Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-Z3 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjnaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17202619</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[WydzialGospodarczy]</p1_3>
       <p2>[Wojewodztwo]</p2>
       <p3>[Powiat]</p3>
       <p4>[Gmina]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KRS]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>[nazwa skrócona]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p16_subfield_>
       <p16_subfield_2>[nazwa skrócona]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p17>[pierwszeImie]</p17>
       <p18>[UlicaKor]</p18>
       <p19>[NrDomuKor]</p19>
       <p20>[NrLokaluKor]</p20>
       <p21>[MiejscowoscKor]</p21>
       <p22>[KodPocztowyKor]</p22>
       <p23>[PocztaKor]</p23>
       <p24>[KrajKor]</p24>
       <p25_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p25_subfield_>
       <p25_subfield_2>[nazwa skrócona]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_1>[nazwisko]</p25_subfield_1>
       <p26>[pierwszeImie]</p26>
       <p27>[Ulica]</p27>
       <p28>[NrDomu]</p28>
       <p29>[NrLokalu]</p29>
       <p30>[Miejscowosc]</p30>
       <p31>[KodPocztowy]</p31>
       <p32>[Poczta]</p32>
       <p33>[KodKraju]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p35_>
       <p36>[Wojewodztwo]</p36>
       <p37>[Powiat]</p37>
       <p38>[Gmina]</p38>
       <p39>[Miejscowosc]</p39>
       <p40>[Ulica]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[KodPocztowy]</p43>
       <p44>[Poczta]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47_1>[data]</p47_1>
       <p47_2>[pole wielowierszowe]</p47_2>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p48_>
       <pa48>[Pole tekstowe]</pa48>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p49_>
       <p50>[pole wielowierszowe]</p50>
       <pC8_>[Wartość wyboru w polu pC8. Dostępne wartości: 51 ]</pC8_>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p51_>
       <pC9_>[Wartość wyboru w polu pC9. Dostępne wartości: 50 51 ]</pC9_>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p52_>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p53_>
       <p54_1>[Pole kwoty]</p54_1>
       <p55>[Lista walut]</p55>
       <p56_1>[Pole kwoty]</p56_1>
       <p57>[Lista walut]</p57>
       <p58_1>[Pole kwoty]</p58_1>
       <p59>[Lista walut]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61_1>[Pole kwoty]</p61_1>
       <p62>[Lista walut]</p62>
       <p63_1>[Pole kwoty]</p63_1>
       <p64>[Lista walut]</p64>
       <p65_1>[Pole kwoty]</p65_1>
       <p66>[Lista walut]</p66>
       <pC11_>[Wartość wyboru w polu pC11. Dostępne wartości: 67 ]</pC11_>
       <p67>[data]</p67>
       <pC12_>[Wartość wyboru w polu pC12. Dostępne wartości: 68 ]</pC12_>
       <p68_>[Wartość wyboru w polu p68. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p68_>
       <p69>[data]</p69>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_2>
       <pD1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_3_2>
       <pD1_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_4_2>
       <pD1_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_5_2>
       <pD1_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_6_2>
       <pD1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_7_2>
       <pD1_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_8_2>
       <pD1_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_9_2>
       <pD1_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_10_2>
       <pD1_11_1>[Pole tekstowe]</pD1_11_1>
       <pD1_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_11_2>
       <pD1_12_1>[Pole tekstowe]</pD1_12_1>
       <pD1_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_12_2>
       <pD2_1_1>[Pole tekstowe]</pD2_1_1>
       <pD2_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_1_3_>
       <pD2_2_1>[Pole tekstowe]</pD2_2_1>
       <pD2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_2_3_>
       <pD2_3_1>[Pole tekstowe]</pD2_3_1>
       <pD2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_3_3_>
       <pD2_4_1>[Pole tekstowe]</pD2_4_1>
       <pD2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_4_3_>
       <pD2_5_1>[Pole tekstowe]</pD2_5_1>
       <pD2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_5_3_>
       <pD2_6_1>[Pole tekstowe]</pD2_6_1>
       <pD2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>[Pole tekstowe]</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_7_3_>
       <pD2_8_1>[Pole tekstowe]</pD2_8_1>
       <pD2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_8_2>
       <pD2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_8_3_>
       <pD2_9_1>[Pole tekstowe]</pD2_9_1>
       <pD2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_9_2>
       <pD2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_9_3_>
       <pD2_10_1>[Pole tekstowe]</pD2_10_1>
       <pD2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_10_2>
       <pD2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_10_3_>
       <pD2_11_1>[Pole tekstowe]</pD2_11_1>
       <pD2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_11_2>
       <pD2_11_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_11_3_>
       <pD2_12_1>[Pole tekstowe]</pD2_12_1>
       <pD2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_12_2>
       <pD2_12_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_12_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_12_3_>
       <pD2_13_1>[Pole tekstowe]</pD2_13_1>
       <pD2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_13_2>
       <pD2_13_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_13_3_>
       <pD2_14_1>[Pole tekstowe]</pD2_14_1>
       <pD2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_14_2>
       <pD2_14_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_14_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_14_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-Z3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17202619</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>25021</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>12345</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>773461194</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <_>1</_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>nazwa testowa</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p15>Jan</p15>
       <p16_subfield_>2</p16_subfield_>
       <p16_subfield_2>nazwa testowa</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p17>Jan</p17>
       <p18>Półwiejska</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25_subfield_>2</p25_subfield_>
       <p25_subfield_2>nazwa testowa</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_1>Kowalski</p25_subfield_1>
       <p26>Jan</p26>
       <p27>Strzelecka</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>PL</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>wielkopolskie</p36>
       <p37>poznański</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>Strzelecka</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>61-155</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47_1>30-10-1990</p47_1>
       <p47_2>to jest pole wielowierszowe</p47_2>
       <p48_>1</p48_>
       <pa48>test pola tekstowego</pa48>
       <p49_>1</p49_>
       <p50>to jest pole wielowierszowe</p50>
       <pC8_>1</pC8_>
       <p51_>1</p51_>
       <pC9_>1</pC9_>
       <p52_>1</p52_>
       <p53_>1</p53_>
       <p54_1>10</p54_1>
       <p55></p55>
       <p56_1>10</p56_1>
       <p57></p57>
       <p58_1>10</p58_1>
       <p59></p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61_1>10</p61_1>
       <p62></p62>
       <p63_1>10</p63_1>
       <p64></p64>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p66></p66>
       <pC11_>1</pC11_>
       <p67>30-10-1990</p67>
       <pC12_>1</pC12_>
       <p68_>1</p68_>
       <p69>30-10-1990</p69>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_2_2>10</pD1_2_2>
       <pD1_3_2>10</pD1_3_2>
       <pD1_4_2>10</pD1_4_2>
       <pD1_5_2>10</pD1_5_2>
       <pD1_6_2>10</pD1_6_2>
       <pD1_7_2>10</pD1_7_2>
       <pD1_8_2>10</pD1_8_2>
       <pD1_9_2>10</pD1_9_2>
       <pD1_10_2>10</pD1_10_2>
       <pD1_11_1>test pola tekstowego</pD1_11_1>
       <pD1_11_2>10</pD1_11_2>
       <pD1_12_1>test pola tekstowego</pD1_12_1>
       <pD1_12_2>10</pD1_12_2>
       <pD2_1_1>test pola tekstowego</pD2_1_1>
       <pD2_1_2>10</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>1</pD2_1_3_>
       <pD2_2_1>test pola tekstowego</pD2_2_1>
       <pD2_2_2>10</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>1</pD2_2_3_>
       <pD2_3_1>test pola tekstowego</pD2_3_1>
       <pD2_3_2>10</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>1</pD2_3_3_>
       <pD2_4_1>test pola tekstowego</pD2_4_1>
       <pD2_4_2>10</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>1</pD2_4_3_>
       <pD2_5_1>test pola tekstowego</pD2_5_1>
       <pD2_5_2>10</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>1</pD2_5_3_>
       <pD2_6_1>test pola tekstowego</pD2_6_1>
       <pD2_6_2>10</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>1</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>test pola tekstowego</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>10</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>1</pD2_7_3_>
       <pD2_8_1>test pola tekstowego</pD2_8_1>
       <pD2_8_2>10</pD2_8_2>
       <pD2_8_3_>1</pD2_8_3_>
       <pD2_9_1>test pola tekstowego</pD2_9_1>
       <pD2_9_2>10</pD2_9_2>
       <pD2_9_3_>1</pD2_9_3_>
       <pD2_10_1>test pola tekstowego</pD2_10_1>
       <pD2_10_2>10</pD2_10_2>
       <pD2_10_3_>1</pD2_10_3_>
       <pD2_11_1>test pola tekstowego</pD2_11_1>
       <pD2_11_2>10</pD2_11_2>
       <pD2_11_3_>1</pD2_11_3_>
       <pD2_12_1>test pola tekstowego</pD2_12_1>
       <pD2_12_2>10</pD2_12_2>
       <pD2_12_3_>1</pD2_12_3_>
       <pD2_13_1>test pola tekstowego</pD2_13_1>
       <pD2_13_2>10</pD2_13_2>
       <pD2_13_3_>1</pD2_13_3_>
       <pD2_14_1>test pola tekstowego</pD2_14_1>
       <pD2_14_2>10</pD2_14_2>
       <pD2_14_3_>1</pD2_14_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>