Pola formularza

Formularz: AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki niewypłacone nierezydentomPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17230432</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[REGON]</p0_1>
       <p0_2>[nazwaPelna]</p0_2>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_4>
       <p0_3_subfield_5>[poczta]</p0_3_subfield_5>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_4_>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p0_6>[rok]</p0_6>
       <p0_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_7>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[kraj]</p3>
       <p4>[Lista walut]</p4>
       <p5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p5>
       <p10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <p0_8_subfield_0>[imię]</p0_8_subfield_0>
       <p0_8_subfield_1>[nazwisko]</p0_8_subfield_1>
       <p0_11>[Data wypełnienia]</p0_11>
       <p0_9>[Telefon]</p0_9>
       <p0_10>[Mail]</p0_10>
       <rect10>[Koniec strony]</rect10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AZ-KRH</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17230432</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>773461194</p0_1>
       <p0_2>Pełna nazwa testowa</p0_2>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_4>61-155</p0_3_subfield_4>
       <p0_3_subfield_5>Poznań</p0_3_subfield_5>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p0_6></p0_6>
       <p0_7>10</p0_7>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>PL</p3>
       <p4></p4>
       <p5>10</p5>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <rect5></rect5>
       <rect9></rect9>
       <p0_8_subfield_0>Jan</p0_8_subfield_0>
       <p0_8_subfield_1>Kowalski</p0_8_subfield_1>
       <p0_11>30-10-2014</p0_11>
       <p0_9>500600400</p0_9>
       <p0_10>test@test.pl</p0_10>
       <rect10></rect10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>