Pola formularza

Formularz: RKP (del) Rachunek kosztów podróży delegacji krajowej (delegacja)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17212639</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <oblicz_dystans>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</oblicz_dystans>
       <p28_data_1_1>[data]</p28_data_1_1>
       <p28_1_1>[miejscowość]</p28_1_1>
       <p28_godz_1_1>[godziny:minuty]</p28_godz_1_1>
       <p28_data_2_1>[data]</p28_data_2_1>
       <p28_1_4>[miejscowość]</p28_1_4>
       <p28_godz_2_1>[godziny:minuty]</p28_godz_2_1>
       <dystans1>[Pole integer - wartość liczbowa]</dystans1>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p28_1_8>[Pole kwoty]</p28_1_8>
       <p28_data_1_2>[data]</p28_data_1_2>
       <p28_2_1>[miejscowość]</p28_2_1>
       <p28_godz_1_2>[godziny:minuty]</p28_godz_1_2>
       <p28_data_2_2>[data]</p28_data_2_2>
       <p28_2_4>[miejscowość]</p28_2_4>
       <p28_godz_2_2>[godziny:minuty]</p28_godz_2_2>
       <dystans2>[Pole integer - wartość liczbowa]</dystans2>
       <p28_2>[Pole tekstowe]</p28_2>
       <p28_2_8>[Pole kwoty]</p28_2_8>
       <p28_data_1_3>[data]</p28_data_1_3>
       <p28_3_1>[miejscowość]</p28_3_1>
       <p28_godz_1_3>[godziny:minuty]</p28_godz_1_3>
       <p28_data_2_3>[data]</p28_data_2_3>
       <p28_3_4>[miejscowość]</p28_3_4>
       <p28_godz_2_3>[godziny:minuty]</p28_godz_2_3>
       <p28_3>[Pole tekstowe]</p28_3>
       <p28_3_8>[Pole kwoty]</p28_3_8>
       <p28_data_1_4>[data]</p28_data_1_4>
       <p28_4_1>[miejscowość]</p28_4_1>
       <p28_godz_1_4>[godziny:minuty]</p28_godz_1_4>
       <p28_data_2_4>[data]</p28_data_2_4>
       <p28_4_4>[miejscowość]</p28_4_4>
       <p28_godz_2_4>[godziny:minuty]</p28_godz_2_4>
       <p28_4>[Pole tekstowe]</p28_4>
       <p28_4_8>[Pole kwoty]</p28_4_8>
       <p28_data_1_5>[data]</p28_data_1_5>
       <p28_5_1>[miejscowość]</p28_5_1>
       <p28_godz_1_5>[godziny:minuty]</p28_godz_1_5>
       <p28_data_2_5>[data]</p28_data_2_5>
       <p28_5_4>[miejscowość]</p28_5_4>
       <p28_godz_2_5>[godziny:minuty]</p28_godz_2_5>
       <p28_5>[Pole tekstowe]</p28_5>
       <p28_5_8>[Pole kwoty]</p28_5_8>
       <p28_data_1_6>[data]</p28_data_1_6>
       <p28_6_1>[miejscowość]</p28_6_1>
       <p28_godz_1_6>[godziny:minuty]</p28_godz_1_6>
       <p28_data_2_6>[data]</p28_data_2_6>
       <p28_6_4>[miejscowość]</p28_6_4>
       <p28_godz_2_6>[godziny:minuty]</p28_godz_2_6>
       <p28_6>[Pole tekstowe]</p28_6>
       <p28_6_8>[Pole kwoty]</p28_6_8>
       <p28_data_1_7>[data]</p28_data_1_7>
       <p28_7_1>[miejscowość]</p28_7_1>
       <p28_godz_1_7>[godziny:minuty]</p28_godz_1_7>
       <p28_data_2_7>[data]</p28_data_2_7>
       <p28_7_4>[miejscowość]</p28_7_4>
       <p28_godz_2_7>[godziny:minuty]</p28_godz_2_7>
       <p28_7>[Pole tekstowe]</p28_7>
       <p28_7_8>[Pole kwoty]</p28_7_8>
       <p28_data_1_8>[data]</p28_data_1_8>
       <p28_8_1>[miejscowość]</p28_8_1>
       <p28_godz_1_8>[godziny:minuty]</p28_godz_1_8>
       <p28_data_2_8>[data]</p28_data_2_8>
       <p28_8_4>[miejscowość]</p28_8_4>
       <p28_godz_2_8>[godziny:minuty]</p28_godz_2_8>
       <p28_8>[Pole tekstowe]</p28_8>
       <p28_8_8>[Pole kwoty]</p28_8_8>
       <p28_12>[Pole kwoty]</p28_12>
       <p28_sniadania>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_sniadania>
       <p28_obiady>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_obiady>
       <p28_kolacje>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_kolacje>
       <posilki_custom>[Pole kwoty]</posilki_custom>
       <p28_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_9>
       <ryczalty_custom>[Pole kwoty]</ryczalty_custom>
       <p33>[data]</p33>
       <p28_10>[Pole kwoty]</p28_10>
       <p28_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_13>
       <noclegi_custom>[Pole kwoty]</noclegi_custom>
       <p28_14>[Pole kwoty]</p28_14>
       <p28_15>[Pole kwoty]</p28_15>
       <p28_16_1>[Pole tekstowe]</p28_16_1>
       <p28_16_2>[Pole kwoty]</p28_16_2>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p37_4>[Pole tekstowe]</p37_4>
       <p38_0>[Pole tekstowe]</p38_0>
       <p39_9>[Pole tekstowe]</p39_9>
       <p40_4>[Pole tekstowe]</p40_4>
       <p41_8>[Pole tekstowe]</p41_8>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p34_6_1>[data]</p34_6_1>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p45>[data]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p48_subfield_0>[imię]</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>[nazwisko]</p48_subfield_1>
       <p49>[data]</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RKP (del)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17212639</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <refreshForm></refreshForm>
       <oblicz_dystans></oblicz_dystans>
       <p28_data_1_1>2</p28_data_1_1>
       <p28_1_1>2</p28_1_1>
       <p28_godz_1_1>2</p28_godz_1_1>
       <p28_data_2_1>2</p28_data_2_1>
       <p28_1_4>2</p28_1_4>
       <p28_godz_2_1>2</p28_godz_2_1>
       <dystans1>10</dystans1>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p28_1_8>2</p28_1_8>
       <p28_data_1_2>2</p28_data_1_2>
       <p28_2_1>2</p28_2_1>
       <p28_godz_1_2>2</p28_godz_1_2>
       <p28_data_2_2>2</p28_data_2_2>
       <p28_2_4>2</p28_2_4>
       <p28_godz_2_2>2</p28_godz_2_2>
       <dystans2>10</dystans2>
       <p28_2>test pola tekstowego</p28_2>
       <p28_2_8>2</p28_2_8>
       <p28_data_1_3>2</p28_data_1_3>
       <p28_3_1>2</p28_3_1>
       <p28_godz_1_3>2</p28_godz_1_3>
       <p28_data_2_3>2</p28_data_2_3>
       <p28_3_4>2</p28_3_4>
       <p28_godz_2_3>2</p28_godz_2_3>
       <p28_3>2</p28_3>
       <p28_3_8>2</p28_3_8>
       <p28_data_1_4>2</p28_data_1_4>
       <p28_4_1>2</p28_4_1>
       <p28_godz_1_4>2</p28_godz_1_4>
       <p28_data_2_4>2</p28_data_2_4>
       <p28_4_4>2</p28_4_4>
       <p28_godz_2_4>2</p28_godz_2_4>
       <p28_4>2</p28_4>
       <p28_4_8>2</p28_4_8>
       <p28_data_1_5>2</p28_data_1_5>
       <p28_5_1>2</p28_5_1>
       <p28_godz_1_5>2</p28_godz_1_5>
       <p28_data_2_5>2</p28_data_2_5>
       <p28_5_4>2</p28_5_4>
       <p28_godz_2_5>2</p28_godz_2_5>
       <p28_5>2</p28_5>
       <p28_5_8>2</p28_5_8>
       <p28_data_1_6>2</p28_data_1_6>
       <p28_6_1>2</p28_6_1>
       <p28_godz_1_6>2</p28_godz_1_6>
       <p28_data_2_6>2</p28_data_2_6>
       <p28_6_4>2</p28_6_4>
       <p28_godz_2_6>2</p28_godz_2_6>
       <p28_6>2</p28_6>
       <p28_6_8>2</p28_6_8>
       <p28_data_1_7>2</p28_data_1_7>
       <p28_7_1>2</p28_7_1>
       <p28_godz_1_7>2</p28_godz_1_7>
       <p28_data_2_7>2</p28_data_2_7>
       <p28_7_4>2</p28_7_4>
       <p28_godz_2_7>2</p28_godz_2_7>
       <p28_7>2</p28_7>
       <p28_7_8>2</p28_7_8>
       <p28_data_1_8>2</p28_data_1_8>
       <p28_8_1>2</p28_8_1>
       <p28_godz_1_8>2</p28_godz_1_8>
       <p28_data_2_8>2</p28_data_2_8>
       <p28_8_4>2</p28_8_4>
       <p28_godz_2_8>2</p28_godz_2_8>
       <p28_8>2</p28_8>
       <p28_8_8>2</p28_8_8>
       <p28_12>10</p28_12>
       <p28_sniadania>2</p28_sniadania>
       <p28_obiady>2</p28_obiady>
       <p28_kolacje>2</p28_kolacje>
       <posilki_custom>10</posilki_custom>
       <p28_9>2</p28_9>
       <ryczalty_custom>10</ryczalty_custom>
       <p33>2</p33>
       <p28_10>2</p28_10>
       <p28_13>2</p28_13>
       <noclegi_custom>10</noclegi_custom>
       <p28_14>2</p28_14>
       <p28_15>2</p28_15>
       <p28_16_1>2</p28_16_1>
       <p28_16_2>2</p28_16_2>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>2</p35>
       <p29>2</p29>
       <p30>2</p30>
       <p37_4>2</p37_4>
       <p38_0>2</p38_0>
       <p39_9>2</p39_9>
       <p40_4>2</p40_4>
       <p41_8>2</p41_8>
       <p37>2</p37>
       <p38>2</p38>
       <p39>2</p39>
       <p40>2</p40>
       <p41>2</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p34_6_1>30-10-1990</p34_6_1>
       <p43>2</p43>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46>2</p46>
       <p48_subfield_0>Jan</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>Kowalski</p48_subfield_1>
       <p49>30-10-1990</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>