4>
       <p3_5></p3_5>
       <p3_6>test@test.pl</p3_6>
       <p3_7>Półwiejska</p3_7>
       <p3_8>1</p3_8>
       <p3_9>1</p3_9>
       <p3_10>61-155</p3_10>
       <p3_11>Poznań</p3_11>
       <p3_12>PL</p3_12>
       <p3_13>test@test.pl</p3_13>
       <p4_1>Kowalski</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>Kowalski</p4_3>
       <p4_4_subfield_0>Jan</p4_4_subfield_0>
       <p4_4_subfield_1>Stefan</p4_4_subfield_1>
       <p4_5>23050608219</p4_5>
       <p4_6>30-10-1985</p4_6>
       <p4_7>Poznań</p4_7>
       <p4_8>Stefan</p4_8>
       <p4_9>Danuta</p4_9>
       <p4_10>ACN285956</p4_10>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p4_12>Półwiejska</p4_12>
       <p4_13>1</p4_13>
       <p4_14>1</p4_14>
       <p4_15>61-155</p4_15>
       <p4_16>Poznań</p4_16>
       <p5_>1</p5_>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_2>1</p7_2>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>