Pola formularza

Formularz: WZII-ODP1 (archiwalny) Wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat - cz. IPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17230753</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[NIP]</p0_1>
       <p1>[rok]</p1>
       <p3_1_subfield_0>[miejscowość]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[ulica]</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_2>[nr domu]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p3_1_subfield_3>
       <lp1>[Pole tekstowe]</lp1>
       <pA1_1>[Pole tekstowe]</pA1_1>
       <pA1_2>[gmina]</pA1_2>
       <pA1_3>[powiat]</pA1_3>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[poczta]</p3_2_subfield_1>
       <pA2_1>[Pole tekstowe]</pA2_1>
       <pA2_2>[gmina]</pA2_2>
       <pA2_3>[powiat]</pA2_3>
       <p4_1>[REGON]</p4_1>
       <lp3>[Pole tekstowe]</lp3>
       <pA3_1>[Pole tekstowe]</pA3_1>
       <pA3_2>[gmina]</pA3_2>
       <pA3_3>[powiat]</pA3_3>
       <p4_2>[NIP]</p4_2>
       <p5_subfield_0>[telefon]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[Fax]</p5_subfield_1>
       <lp4>[Pole tekstowe]</lp4>
       <pA4_1>[Pole tekstowe]</pA4_1>
       <pA4_2>[gmina]</pA4_2>
       <pA4_3>[powiat]</pA4_3>
       <lp5>[Pole tekstowe]</lp5>
       <rect4>[Pole powtarzalne]</rect4>
       <pAd2>[Pole tekstowe]</pAd2>
       <pAd3>[gmina]</pAd3>
       <pAd4>[powiat]</pAd4>
       <rect8>[Pole podziału sekcji]</rect8>
       <pAe1>[Pole tekstowe]</pAe1>
       <pAe2_>[Wartość wyboru w polu pAe2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pAe2_>
       <pAe3_1>[pole wielowierszowe]</pAe3_1>
       <pAe3_2>[data]</pAe3_2>
       <pAe3_3>[pole wielowierszowe]</pAe3_3>
       <pAe3_4>[data]</pAe3_4>
       <pBf1>[Pole tekstowe]</pBf1>
       <pBf2>[Pole tekstowe]</pBf2>
       <pBf3>[Pole kwoty]</pBf3>
       <pBf4>[Pole kwoty]</pBf4>
       <pBf5>[Pole kwoty]</pBf5>
       <pBf6>[Pole kwoty]</pBf6>
       <pBf7>[Pole kwoty]</pBf7>
       <pBf9>[Pole kwoty]</pBf9>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <rect10>[Koniec strony]</rect10>
       <pBg1>[Pole tekstowe]</pBg1>
       <pBg2>[Pole tekstowe]</pBg2>
       <pBg3>[Pole kwoty]</pBg3>
       <pBg4>[Pole kwoty]</pBg4>
       <pBg5>[Pole kwoty]</pBg5>
       <pBg6>[Pole kwoty]</pBg6>
       <pBg7>[Pole kwoty]</pBg7>
       <pBg8>[Pole kwoty]</pBg8>
       <rect6>[Pole powtarzalne]</rect6>
       <rect11>[Pole podziału sekcji]</rect11>
       <pBh1>[Pole tekstowe]</pBh1>
       <pBh2>[Pole tekstowe]</pBh2>
       <pBh3>[Pole kwoty]</pBh3>
       <pBh4>[Pole kwoty]</pBh4>
       <rect7>[Pole powtarzalne]</rect7>
       <rect12>[Pole podziału sekcji]</rect12>
       <rect13>[Koniec strony]</rect13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZII-ODP1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17230753</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>8875155741</p0_1>
       <p1></p1>
       <p3_1_subfield_0>Poznań</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Strzelecka</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_2>1</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_3>1</p3_1_subfield_3>
       <lp1>test pola tekstowego</lp1>
       <pA1_1>test pola tekstowego</pA1_1>
       <pA1_2>Poznań</pA1_2>
       <pA1_3>poznański</pA1_3>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>61-155</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Poznań</p3_2_subfield_1>
       <pA2_1>test pola tekstowego</pA2_1>
       <pA2_2>Poznań</pA2_2>
       <pA2_3>poznański</pA2_3>
       <p4_1>773461194</p4_1>
       <lp3>test pola tekstowego</lp3>
       <pA3_1>test pola tekstowego</pA3_1>
       <pA3_2>Poznań</pA3_2>
       <pA3_3>poznański</pA3_3>
       <p4_2>8875155741</p4_2>
       <p5_subfield_0>500600400</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1></p5_subfield_1>
       <lp4>test pola tekstowego</lp4>
       <pA4_1>test pola tekstowego</pA4_1>
       <pA4_2>Poznań</pA4_2>
       <pA4_3>poznański</pA4_3>
       <lp5>test pola tekstowego</lp5>
       <rect4></rect4>
       <pAd2>test pola tekstowego</pAd2>
       <pAd3>Poznań</pAd3>
       <pAd4>poznański</pAd4>
       <rect8></rect8>
       <pAe1>test pola tekstowego</pAe1>
       <pAe2_>1</pAe2_>
       <pAe3_1>to jest pole wielowierszowe</pAe3_1>
       <pAe3_2>30-10-1990</pAe3_2>
       <pAe3_3>to jest pole wielowierszowe</pAe3_3>
       <pAe3_4>30-10-1990</pAe3_4>
       <pBf1>test pola tekstowego</pBf1>
       <pBf2>test pola tekstowego</pBf2>
       <pBf3>10</pBf3>
       <pBf4>10</pBf4>
       <pBf5>10</pBf5>
       <pBf6>10</pBf6>
       <pBf7>10</pBf7>
       <pBf9>10</pBf9>
       <rect5></rect5>
       <rect9></rect9>
       <rect10></rect10>
       <pBg1>test pola tekstowego</pBg1>
       <pBg2>test pola tekstowego</pBg2>
       <pBg3>10</pBg3>
       <pBg4>10</pBg4>
       <pBg5>10</pBg5>
       <pBg6>10</pBg6>
       <pBg7>10</pBg7>
       <pBg8>10</pBg8>
       <rect6></rect6>
       <rect11></rect11>
       <pBh1>test pola tekstowego</pBh1>
       <pBh2>test pola tekstowego</pBh2>
       <pBh3>10</pBh3>
       <pBh4>10</pBh4>
       <rect7></rect7>
       <rect12></rect12>
       <rect13></rect13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>