Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WZII-A (archiwalny) Tabela A - Charakterystyka źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrzaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17230590</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[rok]</p1>
       <p3_1_subfield_0>[miejscowość]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[ulica]</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_2>[nr domu]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p3_1_subfield_3>
       <lp1>[Pole tekstowe]</lp1>
       <pA1_1>[Pole tekstowe]</pA1_1>
       <pA1_2>[gmina]</pA1_2>
       <pA1_3>[powiat]</pA1_3>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[poczta]</p3_2_subfield_1>
       <pA2_1>[Pole tekstowe]</pA2_1>
       <pA2_2>[gmina]</pA2_2>
       <pA2_3>[powiat]</pA2_3>
       <p4_1>[REGON]</p4_1>
       <lp3>[Pole tekstowe]</lp3>
       <pA3_1>[Pole tekstowe]</pA3_1>
       <pA3_2>[gmina]</pA3_2>
       <pA3_3>[powiat]</pA3_3>
       <p4_2>[NIP]</p4_2>
       <p5_subfield_0>[telefon]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[Fax]</p5_subfield_1>
       <lp4>[Pole tekstowe]</lp4>
       <pA4_1>[Pole tekstowe]</pA4_1>
       <pA4_2>[gmina]</pA4_2>
       <pA4_3>[powiat]</pA4_3>
       <lp5>[Pole tekstowe]</lp5>
       <pAd2>[Pole tekstowe]</pAd2>
       <pAd3>[gmina]</pAd3>
       <pAd4>[powiat]</pAd4>
       <rect4>[Pole powtarzalne]</rect4>
       <rect101>[Pole podziału sekcji]</rect101>
       <pAa2>[pole wielowierszowe]</pAa2>
       <pAa3>[pole wielowierszowe]</pAa3>
       <pAa4>[Pole tekstowe]</pAa4>
       <pAa5>[pole wielowierszowe]</pAa5>
       <pAa6>[pole wielowierszowe]</pAa6>
       <pAa7>[data]</pAa7>
       <pAa8>[Pole tekstowe]</pAa8>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect101_9>[Pole podziału sekcji]</rect101_9>
       <rect104>[Koniec strony]</rect104>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZII-A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17230590</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p3_1_subfield_0>Poznań</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Strzelecka</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_2>1</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_3>1</p3_1_subfield_3>
       <lp1>test pola tekstowego</lp1>
       <pA1_1>test pola tekstowego</pA1_1>
       <pA1_2>Poznań</pA1_2>
       <pA1_3>poznański</pA1_3>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>61-155</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Poznań</p3_2_subfield_1>
       <pA2_1>test pola tekstowego</pA2_1>
       <pA2_2>Poznań</pA2_2>
       <pA2_3>poznański</pA2_3>
       <p4_1>773461194</p4_1>
       <lp3>test pola tekstowego</lp3>
       <pA3_1>test pola tekstowego</pA3_1>
       <pA3_2>Poznań</pA3_2>
       <pA3_3>poznański</pA3_3>
       <p4_2>8875155741</p4_2>
       <p5_subfield_0>500600400</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1></p5_subfield_1>
       <lp4>test pola tekstowego</lp4>
       <pA4_1>test pola tekstowego</pA4_1>
       <pA4_2>Poznań</pA4_2>
       <pA4_3>poznański</pA4_3>
       <lp5>test pola tekstowego</lp5>
       <pAd2>test pola tekstowego</pAd2>
       <pAd3>Poznań</pAd3>
       <pAd4>poznański</pAd4>
       <rect4></rect4>
       <rect101></rect101>
       <pAa2>to jest pole wielowierszowe</pAa2>
       <pAa3>to jest pole wielowierszowe</pAa3>
       <pAa4>test pola tekstowego</pAa4>
       <pAa5>to jest pole wielowierszowe</pAa5>
       <pAa6>to jest pole wielowierszowe</pAa6>
       <pAa7>30-10-1990</pAa7>
       <pAa8>test pola tekstowego</pAa8>
       <rect1></rect1>
       <rect101_9></rect101_9>
       <rect104></rect104>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>